*alt_site_homepage_image*

Vilniaus rajono seniūnijoms paskirstytos Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos 2021 metams

decoration

Balandžio 30 d. Vilniaus rajono savivaldybės taryba patvirtino vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros bei saugaus eismo sąlygų užtikrinimo pagal seniūnijas objektų sąrašą. Iš viso 2021 m. iš Kelių priežiūros ir plėtros programos Vilniaus rajono seniūnijoms paskirstyta 4 534 600 Eur.

Ši suma ženkliai mažesnė nei pernai. Iš viso Savivaldybėms iš Kelių priežiūros ir plėtros programos (toliau – KPPP) vietinės reikšmės keliams šiemet skirta 115,984 mln. Eur, t. y. beveik 15 proc. mažiau lėšų nei pernai. Palyginimui, 2020 metais iš KPPP finansavimo lėšų Savivaldybių vietiniams keliams buvo skirta 135,561 mln. Eur. Be to, 2020 m. Vyriausybė papildomai skyrė 150 mln. Eur pagal Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planą vietinės ir valstybinės reikšmės keliams remontuoti ir rekonstruoti. Savivaldybių vietinės reikšmės keliams 2020 metais buvo skirta net 311,2 mln. Eur.

2021 m. iš viso iš KPPP Vilniaus rajono seniūnijoms skirta 4 534 600 Eur, kai praeitais metais lėšos, skirtos seniūnijų keliams ir gatvėms taisyti bei prižiūrėti, siekė 6 273 600 Eur.

Šiemet Vilniaus rajono savivaldybė gavo mažiau lėšų ir dėl naujos tvarkos skirstant lėšas žiedinėms savivaldybėms. Vyriausybei pritarus Susisiekimo ministerijos siūlymui koreguoti teisės aktus, numatančius papildomas lėšas prioriteto tvarka skirti žiedinėms savivaldybėms, šiemet Vilniaus rajono savivaldybė liko išbraukta iš žiedinių savivaldybių sąrašo, pagal kurį skiriamos papildomos KPPP finansavimo lėšos. Dėl to, kad Vilniaus rajono savivaldybė neteko apie 0,5 ml. Eurų.

KPPP lėšų sumažinimas pakoreguos seniūnijų veiklos planus susijusius su prižiūrimais ir tvarkomais vietinės reikšmės keliais. Tokiu sprendimu Vilniaus rajono savivaldybė su didžiausiu šalyje vietinių kelių tinklu paliekama be atitinkamo finansavimo.

 
Paskirstytos lėšos ir 2021 m. seniūnijų objektų sąrašas

Kaip ir kiekvienais metais, lėšos seniūnijoms yra skirstomos pagal Savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T3-104 patvirtintoje tvarkoje nustatytus kriterijus:

- 20 proc. skiriama svarbių savivaldybei objektų, įtrauktų į Vilniaus rajono strateginį veiklos planą, ar pradėtiems iš KPPP tikslinių ar rezervo lėšų finansuoti;

- 8 proc. skiriama kelių techninei inventorizacijai atlikti, padengti savivaldybės lėšų daliai vykdant vietinės reikšmės kelių tiesimą dalyvaujant fiziniams bei juridiniams asmenims, kitiems neatidėliotiniems darbams (projektuoti, techninei priežiūrai, avariniams darbams bei kt.);

- 72 proc. skiriami seniūnijoms:

* 5 proc. lėšų skiriama Nemenčinės miesto seniūnijai;

* 95 proc. skirtų lėšų paskirstoma seniūnijoms (išskyrus Nemenčinės m. sen.) vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, kurios paskirstomos:

   - 50 proc. pagal seniūnijos teritorijoje gyvenančių nuolatinių gyventojų skaičių;

   - 50 proc. pagal seniūnijai priklausančių vietinės reikšmės kelių ir gatvių ilgį.

2021 m. KPPP lėšų bei objektų sąrašą rasite čia.  

Atkreipiamas dėmesys, kad pateiktame objektų sąraše nurodytos darbų apimtys yra orientacinės, sudarytos pagal seniūnijų pateiktus objektų sąrašuose pateiktus prioritetus.

Seniūnijų objektų sąrašai taip pat buvo apsvarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigos metu ir gauti pritarimai dėl pateiktų darbų vykdymo, gerinant seniūnijos vietinės reikšmės kelių (gatvių) būklę.

Seniūnaičių sueigos protokolus dėl kelių rasite čia.


Įvertinkite naujieną