*alt_site_homepage_image*

Skelbiamas papildomas Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2024 m. trijų priemonių finansavimo konkursas

decoration

Kviečiame teikti paraiškas papildomam Vilniaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2024 metų priemonių finansavimo konkursui pagal tris sveikatinimo veiklos kryptis.

Gegužės 9 d. pasibaigus pagrindiniam Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių finansavimo konkursui ir įvertinus gautas paraiškas, paaiškėjo, kad pagal tris prioritetines sveikatinimo veiklų kryptis paraiškų nesulaukta.

Kviečiame teikti visuomenės sveikatos priemonių paraiškas pagal šias prioritetines kryptis:

  1. Įvairaus amžiaus gyventojų psichikos sveikatos stiprinimas per alkoholio vartojimo mažinimą
  2. Tuberkuliozės prevencija
  3. Burnos higienos įgūdžių ugdymas.

Paraiškas gali teikti Vilniaus rajone registruotos ir sveikatinimo veiklą Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje vykdančios viešosios įstaigos, biudžetinės įstaigos, visuomeninės organizacijos ir kiti juridiniai asmenys. Jei pareiškėjas nėra registruotas Vilniaus rajone, turi pateikti ilgalaikę bendradarbiavimo sutartį sveikatinimo srityje su Vilniaus rajono savivaldybės administracija.

Paraiškos teikiamos ir vertinamos vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024-04-09 įsakymu Nr. A27(1)-379 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių, finansuojamų Vilniaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis, rėmimo nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Vilniaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių rėmimo nuostatais.

Kartu su paraiška būtina pateikti šiuos dokumentus:

  • planuojamos priemonės veiklų planą;
  • pareiškėjo įstatų (nuostatų) kopiją (įstatų (nuostatų) kopijos neprivalo pateikti religinės bendruomenės ar bendrijos, kurios teikia kanonų išrašą);
  • pareiškėjo asmens, turinčio teisę veikti organizacijos vardu, pasirašytą pažymą ir pažymoje nurodytus dokumentus;
  • pareiškėjo asmens, turinčio teisę veikti organizacijos vardu, pasirašytą pažymą, patvirtinančią organizacijos turimą lėšų įnašą priemonei vykdyti, ir tai patvirtinančių dokumentų kopijas;
  • priemonės vykdymo išlaidas pagrindžiančius dokumentus (jei Europos socialinio fondo agentūros duomenų bazėjenėra nurodytas konkrečios prekės, paslaugos, darbo užmokesčio vidutinis įkainis);
  • įgaliojimą (jeigu paraišką teikia organizacijos vadovo įgaliotas asmuo).

Vienas pareiškėjas per vienerius metus Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2024 metų priemonių finansavimo konkursui gali teikti ne daugiau nei 2 paraiškas. Maksimali vienos paraiškos lėšų gavimo suma – 10 000 Eur.

Paraiškas galima teikti el. paštu vrsa@vrsa.lt (nurodant „Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2024 metų priemonių atrankos konkursui“) arba Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui (202 kabinetas) pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 7.30 val. iki 16.30 val., penktadieniais nuo 7.30 iki 15.15 val., pietų pertrauka nuo 11.30 iki 12.15 val.

Paraiškos priimamos iki liepos 1 d. 15.00 val. 

Konsultuoja: administracijos patarėja Agnė Andriulytė, tel. +370 699 33 066, el. p. Agne.Andriulyte@vrsa.lt.


Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024-04-09 įsakymu Nr. A27(1)-379 patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių rėmimo nuostatai

Priemonės ir ketvirčio veiklos plano forma

Planuojamos priemonės veiklų plano forma

Prašymo tikslinti detalią sąmatą forma

Detalios sąmatos forma

Buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių lėšų panaudojimą, suvestinė

Priemonės paraiškos forma

Pažymos forma

Pažymos apie organizacijos turimą lėšų įnašą priemonei vykdyti forma

Vertinimo ir atrankos komisijos nario interesų deklaracija ir pasižadėjimas neviešinti informacijos

Priemonės paraiškos vertinimo kriterijai

Priemonės vykdymo ir lėšų tikslinio naudojimo sutarties forma

Priemonės patikrinimo akto forma

Metinės priemonės įgyvendinimo ataskaitos forma


Įvertinkite naujieną