kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Projekto „Atraskime regiono šaknis iš naujo“ partnerių susitikimas

Vilniaus rajono savivaldybė įgyvendina Europos Sąjungos finansuojamą bendradarbiavimo per sieną projektą „Atraskime regiono šaknis iš naujo“ Nr. ENI-LLB-1-108, įgyvendinamą pagal 2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos prioritetą „Vietos kultūros skatinimas ir istorinio paveldo išsaugojimas“.


Š. m. birželio 3 dieną įvyko virtualus projekto partnerių susitikimas, kuriame dalyvavo ir Vilniaus rajono savivaldybės projekto įgyvendinimo grupės nariai: mero pavaduotojas Robert Komarovski, Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vedėja Lilija Andruškevič, projekto koordinatorė, Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vyr. specialistė Gražina Golubovska ir projekto finansininkė Katažyna Juchnevič.

Vilniaus rajono savivaldybė aktyviai įgyvendina suplanuotas projekto veiklas ir jau birželio mėnesį organizuos mokymus savivaldybės kultūros ir turizmo darbuotojų žinių ugdymui ir tobulinimui. Keturias dienas truksiančiuose mokymuose bus pristatytos teorinės ir praktinės paskaitos įvairiomis temomis, pvz., Šiuolaikinė paroda – ką ir kaip daryti.

Rugpjūčio mėnesį vyks dainyno „Iš močiutės skrynios“ pristatymas, Vilniaus krašto tarmės naudojimas kultūrinėje veikloje; Viešasis kalbėjimas, efektyvus komunikavimas, bendravimas; Kultūros ir turizmo produktų ir paslaugų pardavimas; Tradicinės atributikos naudojimas kultūrinėje veikloje ir kt. Iš viso mokymuose, kuriuos ves kvalifikuoti dėstytojai, dalyvaus 80 asmenų.

Susitikimo metu projekto vadovė iš Latvijos, Anna Builo-Holme pristatė svarbiausią informaciją apie II periodo projekto ataskaitos parengimo eigą, pristatė bendro, trijų šalių turistinio maršruto kūrimo procesą, taip pat informavo apie siūlomą maršruto viešinimą, pasitelkiant žurnalistus iš įvairių šalių. Buvo aptartos visų partnerių artimiausiu metu planuojamos įgyvendinti veiklos bei projekto pakeitimai dėl COVID-19 ir su tuo susijusiais ribojimais.

Šiuo metu taip pat yra rengiama kilnojama paroda apie Vilniaus krašto verbas bei tradicinius Kaziuko meduolius – šiuolaikiškas tradicinio nematerialaus kultūros paveldo pristatymas. Planuojama, kad paroda bus parengta 2021 metų pavasarį. Dar viena projekto veiklų, kurias įgyvendina Vilniaus rajono savivaldybė, yra interaktyvaus žemėlapio apie Vilniaus krašto tradicijas ir kultūrą parengimas.

Projektą finansuoja Europos Sąjunga. Bendra projekto vertė sudaro 1 031 590,97 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos – 90 proc. (92 8431,87 EUR), 10 proc. sudaro partnerių lėšos. Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 15 299,76 Eur (nauda 152 997,60 Eur).

Vilniaus rajono savivaldybės administracija projektą įgyvendina kartu su partneriais: Žiemgalos planavimo regionas (pagrindinis paramos gavėjas, LV), Polocko vykdomojo komiteto Švietimo, sporto ir turizmo skyrius (BY), Neretos savivaldybė (LV), Jekabpilio miesto savivaldybė (LV), Rokiškio krašto muziejus (LT).

Projekto tikslai:

- skatinti nematerialiosios kultūros ir vietinės istorijos paveldo išsaugojimą, prieinamumą ir vystymą, gerinant tvarų kultūrinio turizmo konkurencingumą Latvijoje, Lietuvoje bei Baltarusijoje;

- saugoti, ugdyti ir perduoti nematerialiosios kultūros paveldo ir vietinės istorijos žinojimą, įgūdžius, stiprinant esančius istorinius ryšius tarp Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos;

- vystyti ir skatinti kultūros ir istorijos paveldą, kaip ilgalaikį kultūrinio turizmo traukos objektą;

- skatinti kūrybingą vietinio kultūros paveldo ir unikalių tradicijų panaudojimą, gerinant sąlygas kūrybingam industrijų sektoriui.

Projekto veiklos:

- organizuoti tradicinius renginius, parodas, plenerus, skirtingų kartų susitikimus;

- įrengti inovatyvias ir interaktyvias ekspozicijas;

- organizuoti seminarus, mokymus kultūros ir turizmo sektoriaus specialistams;

- sukurti bendrus turizmo maršrutus; turizmo atpažinimo simbolius; parengti informacinę medžiagą;

- dalintis gerąja patirtimi, mainų vizitai.

Projekto pradžia – 2019-05-14, pabaiga – 2021-05-13.

Šio interneto puslapio sukūrimą iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik Vilniaus rajono savivaldybės administracija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos poziciją.

www.eni-cbc.eu/llb.

 

Shadow up