kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Objektų privatizavimas parduodant ilgalaikį turtą viešo aukciono būdu

Vilniaus rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas
Objektų privatizavimas parduodant ilgalaikį turtą viešo aukciono būdu
Vykdoma: Vilniaus rajono savivaldybės vykdomojoje institucijoje; adresas: Rinktinės g. 50, 09318 Vilnius
Banko sąskaitos Nr. LT83 4010 0424 0001 0330, AB DNB banko Vilniaus skyriuje,  adresas: J.Basanavičiaus g. 26, 03601 Vilnius

 Vilniaus rajono savivaldybė

50002734 Buvęs ambulatorijos pastatas (unikalus numeris 4194-0323-4030, plotas 218,38 kv. m, pastatas medinis, 1 aukšto, pažymėjimas plane 3D1m) ir šiam objektui priskirtas bendro naudojimo 749/4400 (0,0749 ha) žemės sklypas (kadastrinis numeris 4117/0400:523); Kalino k., Vilniaus r.
Pradinė objekto pardavimo kaina 72,696 tūkst. Lt, iš kurios statinių pradinė pardavimo kaina 32,000 tūkst. Lt, žemės sklypo pradinė pardavimo kaina 40,000 tūkst. Lt,

 žemės sklypo parengimo atlygintinos išlaidos 696 Lt        Pradinis įnašas turi būti ne mažesnis kaip 3,200 tūkst. Lt                             Registracijos mokestis  500 Lt

Atsiskaitymo už privatizuojamą objektą terminas ne ilgesnis kaip 5 darbo dienos nuo privatizavimo objekto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.   
Aukciono vykdymo laikas 2013 11 26   9 val. 30 min.                      Vieta: Rinktinės g. 50, 09318 Vilnius               Objekto apžiūra 2013 11 19 - 2013 11 21    8 - 16 val.
Darbuotojas, atsakingas už objekto apžiūrą: Ana Kotvicka, Riešės seniūnijos seniūnė, Molėtų g. 16, Didžioji Riešė, Vilniaus r., tel. 8-5-2469431, mob. tel. 8-652-47397
Dokumentų dalyvauti aukcione registracijos pradžia 2013 11 20 darbo dienomis 8 - 16 val. pabaiga 2013 11 22 15 val.        Vieta: Rinktinės g. 50, 207 kab., 09318 Vilnius
Privatizavimo institucijos darbuotojas, atsakingas už programos vykdymą: Halina Petrucin, vyr. specialistė, Rinktinės g. 50, 09318 Vilnius,
tel. 8­5­2750125; el. paštas halina.petrucin@vrsa.lt, faksas 8­5­2751990
Pagrindinė tikslinė žemės sklypo naudojimo paskirtis: kita.
Naudojimo būdas: visuomeninės paskirties teritorijos.
Naudojimo pobūdis: mokslo ir mokymo, kultūros ir sporto, sveikatos apsaugos pastatų bei statinių statybos.
Specialios žemės sklypo naudojimo sąlygos:
                             1. I - ryšių linijų apsaugos zonos.
                             2. VI - elektros linijų apsaugos zonos.
                             3. XXIX - vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos.
                             4. XLVIII - šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos.
                             5. XLIX - vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.
Žemės servitutai: kelio servitutas (tarnaujantis daiktas) - leisti kitiems asmenims eiti, važiuoti per sklypo dalį (0,0172 ha).
Kiti apribojimai: statybos, remonto bei teritorijos tvarkymo darbus vykdyti pagal nustatyta tvarka parengtą ir suderintą projektinę dokumentaciją.
Privatizavimo sąlygos: 1. Pirkėjas privalo iki valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo sumokėti žemės sklypo parengimo atlygintinas išlaidas. 2. Objektui priskirtą žemės sklypą turi įsigyti nuosavybėn.
Pastaba: privatizavimo objektui priskirto valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma valstybės įmonėje Valstybės turto fonde.

 

Vykdoma: Vilniaus rajono savivaldybės vykdomojoje institucijoje; adresas: Rinktinės g. 50, 09318 Vilnius
Banko sąskaitos Nr. LT83 4010 0424 0001 0330, AB DNB banko Vilniaus skyriuje,  adresas: J.Basanavičiaus g. 26, 03601 Vilnius
50003819 Ūkio pastatas (unikalus numeris 4198-8038-4018, užstatytas plotas 61 kv. m, pastatas gelžbetonio plokščių, 1 aukšto, nebaigtas statyti, baigtumas 73 proc., pažymėjimas plane 1I1/b) ir šiam objektui priskirtas 0,25 ha žemės sklypas (kadastrinis numeris 4172/0500:258); Rudausių k., Vilniaus r.
Pradinė objekto pardavimo kaina 28,038 tūkst. Lt, iš kurios statinių pradinė pardavimo kaina 3,100 tūkst. Lt, žemės sklypo pradinė pardavimo kaina 24,000 tūkst. Lt, žemės sklypo parengimo atlygintinos išlaidos 938 Lt                    Pradinis įnašas turi būti ne mažesnis kaip 310 Lt                             Registracijos mokestis  500 Lt

Atsiskaitymo už privatizuojamą objektą terminas ne ilgesnis kaip 5 darbo dienos nuo privatizavimo objekto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.      

Aukciono vykdymo laikas 2013 11 26   10 val.                                   Vieta: Rinktinės g. 50, 09318 Vilnius               Objekto apžiūra 2013 11 19 - 2013 11 21    8 - 16 val.
Darbuotojas, atsakingas už objekto apžiūrą: Eduard Puncevič, Nemenčinės seniūnijos seniūnas, Kranto g. 24, Nemenčinė, Vilniaus r., tel. 8-5-2371436, mob. tel. 8-682-47394
Dokumentų dalyvauti aukcione registracijos pradžia 2013 11 20 darbo dienomis 8 - 16 val. pabaiga 2013 11 22 15 val.        Vieta: Rinktinės g. 50, 207 kab., 09318 Vilnius
Privatizavimo institucijos darbuotojas, atsakingas už programos vykdymą: Halina Petrucin, vyr. specialistė, Rinktinės g. 50, 09318 Vilnius,
tel. 8­5­2750125, faksas 8­5­2751990
Pagrindinė tikslinė žemės sklypo naudojimo paskirtis: kita.
Naudojimo būdas: gyvenamosios teritorijos.
Naudojimo pobūdis: mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos.
Specialios žemės sklypo naudojimo sąlygos:
                             1. II - kelių apsaugos zonos.
                             2. XLIX - vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.
Privatizavimo sąlygos: 1. Pirkėjas privalo iki valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo sumokėti žemės sklypo parengimo atlygintinas išlaidas. 2. Objektui priskirtą žemės sklypą turi įsigyti nuosavybėn.

Pastaba: privatizavimo objektui priskirto valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma valstybės įmonėje Valstybės turto fonde.

 

Vykdoma: Vilniaus rajono savivaldybės vykdomojoje institucijoje; adresas: Rinktinės g. 50, 09318 Vilnius
Banko sąskaitos Nr. LT83 4010 0424 0001 0330, AB DNB banko Vilniaus skyriuje,  adresas: J.Basanavičiaus g. 26, 03601 Vilnius

 50003821 Ūkio pastatas (unikalus numeris 4198-8038-5018, užstatytas plotas 62 kv. m, pastatas gelžbetonio plokščių, 1 aukšto, nebaigtas statyti, baigtumas 73 proc., pažymėjimas plane 1I1/b) ir šiam objektui priskirtas 0,25 ha žemės sklypas (kadastrinis numeris 4172/0500:259); Rudausių k., Vilniaus r.
Pradinė objekto pardavimo kaina 28,088 tūkst. Lt, iš kurios statinių pradinė pardavimo kaina 3,150 tūkst. Lt, žemės sklypo pradinė pardavimo kaina 24,000 tūkst. Lt,

 žemės sklypo parengimo atlygintinos išlaidos 938 Lt                    Pradinis įnašas turi būti ne mažesnis kaip 315 Lt                             Registracijos mokestis  500 Lt

Atsiskaitymo už privatizuojamą objektą terminas ne ilgesnis kaip 5 darbo dienos nuo privatizavimo objekto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.      

Aukciono vykdymo laikas 2013 11 26   11 val.                                   Vieta: Rinktinės g. 50, 09318 Vilnius               Objekto apžiūra 2013 11 19 - 2013 11 21    8 - 16 val.
Darbuotojas, atsakingas už objekto apžiūrą: Eduard Puncevič, Nemenčinės seniūnijos seniūnas, Kranto g. 24, Nemenčinė, Vilniaus r., tel. 8-5-2371436, mob. tel. 8-682-47394
Dokumentų dalyvauti aukcione registracijos pradžia 2013 11 20 darbo dienomis 8 - 16 val. pabaiga 2013 11 22 15 val.        Vieta: Rinktinės g. 50, 207 kab., 09318 Vilnius
Privatizavimo institucijos darbuotojas, atsakingas už programos vykdymą: Halina Petrucin, vyr. specialistė, Rinktinės g. 50, 09318 Vilnius,
tel. 8­5­2750125, faksas 8­5­2751990
Pagrindinė tikslinė žemės sklypo naudojimo paskirtis: kita.
Naudojimo būdas: gyvenamosios teritorijos.
Naudojimo pobūdis: mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos.
Specialios žemės sklypo naudojimo sąlygos:
                             1. II - kelių apsaugos zonos.
                             2. XLIX - vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.
Privatizavimo sąlygos: 1. Pirkėjas privalo iki valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo sumokėti žemės sklypo parengimo atlygintinas išlaidas. 2. Objektui priskirtą žemės sklypą turi įsigyti nuosavybėn.
Pastaba: privatizavimo objektui priskirto valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma valstybės įmonėje Valstybės turto fonde.

 

Vykdoma: Vilniaus rajono savivaldybės vykdomojoje institucijoje; adresas: Rinktinės g. 50, 09318 Vilnius
Banko sąskaitos Nr. LT83 4010 0424 0001 0330, AB DNB banko Vilniaus skyriuje,  adresas: J.Basanavičiaus g. 26, 03601 Vilnius
50003822 Ūkio pastatas (unikalus numeris 4199-1034-2012, (užstatytas plotas 90 kv. m, pastatas gelžbetonio plokščių, 1 aukšto, pažymėjimas plane 1I1/b) ir šiam objektui priskirtas 0,25 ha žemės sklypas (kadastrinis numeris 4172/0500:261); Rudausių k., Vilniaus r.

Pradinė objekto pardavimo kaina 29,510 tūkst. Lt, iš kurios statinių pradinė pardavimo kaina 4,572 tūkst. Lt, žemės sklypo pradinė pardavimo kaina 24,000 tūkst. Lt,

 žemės sklypo parengimo atlygintinos išlaidos 938 Lt                    Pradinis įnašas turi būti ne mažesnis kaip 458 Lt                             Registracijos mokestis  500 Lt

Atsiskaitymo už privatizuojamą objektą terminas ne ilgesnis kaip 5 darbo dienos nuo privatizavimo objekto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.
Aukciono vykdymo laikas 2013 11 26   10 val. 30 min.                    Vieta: Rinktinės g. 50, 09318 Vilnius               Objekto apžiūra 2013 11 19 - 2013 11 21    8 - 16 val.
Darbuotojas, atsakingas už objekto apžiūrą: Eduard Puncevič, Nemenčinės seniūnijos seniūnas, Kranto g. 24, Nemenčinė, Vilniaus r., tel. 8-5-2371436, mob. tel. 8-682-47394
Dokumentų dalyvauti aukcione registracijos pradžia 2013 11 20 darbo dienomis 8 - 16 val. pabaiga 2013 11 22 15 val.        Vieta: Rinktinės g. 50, 09318 Vilnius
Privatizavimo institucijos darbuotojas, atsakingas už programos vykdymą: Halina Petrucin, vyr. specialistė, Rinktinės g. 50, 09318 Vilnius,
tel. 8­5­2750125, faksas 8­5­2751990
Pagrindinė tikslinė žemės sklypo naudojimo paskirtis: kita.
Naudojimo būdas: gyvenamosios teritorijos.
Naudojimo pobūdis: mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos.
Specialios žemės sklypo naudojimo sąlygos:
                             1. II - kelių apsaugos zonos.
                             2. XLIX - vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.
Privatizavimo sąlygos: 1. Pirkėjas privalo iki valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo sumokėti žemės sklypo parengimo atlygintinas išlaidas. 2. Objektui priskirtą žemės sklypą turi įsigyti nuosavybėn.
Pastaba: privatizavimo objektui priskirto valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma valstybės įmonėje Valstybės turto fonde.

 


 

Pastaba: Potencialus pirkėjas, pervesdamas lėšas už privatizavimo objektą, privalo apmokėti mokestį už banko paslaugas.

Kai mokėjimas už privatizavimo objektą atidedamas, palūkanų normos dydis lygus jo nustatymo (perskaičiavimo) dieną Lietuvos banko tinklalapyje (www.lb.lt) skelbiamai naujausio mėnesio suteiktų naujų paskolų nefinansinėms korporacijoms ir namų ūkiams palūkanų normai ("iš viso"). Pradinio palūkanų normos dydžio nustatymo diena yra privatizavimo objekto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo diena. Palūkanų normos dydis perskaičiuojamas praėjus 6 mėnesiams nuo ankstesnio palūkanų normos dydžio nustatymo (perskaičiavimo) dienos. Apie pasikeitusį palūkanų normos dydį pirkėjas informuojamas per 5 darbo dienas nuo palūkanų perskaičiavimo dienos. Palūkanų normų nustatymo tvarka taikoma objektams, kurių pirkimo-pardavimo sutartys pasirašomos po Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 6 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl Privatizavimo fondo lėšų naudojimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ palūkanų normos nustatymo tvarkos pakeitimo įsigaliojimo.

 


 

Shadow up