kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Paskirstytos lėšos Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektams įgyvendinti

Informuojame, kad Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. A27(1)-3566 „Dėl lėšų paskirstymo projektams finansuoti“ buvo paskirstytos Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektams skirtos lėšos – 216 952 Eur, iš kurių 166 952 Eur valstybės lėšų ir 50 000 Eur savivaldybės lėšų.


Finansavimas skirtas šioms organizacijoms:

  • Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija Pagava – 19 755 Eur;
  • VšĮ LASS šiaurės rytų centras – 23 401 Eur;
  • Vilniaus rajono neįgaliųjų asociacija – 26 126,80 Eur;
  • Vilniaus rajono neįgaliųjų draugija – 20 585 Eur;
  • Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“ – 30 972 Eur;
  • VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras – 10 138 Eur;
  • VšĮ „Menava“ – 38 591 Eur;
  • VšĮ Pagalbos ir informacijos šeimai tarnyba – 14 910 Eur;
  • VšĮ Nacionalinis socialinės integracijos institutas – 18 316 Eur;
  • Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacija – 14 157,20 Eur.

Savivaldybės administracija per 7 darbo dienas raštu informuos kiekvieną organizaciją dėl projektų finansavimo.


Asociatyvi nuotr. unsplash.com

Shadow up