*alt_site_homepage_image*

Posėdžiavo Vilniaus rajono savivaldybės taryba

decoration

Šiandien, gegužės 24 d. vyko Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame teikti svarstyti ir priimti sprendimai biudžeto, švietimo, infrastruktūros, investicinių projektų, sveikatos bei kitose srityse. Palankių sprendimų sulaukė Vilniaus rajono šeimos, Savivaldybės taryba priėmė sprendimą didinti vaiko kraitelį bei svarstoma skirti vienkartinę išmoką gimus vaikui.

Sprendimų projektai svarstymo (priėmimo) stadijoje

Gimus vaikui – didesnis Vilniaus rajono savivaldybės vaiko kraitelis

Vilniaus rajono savivaldybės taryba ir toliau priima palankius jaunoms šeimoms sprendimus. Praeitą tarybos posėdį pateiktas pasiūlymas padidinti Vilniaus rajono naujagimių kraitelį – šiandien buvo patvirtintas. Nuo 2018 m. Savivaldybės dovanojamo kūdikio kraitelio sudėtis nuo šiol bus žymiai padidinta, papildant būtiniausiomis priemonėmis ir daiktais, reikalingais gimus kūdikiui. Kraitelio vertė sieks 150 Eur.  


Patvirtinta Vilniaus rajono savivaldybės 2024 m. visuomenės sveikatos rėmimo programa

Vilniaus rajono savivaldybės vicemerė Edita Tamošiūnaitė tarybos nariams pristatė Vilniaus rajono savivaldybės 2024 m. visuomenės sveikatos rėmimo programą, kurioje analizuojami rajono demografiniai, socialiniai ir sveikatos rodikliai, numatyti programos tikslai ir uždaviniai, programos prioritetinės kryptys ir kt.

Tarybos nariams pritarė šiai programai. Minėta programa bus finansuota 12 projektų, skirtų kompleksinėms savižudybių ir bandymų žudytis prevencijos priemonėms, lėtinių neinfekcinių ligų prevencijai ir cukrinio diabeto būklių valdymui, žarnyno infekcinių ligų prevencijai, tėvystės įgūdžių stiprinimui ir vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimui, saugos priemonėms paplūdimiuose.


Padidintas ir patikslintas Vilniaus rajono savivaldybės 2024 m. biudžetas

Tarybos posėdžio metu buvo pritarta patikslinti 2024 m. Vilniaus rajono savivaldybės biudžetą atsižvelgiant į gautą finansavimą.

Vilniaus rajono savivaldybės socialinėms įstaigoms skirta 5260,00 Eur, iš kurių bus didinama socialinių paslaugų įstaigose dirbančių socialinių paslaugų srities darbuotojų alga ir kt.

Taip pat Savivaldybei skirta 17178,00 Eur socialinės pašalpos, būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms padengti Ukrainos gyventojams, 17253,00 Eur skirta Ukrainos gyventojams socialinei paramai mokiniams, o 131360,53 Eur skirta būstams pritaikyti asmenims su negalia, 1068,22 Eur skirta projekto „Šalčininkai+ funkcinės zonos plėtros strategijos įgyvendinimas“ veikloms vykdyti.

Atsižvelgiant į teisės aktą patikslintas finansavimas Vilniaus rajono savivaldybei, skirtas asmeninei pagalbai teikti ir administruoti – sumažinta 62049,00 Eur.


Pritarta 2024–2029 m. Vilniaus miesto tvarios plėtros ir Vilniaus regiono funkcinės zonos strategijoms

Taryba patvirtino 2024–2029 m. Vilniaus miesto tvarios plėtros strategiją ir pritarimo susitarimą. Minėta strategija apima gyvenamąsias vietoves Vilniaus miesto savivaldybėje bei nustatytas gyvenamąsias vietoves Trakų ir Vilniaus rajonų savivaldybėse (priemiesčius).

Strategijos tikslui pasiekti nustatyti 3 uždaviniai: didinti gyvenamųjų rajonų patrauklumą, gerinti švietimo paslaugų prieinamumą, didinti visuomenės sveikatos prevencinių paslaugų pasiūlą.

Kiekviena minėta savivaldybė yra numačiusi konkrečius veiksmus. Įgyvendinant strategiją numatyta, kad Vilniaus r. savivaldybė pastatys naują Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos priestatą, kuriame bus įrengta 12 pradinių klasių ir 3 priešmokyklinio ugdymo grupių.

Taip pat pritarta 2024–2029 m. Vilniaus regiono funkcinės zonos strategijos įgyvendinimo projektui. Vilniaus regionui priklauso 7 savivaldybės: Elektrėnų, Šalčininkų rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono, Ukmergės rajono ir Vilniaus rajono.

2024-2029 m. Vilniaus regiono funkcinės zonos strategijos įgyvendinimo metu Vilniaus rajono savivaldybė planuoja įgyvendinti 6 projektus: Maišiagalos piliakalnio, Vilnojos ežero bei Nemenčinės piliakalnio su priešpiliu pritaikymai lankyti, vienas iš didžiausių projektų – Europos geografinio centro pritaikymas švietimo paslaugų ir turizmo poreikiams. Taip pat planuojamas didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimas.

Šios strategijos yra prielaida ir galimybė gauti ES finansavimą. Vilniaus rajono savivaldybė iš viso pagal abejas strategijas galės įgyvendinti projektus už beveik 16 mln. eurų.


Pritarta vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros įgyvendinimui

Pritarta vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros įgyvendinimui dar 6 gyvenvietėse. Šiandien Tarybos nariai pritarė, kad minėti projektai 2024-2027 m. būtų įgyvendinami Bezdonių, Mickūnų ir Šumsko miesteliuose, Bezdonių, Buivydžių I ir Dūkštų kaimuose.

Taip pat pritarta geriamojo vandens gavybos ir geriamojo vandens ruošimo įrenginių rekonstrukcijos projektams Nemėžio seniūnijos Nemėžio ir Skaidiškių k.


Pabrangus vandens ir nuotekų tvarkymo kainai – Savivaldybė subsidijuos UAB „Nemėžio komunalininkas“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų dalį

Tarybos posėdyje buvo priimtas palankus sprendimas subsidijuoti gyventojams, kuriuos aptarnauja UAB „Nemėžio komunalininkas“, pabrangusią geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainą. Sprendimas buvo priimtas atsižvelgiant į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) UAB „Nemėžio komunalininkas“ nustatytą padidintą kainą.

Vilniaus rajono savivaldybė reaguodama į didėjančių geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas, nuo šių metų birželio 1 d. dienos, daugiau kaip už 3 mėnesius už šios paslaugos teikimą įsiskolinimo neturintiems rajono gyventojams ir toliau subsidijuos dalį kainos iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto lėšų.


Patvirtinta finansavimo tvarka mokytojų pritraukimui

Patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės 2024 m. valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti paskirstymo tvarkos aprašas. Atsižvelgiant į šį aprašą mokyklos turės galimybę gauti papildomą finansavimą iš  valstybės lėšų, kurios skiriamos Vilniaus rajono mokytojų  išeitinių išmokų išlaidoms arba mokytojų pritraukimo išlaidoms.

Su tvarkos aprašu plačiau galima susipažinti čia.


Naujos renginių organizavimo Vilniaus rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklės

Taryba patvirtino naujas renginių organizavimo Vilniaus rajono savivaldybės viešosiose vietose taisykles. Iki šiol nebuvo patvirtintos tvarkos, kuri reglamentuotų renginių organizavimą Vilniaus rajono savivaldybės viešosiose vietose.

Patvirtintose taisyklėse nustatyti aiškūs reikalavimai juridiniams ir fiziniams asmenims, norintiems organizuoti renginius Vilniaus rajono savivaldybės viešosiose vietose: prašymų leisti organizuoti renginius pateikimo, nagrinėjimo, leidimų išdavimo tvarka ir terminai, renginio organizatorių ir dalyvių teisės, pareigos, atsakomybė.

Su renginių organizavo taisyklėmis galima susipažinti čia.


Atnaujintos Vilniaus rajono savivaldybės tvarkymo ir švaros taisyklės

Siekiant užtikrinti, kad Vilniaus rajono teritorijos būtų valomos ir tvarkomos užtikrinant sveikas, saugias, švarias bei palankias visuomenės gyvenimo sąlygas ir aplinkos sanitarinę būklę, Taryba patvirtino naują Vilniaus rajono savivaldybės tvarkymo ir švaros taisyklių redakciją.

Naujo taisyklės galios visoje Savivaldybės teritorijoje, ir jų laikytis privalo visos institucijos, įstaigos, įmonės ir gyventojai, taip pat į Vilniaus rajono savivaldybės teritoriją atvykę kiti fiziniai ir juridiniai asmenys.

Vilniaus rajono savivaldybės tvarkymo ir švaros taisyklės paskelbtos čia.

Tarybos nariai taip pat balsavimo būdu nustatytas Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičių kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičių kiekviename sraute bei mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius 2024−2025 m. m.

Patvirtintos ir VšĮ Vilniaus rajono centrinėje poliklinikoje teikiamų mokamų paslaugų kainos.


Sprendimų projektai pirmoje (pateikimo) stadijoje

Naujagimio susilaukusiems tėveliams – papildoma vienkartinė išmoka

Siekiant palaikyti naujagimių susilaukusias rajono šeimas, šiandien Taryboje buvo pateiktas dar vienas reikšmingas sprendimas – patvirtinti papildomą vienkartinę 165 Eur piniginę išmoką gimus vaikui.

Šią iniciatyvą kartu pateikė Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos – Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) ir Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) frakcijos. Kaip teigia pasiūlymo bendraautoriai, minėtų frakcijų seniūnai Ruslanas Baranovas ir Waldemar Urban, siekiama padaryti viską, kad Vilniaus rajone šeimų rėmimo ir gimstamumo skatinimo politika būtų kuo palankesnė.

Vilniaus rajono savivaldybės meras Robert Duchnevič dėkoja tarybos nariams už šiuos inicijuotus ir priimtus sprendimus, kuriais stiprinama šeimos stiprinimo politika. Meras pažymi, kad tai dar vienos priemonės, kurios taip pat buvo numatytos jo rinkimų programoje ir dabar sėkmingai yra įgyvendinamos.

Priėmus tokį sprendimą Vilniaus rajono savivaldybė taptų septinta savivaldybė Lietuvoje kur taikoma dvigubo skatinimo praktika – kūdikio kraitelis ir finansinė paskata (kraitelio vertė – 150 Eur ir vienkartinė piniginė išmoka 165 Eur).

Sprendimo projektas bus svarstytas Sveikatos, šeimos ir socialinių reikalų komitete ir Ekonomikos ir finansų komitete.


Medininkų šv. Kazimiero gimnazija taps Rukainių gimnazijos skyriumi

Praėjusį Tarybos posėdį buvo priimtas sprendimas reorganizuoti Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero gimnaziją prijungiant ją kartu su Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero gimnazijos Medininkų ikimokyklinio ugdymo skyriumi prie Vilniaus r. Rukainių gimnazijos ir suteikiant pavadinimą Vilniaus r. Rukainių gimnazijos Medininkų skyrius. Šiandien buvo pateiktas sprendimo projektas dėl Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero gimnazijos reorganizavimo sąlygų aprašo ir Vilniaus r. Rukainių gimnazijos nuostatų patvirtinimo. Dėl šio sprendimo Tarybos nariai balsuos dar kartą kitame posėdyje.

Pateikimo stadiją praėjo sprendimo projektas dėl Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių nustatymo. Lėšos, gautos iš atlygintinų paslaugų, leis pagerinti Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos materialinę bazę, švietimo paslaugų prieinamumą ir kokybę. Dėl šio sprendimo Taryba balsuos dar kartą.

Taip pat pateiktas sprendimo projektas dėl Autobusų stočių steigimo Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo.


Plačiau apie šiuos ir kitus tarybos posėdžio metu priimtus ir gyventojams aktualius sprendimus informuosime artimiausiu metu savivaldybės svetainėje www.vrsa.lt.

Primename, kad tiesiogiai tarybos posėdžius galite stebėti ir vėliau įrašus peržiūrėti Vilniaus rajono savivaldybės YouTube kanale ir Facebook paskyroje. Tarybos posėdžio transliacijos yra verčiamos į gestų kalbą. YouTube kanale taip pat transliuojami visų komitetų posėdžiai ir saugomi jų įrašai.


Įvertinkite naujieną