*alt_site_homepage_image*

Artimojo netektis

decoration
image

Priėmimas ir konsultavimas

Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius
Informaciniai telefonai: + 370 5 275 1990, + 370 5 275 1961, + 370 5 275 6925

I–IV  7.30–16.30 val.
V– 7.30–15.15 val.
Pietų pertrauka 11.30–12.15 val.

Seniūnijų darbo laikas ir kontaktai

decoration Artimojo netektis

Mirties registravimas

Paslaugos aprašymas:
Ši paslauga apima mirties įrašo surašymą. Civilinės metrikacijos įstaiga asmens mirtį registruoja savo iniciatyva, remdamasi asmens sveikatos priežiūros įstaigos sudarytu medicininiu mirties liudijimu, įsiteisėjusiu teismo sprendimu paskelbti asmenį mirusiu ar nustačius asmens mirties faktą.

Nuo 2017 m. sausio 1 d. mirusių asmenų laidojimas (balzamavimas, kremavimas) organizuojamas bei laidojimo pašalpos, socialinės pašalpos ir (ar) kompensacijos išmokamos remiantis asmens sveikatos priežiūros įstaigų išduotu medicininiu mirties liudijimu todėl prašymų registruoti mirtį teikti nebereikia. Pareiškėjui prašant išduodamas mirties įrašą liudijantis išrašas (Paslauga - Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas).

Leidimų laidoti išdavimas

Paslauga teikiama asmenims, norintiems palaidoti žmogaus palaikus ir/ar šeimos narių palaikus (šeimos kapai) savivaldybės teritorijoje esančiose ir prižiūrimose kapinėse.
Prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į seniūniją, atsiųsti paštu, oficialiu atitinkamos seniūnijos elektroninio pašto adresu (jeigu galima identifikuoti paslaugos gavėją) arba pateikti prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų www.epaslaugos.lt.
Parengtas atsakymas paslaugos gavėjui pateikiamas tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu.

Žmogaus palaikų gabenimo, saugojimo, laidojimo organizavimas bei kontrolė

Paslaugos aprašymas: Paslauga apima žmogaus palaikų gabenimo patologinės anatomijos tyrimams ar žmogaus palaikų gabenimo teismo medicinos ekspertizėms ir tyrimams, žmogaus palaikų saugojimo, nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų ir palaikų, dėl kurių atsiėmimo mirusiojo artimieji nesikreipia, sprendimo laidoti priėmimo, pervežimo, laidojimo, palaikų gabenimo, taip pat žuvusiųjų ir mirusiųjų laikymo (saugojimo) sąlygas, kapavietės skyrimo ir laidojimo Vilniaus rajono savivaldybėje tvarką.

Paslaugos suteikimo trukmė: 1 d. d.

Paslaugos gavėjas: fizinis/juridinis asmuo

Atsakingas dalinys: Viešosios tvarkos skyrius

Paslaugos vadovas: Tadeuš Buiko tel. +370 5 275 3147

Paslaugos vykdytojas: Tadeuš Buiko tel. +370 5 275 3147

Informacija: Mirusiųjų, žuvusiųjų, nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų ir palaikų, dėl kurių mirusiojo artimieji nesikreipia, gabenimo paslaugos apima pradinį palaikų iš įvykio vietos vežimą, palaikų gabenimą patologinės anatomijos tyrimams ar teismo medicinos ekspertizėms ir tyrimams atlikti, palaikų laikymą (saugojimą), laidojimą. Minimas paslaugas teikia Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje konkurso būdu atrinktas žuvusiųjų, mirusiųjų palaikų transportavimo paslaugas teikiantis teikėjas.

Pažymos, patvirtinančios žmogaus palaidojimo vietą ir laiką, išdavimas

Asmenys turi teisę gauti pažymą apie tai, kad mirusysis yra palaidotas seniūnijos teritorijoje esančiose ir prižiūrimose kapinėse.
Pažyma išduodama mirusiojo artimiesiems giminaičiams, sutuoktiniui (-ei), pateikus rašytinį prašymą.


Prašymą galima pateikti asmeniui ar įgaliotam asmeniui tiesiogiai atvykus į seniūniją, kurios teritorijoje yra kapinės, atsiuntus prašymą paštu ar seniūnijos oficialiu elektroniniu paštu (jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją). Pažyma arba raštas su atsisakymu išduoti pažymą išduodama asmeniui tiesiogiai atvykus į seniūniją, išsiunčiamas registruotu laišku arba elektroniniu paštu.

Užsienio valstybėje mirusio asmens mirties įtraukimas į apskaitą

Civilinės metrikacijos įstaiga įtraukia į apskaitą užsienio valstybėje mirusio Lietuvos Respublikos piliečio ar užsieniečio, turinčio gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, mirtį, remdamasi suinteresuoto asmens pašymu ir mirties įregistravimą užsienio valstybėje patvirtinančiu dokumentu (mirties liudijimu, mirties akto įrašo išrašu, forma C pagal Konvenciją ar kitu dokumentu). Mirtis įtraukiama į apskaitą sudarant mirties įrašą.

Asmuo į civilinės metrikacijos įstaigą gali kreiptis tiesiogiai, registruotu paštu, per kurjerį arba paslaugą galima užsakyti elektroniniu būdu, naudojantis Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacine sistema (MGVDIS) https://mgvdisisorinis.registrucentras.lt.