*alt_site_homepage_image*

Žemės nuomos mokestis ir mokesčių lengvatos

decoration
image

Priėmimas ir konsultavimas

Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius
Informaciniai telefonai: + 370 5 275 1990, + 370 5 275 1961, + 370 5 275 6925

I–IV  7.30–16.30 val.
V– 7.30–15.15 val.
Pietų pertrauka 11.30–12.15 val.

decoration Žemės nuomos mokestis

Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas

Valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijas teikia juridiniai asmenys, esantys valstybinės žemės nuomininkais.

Paslaugos gavėjas pateikia valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaraciją (2 egzempliorius) Ekonomikos ir turto skyriui (217 kab., Rinktinės g. 50, Vilnius) arba išsiunčia paštu. Deklaracijos egzempliorius, pasirašytas Ekonomikos ir turto skyriaus specialisto, grąžinamas paslaugos gavėjui.

Žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimas, neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimas/įskaitymas

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 d. d.

Paslaugos gavėjas: fizinis/juridinis asmuo

Atsakingas dalinys: Buhalterinės apskaitos skyrius , Ekonomikos ir turto skyrius

Paslaugos vadovas: Janina Šakevičienė tel. +370 5 2750095

Paslaugos vykdytojas: Danuta Ulevič tel. +370 5 2401530

Aprašymas interesantui: Pareiškėjas pateikia nustatytos formos prašymą savivaldybės priimamajame (125 kab., Rinktinės g. 50, Vilnius) arba išsiunčia jį paštu. Informaciją apie paslaugos įvykdymą teikia Buhalterinės apskaitos skyriaus vyr. specialistė Danuta Ulevič, tel. +370 52401530

Informacija: Kitas paslaugos vykdytojas - Alicija Vasilkova Ekonomikos ir turto skyriaus vyriausioji specialistė, tel. +370 5 275 5077, alicija.vasilkova@vrsa.lt Pareiškėjas, norintis susigrąžinti žemės nuomos mokesčio permoką arba susigrąžinti/įskaityti neteisingai sumokėtą mokestį, pateikia Vilniaus rajono savivaldybės administracijai nustatytos formos prašymą.


Reglamentuojantys teisės aktai:

Pažymos, patvirtinančios atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą, išdavimas

Paslauga tiekiama fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems gauti pažymą apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą.

Paslaugos gavėjas pateikia prašymą išduoti pažymą apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą savivaldybės priimamajame (125 kab., Rinktinės g. 50, Vilnius) arba išsiunčia jį el. paštu  vrsa@vrsa.lt. Informaciją apie pažymos išdavimą teikia Ekonomikos ir turto skyriaus vyr. specialistės A. Vasilkova, H. Zenkevič, tel. +370 5  240 1100.

decoration Mokeščių lengvatos

Fizinių asmenų prašymų dėl mokesčių lengvatų priėmimas

Paslaugos aprašymas: Savivaldybės taryba priima sprendimus teikti mokesčių lengvatas savivaldybės biudžeto sąskaita. Priimami prašymai dėl nekilnojamojo turto, paveldimo turto, žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų. Savivaldybės taryba priima sprendimus dėl atleidimo nuo mokesčių, jų sumažinimo ir paveldimo turto mokesčio sumokėjimo termino atidėjimo ne ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui po paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 d. d.

Paslaugos gavėjas: fizinis asmuo

Atsakingas dalinys: Ekonomikos ir turto skyrius

Paslaugos vadovas: Lucija Lipnicka tel. +370 5 275 0916

Paslaugos vykdytojas: Halina Zenkevič tel. +370 5 2401100

Informacija:

Paslaugos vykdytojas Nr.2 - Alicija Vasilkova, tel. +370 5 275 5077, alicija.vasilkova@vrsa.lt

Fiziniai asmenys teikia šiuos dokumentus:
1. Prašymą;
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
3. mokesčio deklaracijos arba pažymos apie paveldimo turto apmokestinamąją vertę, kopijas;
4. pažymą apie pareiškėjo šeimos sudėtį;
5. pažymą apie šeimos narių gaunamas pajamas;
6. pažymas apie pareiškėjo šeimos narių turimą turtą;

Prašymo forma


Reglamentuojantys teisės aktai:

Juridinių asmenų prašymų dėl mokesčių lengvatų priėmimas

Paslaugos aprašymas: 

Savivaldybės taryba priima sprendimus teikti mokesčių lengvatas savivaldybės biudžeto sąskaita. Nekilnojamojo turto, žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatos teikiamos Smulkaus ir vidutinio verslo subjektams, kurie investuoja į naujų darbo vietų steigimą, kurie per vienerius kalendorinius metus sukuria naujų darbo vietų (į kurias įdarbinami bedarbiai – Vilniaus rajono gyventojai, nustatyta tvarka registruoti Užimtumo tarnyboje) ir ne mažiau kaip vienerius metus jas išlaiko.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 d. d.

Paslaugos gavėjas: juridinis asmuo

Atsakingas dalinys: Ekonomikos ir turto skyrius

Paslaugos vadovas: Lucija Lipnicka tel. +370 5 275 0916, lucija.lipnicka@vrsa.lt

Paslaugos vykdytojas: Halina Zenkevič tel. +370 5 240 1100, halina.zenkevic@vrsa.lt

Alicija Vasilkova, tel. +370 5 275 5077, alicija.vasilkova@vrsa.lt

Informacija: 

Juridiniai asmenys teikia šiuos dokumentus:

1. prašymą suteikti mokesčio lengvatą;
2. pažymą apie naujai įsteigtas ir vienerius metus išlaikytas darbo vietas, suderintą su Užimtumo tarnybos Vilniaus r. skyriumi;
3. valstybinės žemės nuomos arba žemės arba nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos (atitinkamai dėl kurio mokesčio lengvatos yra kreipiamasi) su administruojančios įstaigos žyma, kopiją;
4. pažymą iš Valstybinės mokesčių inspekcijos apie atsiskaitymą su Valstybės ir/ar Savivaldybių biudžetais, pinigų fondais (pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip 30 kalendorinių dienų iki prašymo pateikimo datos);
5. pažymą apie įsipareigojimų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui įvykdymą (pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip 30 kalendorinių dienų iki prašymo pateikimo datos);
6. Valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondų lėšų finansinių ataskaitų (F4) su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos žyma, kopijos už tuos metus, kuriais sukurtos naujos darbo vietos, ir paskesnius iki paraiškos pateikimo;


Reglamentuojantys teisės aktai: