*alt_site_homepage_image*

Išrinkti jaunimo atstovai į Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą

decoration

Lapkričio 19 d. Vilniaus rajono savivaldybės Didžiojoje salėje įvyko jaunimo atstovų į Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą rinkimai. Pagal LR Jaunimo politikos pagrindų įstatymą, Jaunimo reikalų taryba yra visuomeninė patariamoji institucija, kuri vadovaujantis lygybės principu sudaroma iš savivaldybės administracijos, savivaldybės Tarybos atstovų ir (jei savivaldybėje nėra jaunimo organizacijų tarybos) jaunimo atstovų, išrinktų viešame visuotiniame jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių/studentų savivaldos atstovų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, susirinkime.

Sveikinimo žodį susirinkusiems ir padėką už atvykimą tarė Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotojas Robert Komarovski. Savo kalboje vicemeras trumpai papasakojo apie darbą su praeitos kadencijos Tarybos atstovais, pasidžiaugė konstruktyviai atliekamu darbu bei pažymėjo, kad tikisi, jog ir ši, naujai išrinkta Taryba, savo darbuose bus nė ką mažiau sėkmingesnė.

Rinkimus kuravo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Juliana Lipinska, visuotiniu susirinkimo pirmininku pasiūlytas ir išrinktas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų veiklą koordinuojantis vyr. specialistas Vladyslav Bortkevič.

Į Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą kandidatavo: Julia Blaževičiūtė, Lukas Gudelis, Paulina Mackevič, Estela Marcinkevičiūtė, Uršulė Levko, Olivia Voinič, Renata Voleiko.

Kiekvienam kandidatui buvo suteikta galimybė prisistatyti, o visuotinio susirinkimo dalyviai galėjo užduoti juos dominančius klausimus. Sprendžiamąją balso teisę turėjo po vieną visuotiniame susirinkime dalyvavusios jaunimo organizacijos atstovai. Kiekvienas delegatas galėjo balsuoti už 5 iš 7 kandidatavusių jaunimo atstovų.

Visuotinio susirinkimo metu išrinkta balsų skaičiavimo komisija išdavė deleguotiems asmenims nustatytos formos balsavimo biuletenius. Jaunimo atstovai į Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą išrinkti slaptu balsavimu: Julia Blaževičiūtė, Lukas Gudelis, Paulina Mackevič, Estela Marcinkevičiūtė, Olivia Voinič.

Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos tikslai:

  • nagrinėti su jaunimo politika savivaldybėje susijusius klausimus;
  • teikti savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl jaunimo politikos, jos įgyvendinimo ir su tuo susijusių teisės aktų projektų;
  • stiprinti savivaldybės institucijų, įstaigų ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų bendradarbiavimą.


Sveikiname naujai išrinktus Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos narius bei linkime aktyviai atstovauti jaunimo interesams, bendradarbiaujant bei priimant svarbius sprendimus jaunimo politikos įgyvendinimo srityse.


Įvertinkite naujieną