*alt_site_homepage_image*

Dėl planuojamo susisiekimo komunikacijų Nemėžio seniūnijoje rekonstravimo projektinių pasiūlymų viešo aptarimo

decoration

Informuojame, kad rengiamas rekonstravimo projektas dėl susisiekimo komunikacijų – Klebniškių gatvės, Malūno gatvės, jungiamosios Dvaro gatvės tarp kelių Nr. VL7271 ir Nr. VL7112, Baltarusių gatvės iki valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5248, esančių Vilniaus r. sav. Statinio naudojimo paskirtis: Susisiekimo komunikacijų – keliai (gatvės).

Projektinius pasiūlymus parengė: MB „Susisiekimo komunikacijų sprendimai“.

Projekto vadovas: Mindaugas Gaigalas, Vilniaus m. sav., Pagojuko g. ½, el. paštas mindaugas@sksp.lt, tel. +370 618 38182.

Statytojas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija.

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis 9.00 – 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-05-10 15:00 val.

Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmJkOWI2OWYtOGY0OC00MWE5LTkyOGItY2Y4ZjM4NjY0YTE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8efa0fd-966e-4973-ba32-f38e101bf749%22%2c%22Oid%22%3a%220ef6f308-6b36-4c55-a49e-88e3c64e70b1%22%7d

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija 1 variantas

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija 2 variantas


Daugiau informacijos apie numatomą visuomenei svarbių statinių projektavimą rasite čia.

Savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu.


Įvertinkite naujieną