kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono tarybos nariai posėdžiavo nuotoliniu būdu

Šiandien, spalio 29 d., nuotoliniu būdu vyko Vilniaus rajono savivaldybės posėdis. Elektroninių ryšių priemonių pagalba priimti sprendimo projektai biudžeto, švietimo, socialinių paslaugų, kelių infrastruktūros ir teritorijų planavimo srityse.


Nuotoliniu būdu organizuotame Tarybos posėdyje dalyvavo 30 tarybos narių. Posėdžiui pirmininkavo Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotoja Teresa Demeško. Prie virtualaus posėdžio taip pat prisijungė ir Vyriausybės atstovų įstaigos vyresnioji patarėja Gintarė Anisko, kiti Savivaldybės administracijos darbuotojai. Tiesioginę transliaciją galima buvo stebėti Savivaldybės YouTube kanale.

Padidintas 2021 m. biudžetas ir perskirstyti asignavimai

Tarybos posėdžio pradžioje buvo patvirtintas padidintas 2021 m. Vilniaus rajono savivaldybės biudžetas atsižvelgiant į teisės aktus ir gautą finansavimą.

Vilniaus rajono savivaldybei skirta kompensacija (2,7 tūkst. Eur.) už iki rugsėjo mėn. patirtas išlaidas, susijusiomis su masiniu užsieniečių antplūdžiu.

Atsižvelgiant į pasikeitusį mokinių ir sąlyginių klasių (grupių) skaičių einamųjų metų rugsėjo 1 d., Švietimo, sporto ir mokslo ministro įsakymu Vilniaus rajono švietimo įstaigoms skirta 585,1 tūkst. Eur mokymo lėšų ugdymo reikmėms finansuoti ir 3,1 tūkst. Eur skaitmeninio ugdymo plėtrai. Be to, Savivaldybei skirta 129,4 tūkst. Eur mokinių konsultacijoms, mokymosi praradimams kompensuoti, kurios apskaičiuotos pagal bendrą mokinių ugdomų pagal bendrojo ugdymo programas, skaičių 2021 m. rugsėjo 1 d., skaičiuojant mokiniui po 15 Eur.

Taip pat skirtas finansavimas iš Sveikatos apsaugos ministerijos. Lėšos (210 tūkst. Eur) bus skirtos Vilniaus rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigoms patirtoms išlaidoms už skiepijimo nuo COVID-19 ligos paslaugas, paskiepytus pirmąja nuo COVID-19 ligos vakcinos doze asmenis bei darbo užmokesčiui kompensuoti.

Tarybos nariai taip pat pritarė biudžeto asignavimų perskirstymui.


Sprendimai švietimo srityje. Pagirių lopšelyje-darželyje veiks ikimokyklinukų grupė

Siekiant padidinti ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą, Tarybos nariai pritarė Pagirių lopšelyje-darželyje įsteigti ikimokyklinio ugdymo programą.

Pasibaigus Pagirių ,,Pelėdžiuko“ vaikų darželio pastato rekonstrukcijos ir priestato statybos darbams, bus pertvarkyta darželio vidaus struktūra iš darželio į lopšelį–darželį ir įsteigtos 6 naujos grupės: 4 ankstyvojo ikimokyklinio ugdymo (3 lietuvių ir 1 lenkų ugdomąja kalba) vaikams nuo 1,5 iki 3 metų ir 2 (po 1 lietuvių ir lenkų ugdomąja kalba) ikimokyklinio ugdymo grupes vaikams nuo 3 iki 6 metų. Kai kurios grupės jau veikia nuo rugsėjo mėnesio, vyksta vaikų adaptacija.

Naujas Pagirių „Pelėdžiukas“ darželio priestatas buvo atidarytas š. m. rugsėjo 15 d. 2 mln. Eur kainavęs projektas pradėtas įgyvendinti 2018 m. Į pastato statybą ir modernizavimą Vilniaus rajono savivaldybė investavo 1,6 mln. Eur. Iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 306 tūkst. Eur, Lietuvos Respublikos valstybės lėšos sudarė 27 tūkst. Eur. Papildomai sukurta 100 vietų vaikams. „Pelėdžiukas“ ugdo vaikus lietuvių ir lenkų kalbomis.

Plačiau apie Pagirių „Pelėdžiuko“ naujo priestato atidarymą kviečiame skaityti čia. 


Daugiau gyventojų galės pasinaudoti būsto šildymo kompensacija

Tarybos nariai pritarė papildyti Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Vilniaus rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašą. Tobulinant piniginės socialinės paramos teikimo teisinį reguliavimą, Vilniaus rajono gyventojams bus suteikta didesnė finansinė parama: būsto šildymo išlaidos bus kompensuojamos ne tik naudojantiems malkas, bet ir kitas kuro rūšis.

Kai gyventojai būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti naudoja kitokį nei malkos kurą, kurio faktinės sąnaudos kiekvieną mėnesį nenustatomos, mokėtinos kompensacijos suma apskaičiuojama, vadovaujantis kompensacijų būstui šildyti apskaičiavimo metodika, pagal asmens pateiktas sąskaitas-faktūras ir mokėjimo dokumentus (kasos čekį, kasos pajamų orderį, mokėjimo nurodymą ir kt.), atsižvelgus į Vilniaus rajono savivaldybės tarybos patvirtintas vidutines kietojo ar kitokio kuro kainas.

Kai gyventojai būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti naudoja malkas, pareiškėjui nereikia pateikti sąskaitų-faktūrų ir mokėjimo dokumentų.

Įsibėgėjant šildymo sezonui bei atsižvelgiant į šilumos kainų augimą, primename, kad nepasiturinčios šeimos (asmenys) dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų gali kreiptis į gyvenamosios vietos seniūniją.

Plačiau kviečiame skaityti čia. 

Kiti sprendimai

Sekančiu klausimu buvo patvirtintas UAB „Vilniaus vandenys“ patikslintas 2020-2022 metų plėtros ir veiklos planas bei pritarta VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos įstatų naujai redakcijai.

Kitu klausimu taip pat buvo pritarta nustatyti servitutą Vilniaus rajono savivaldybės nuosavybės teise valdomame sklype Pagirių k. Pasirašius sutartį dėl servituto žemės sklypui nustatymo, žemės sklypo dalis bus skirta inžinerinės infrastruktūros tinklams (požeminėms ir antžeminėms komunikacijoms) – elektros energetikos objektams: elektros tinklams ir (ar) įrenginiams tiesti (įrengti) ir jiems aptarnauti bei jiems funkcionuoti, būtiniems statiniams statyti ir eksploatuoti.

Suformuotos visuomenės poreikiams skirtos teritorijos bei suteikti gatvių pavadinimai

Posėdžio pabaigoje priimta nemažai sprendimų teritorijų planavimo srityje. Tarybos nariai pritarė net 4 sprendimo projektams dėl visuomenės poreikiams skirtų teritorijų suformavimo. 2 viešosios erdvės bus skirtos gyventojų laisvalaikiui, o kitos dvi – saugumui.

Apie 0,2470 ha ploto teritorijos žemės sklype Vilniaus r. sav., Sužionių sen., Skirlėnų k., Asvejos g. ir apie 0,4720 ha ploto teritorijos žemės sklype Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Sudervės k., Valento Volčackio g. bus įrengtos bendrosios viešosios erdvės. 

Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Zujūnų k., Ramunių g., bus suformuotos sklypas lietaus vandens kanalizacijos sistemai ir priešgaisriniam rezervuarui įrengti. Priešgaisrinis rezervuaras bus įrengtas ir Dūkštų sen., Dūkštų k.

Kitais sprendimais patvirtinti nauji gatvių pavadinimai. Nemėžio sen., Pagrūšio k. turės Krokų g. ir Viksvų g. pavadinimus, Nemenčinės sen., Raudondvario k. esančios gatvės bus pavadintos Zatišiaus 1-osios g. ir Zatišiaus 2-osios g. pavadinimais. Riešės sen., Užugriovio k. esanti gatvė bus pavadinta Kikilių g., o Žalesos k. Lankų g. bus pertvarkyta trasa.

Tarybos nariai taip pat pritarė Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialiojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-12-17 sprendimu Nr. T3-571, aiškinamojo rašto tikslinimui.

Papildytas Kraštovaizdžio specialiojo plano aiškinamasis raštas, nurodant, kad minimalus planuojamas žemės sklypo dydis gyvenamųjų namų statybai – 0,10 ha, o gamtiniame karkase – 0,15 ha (Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies („U“ žemės naudojimo funkcinės zonos Avižienių, Juodšilių, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos ir Zujūnų seniūnijose) bendruoju planu, patvirtintu Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019-12-18 sprendimu Nr. T3-477, suplanuotos teritorijos gamtiniame karkase – 0,10 ha).

Po tarybos posėdžio prasidėjo klausimų-atsakymų serija apie Vilniaus rajono komunalinių įmonių veiklą ir teikiamas paslaugas. Nuotoliniu būdu pristatytos naujos Nemenčinės ir Nemėžio komunalininkų valdybos ir atsakyta į Tarybos narių iš anksto atsiųstus klausimus.

Primename, kad daugiau informacijos apie Tarybos posėdžio metu priimtus sprendimus, jų vykdymą bei kitas aktualijas galite rasti Savivaldybės internetinėje svetainėje www.vrsa.lt.

Nespėjusius pamatyti tiesioginės Tarybos posėdžio transliacijos, kviečiame įrašą žiūrėti čia.


Shadow up