kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajone bus įsteigti socialinės globos namai senyvo amžiaus žmonėms

Vilniaus rajono savivaldybė, siekdama didinti socialinių paslaugų prieinamumą bendruomenėje bei užtikrinti reikiamą pagalbą, slaugą ir priežiūrą senyvo amžiaus žmonėms, š. m. liepos 12 d. pasirašė finansavimo sutartį ir pradėjo įgyvendinti projektą „Socialinės globos namų senyvo amžiaus žmonėms įrengimas Vilniaus rajono savivaldybės Kalvelių seniūnijos Didžiosios Kuosinės kaime“.


Projekto įgyvendinimo metu planuojama įrengti ilgalaikės socialinės globos namus buvusios mokyklos pastate, Vilniaus r. sav., Kalvelių sen.,  Didžiosios Kuosinės k., Didžiosios Kuosinės g. 20, įsigyti reikiamus baldus ir įrangą, sutvarkyti aplinką. Bus įkurtos naujos 26 vietos socialinių paslaugų gavėjams. Įkūrus socialinės globos namus, Vilniaus rajone bus padidinta socialinės globos galimybė senyvo amžiaus žmonėms, kuriems ypač reikia pagalbos.

Bendra projekto vertė siekia 1 184 tūkst. Eur, iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 597 tūkst. Eur, likusią sumą skirs Vilniaus rajono savivaldybė.

Darbai buvo pradėti š. m. liepos mėn. Projektą planuojama baigti įgyvendinti 2020 metais.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“.

Nauji socialinės globos namai senyvo amžiaus žmonėms leis ne tik pasirūpinti vienišais senjorais, tačiau naujų pažinčių, bendravimo ir socialinio aktyvumo dėka prisidės prie socialinės atskirties mažinimo.

Daugiau informacijos apie ES finansuojamus projektus įgyvendinamus Vilniaus rajone galite rasti: /go.php/lit/IMG/2082.

 

 

Shadow up