*alt_site_homepage_image*

Stipendijos Vilniaus rajono studentams

decoration

Studentai

Vilniaus rajone gyvenantiems švietimo, socialinių, kultūros specialybių studentams Vilniaus rajono savivaldybė siūlo motyvacinį paskatų paketą – 250 Eur/mėn. stipendijas, profesinę patirtį ir darbą Vilniaus rajono įstaigose. Savivaldybė tikisi, kad ši motyvacinė priemonė pritrauks Vilniaus rajonui reikalingus aukštos kvalifikacijos specialistus bei paskatins studentus rinktis profesijas, kurių šiuo metu ypač trūksta.

Vilniaus rajone gyvenamąją vietą deklaravę studentai, turintys Lietuvos Respublikos pilietybę, studijuojantys universitete ir aukštosiose įstaigose bakalauro, magistro ar doktorantūros studijų programose, gali pretenduoti į 250 Eur/mėn. stipendiją. Stipendija bus mokama nuo dvišalės sutarties pasirašymo dienos ir už mokslo ir praktikos mėnesius bei pervedama du kartus per metus (po kovo 1 d. ir po liepos 1 d.) į studento sąskaitą. Šį paskatų paketą finansuos Savivaldybė.

Savivaldybės prioritetinių specialybių sąrašą ir skiriamų Stipendijų skaičių, atsižvelgdama į Savivaldybės administracijos atliktą veikiančių įstaigų, organizacijų apklausą, Užimtumo tarnybos duomenis ir Savivaldybės biudžete numatytas lėšas, sudaro Stipendijos skyrimo komisija. Sąrašas sudaromas kiekvienais metais ir tvirtinamas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos iki spalio 31 d.

Vilniaus rajono Stipendijos skyrimo komisijai atlikus analizę, rugsėjo 30 d. Vilniaus rajono savivaldybės Tarybos posėdyje buvo priimtas rajono švietimo įstaigose trūkstamų specialybių sąrašas.

 • logopedija;

 • specialioji pedagogika;

 • psichologija;

 • lenkų filologija;

 • anglų filologija;

 • fizika;

 • pradinio ugdymo pedagogika;

 • lietuvių filologija;

 • matematika;

 • ikimokyklinis ugdymas;

 • biologija;

 • chemija;

 • informacinės technologijos.

Pretendentų sąrašus ir pateiktus pretendentų dokumentus svarstys ir siūlymą dėl stipendijos skyrimo Savivaldybės tarybai teiks Stipendijos skyrimo komisija. Sprendimus dėl stipendijos skyrimo ir / ar panaikinimo priims Vilniaus rajono savivaldybės taryba.

Po Tarybos sprendimo priėmimo administracijos direktorius ir studentas pasirašo dvišalę sutartį, pagal kurią įsipareigos, pabaigus studijas ir įgijus profesinę kvalifikaciją, per 2 mėnesius įsidarbinti paskirtoje Vilniaus rajono įstaigoje, su kuria pasirašoma neterminuota darbo sutartis, ne mažiau kaip vieno etato krūviu. Studentas Vilniaus rajono savivaldybės paskirtoje įstaigoje turės atidirbti ne trumpiau kaip 3 metus per 5 metų laikotarpį.

 • laisvos formos prašymą skirti stipendiją;
 • pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
 • motyvacinį laišką su specialybės pasirinkimo motyvais, ateities veiklos vizija, išreikštais ketinimais savo profesinę veiklą tęsti Vilniaus rajone;
 • pažymą iš universiteto apie studijų patvirtinimą.

Jei studentas pašalinamas iš universiteto, nutraukia arba sustabdo studijas, išeina akademinių atostogų, nesilaiko pasirašytos sutarties, stipendija panaikinama. Šiais atvejais studentas privalo grąžinti visas jam išmokėtas Savivaldybės lėšas.

decoration Tvarka ir skyrimo sąlygos

Vilniaus rajono savivaldybės stipendijos skyrimo universitetų studentams tvarkos aprašas
Stipendijos skyrimo dvišalė sutartis
Įsakymas dėl Vilniaus rajono savivaldybės stipendijos skyrimo komisijos sudarymo ir komisijos darbo reglamento patvirtinimo
Kontaktas pasiteirauti:
Tel. +370 5 275 1997, el. paštas Janina.Klimasevska@vrsa.lt