kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Skelbiamas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo konkursas 2022 metams (atnaujinta informacija)

Konkurso tikslas – įtraukiant į organizacinius projektų vertinimo, finansavimo bei administravimo procesus savivaldybių administracijas ir siekiant skatinti neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas teikti neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios atkurtų ir (ar) palaikytų neįgaliųjų socialinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius, didintų jų užimtumą, galimybes savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime ir darbo rinkoje, atrinkti ir finansuoti projektus, skirtus socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimui bendruomenėje.


2022 metų projektams vykdyti planuojama skirti 204 862 Eur (iš jų – 170 712 Eur iš valstybės biudžeto ir 34 150 Eur iš Savivaldybės biudžeto lėšų). Didžiausia vienam projektui planuojama skirti lėšų suma – 43 000 Eur.  Mažiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma – 8 000 Eur.


Finansuojamos paslaugos ir jų turinio reikalavimai:

Neįgaliųjų dienos užimtumas:

Ši paslauga teikiama ne neįgaliojo namuose ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį ir ne trumpiau kaip 4 valandas per dieną, o neįgaliems vaikams iki 14 metų – ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį ir ne trumpiau kaip 2 valandas per dieną. Paslauga kasdien turi būti suteikiama ne mažiau kaip 20 procentų planuojamo šios paslaugos metinio paslaugų gavėjų skaičiaus. Neįgaliųjų dienos užimtumo paslaugą sudaro:

  • neįgaliųjų kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas;
  • socialinių įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas individualiai ir (ar) pagalbos sau grupėse;
  • pažintinių funkcijų formavimas – bendrųjų žinių, gebėjimų, įgūdžių, taikomų praktiškai, suteikimas ar lavinimas;
  • saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas ir (ar) palaikymas;
  • užimtumas amatų būreliuose ar klubuose.


Individuali paslauga neįgaliajam:

Ši paslauga teikiama ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį. Individualią paslaugą neįgaliajam sudaro: palydėjimas ir (ar) pagalba lankantis įstaigose (pvz., užimtumo, ugdymo, sveikatos ir pan.), ir (ar) pavėžėjimo organizavimas; pagalba asmenims su proto ir (ar) psichine negalia priimant sprendimus (informavimas, konsultavimas ir socialinis darbas); informacijos suteikimas prieinama forma, būdu ir priemonėmis, asmeniui, kuriam nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba 0–40 procentų darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis, mokymas spręsti dėl jo negalios buityje kylančias problemas.


Pagalba atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius:

Ši paslauga teikiama ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį. Pagalbą atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius sudaro: profesinis konsultavimas ir orientavimas, bendrųjų darbo įgūdžių, kurių ateityje gali prireikti darbo veikloje, formavimas, ugdymas ir įtvirtinimas, pagalba sprendžiant įsidarbinimo, palaikymo darbo vietoje klausimus.


Pagalba neįgaliojo šeimos nariams:

Ši paslauga teikiama ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį, jeigu numatoma teikti bent vieną iš Nuostatų 8.1–8.3 papunkčiuose nurodytų paslaugų. Pagalbą neįgaliojo šeimos nariams sudaro: individuali emocinė, informacinė pagalba šeimos nariams; pagalbos sau ir šeimos paramos grupių organizavimas.


Finansavimo prioritetai:

  • Pareiškėjas teiks individualios pagalbos paslaugas pavežant, palydint, sprendžiant kylančias problemas, asmeniui, kuriam nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba 0–40 procentų darbingumo lygis, arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis;
  • pareiškėjas sieks, kad ne mažiau kaip 10 procentų pagalbos atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius paslaugą gavusių neįgaliųjų kreiptųsi į Užimtumo tarnybą prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos su prašymu dėl profesinės reabilitacijos ar dėl darbo paieškos, įsidarbintų, pradėtų mokytis ar studijuoti;
  • pareiškėjas projektui įgyvendinti turės bent vieną socialinį darbuotoją ar socialinio darbuotojo padėjėją ir (ar) socialinį pedagogą (jei paslaugos teikiamos neįgaliems vaikams).

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 metų projektų paraiškos priimamos nuo 2021 m. spalio 6 d. iki 2021 m. lapkričio 6 d. 24.00 val. Lietuvos Respublikos laiku el. pašto adresu ana.jarmolovic@vrsa.lt. 

Aktualūs dokumentai:

Išsamesnę informaciją su konkursu susijusiais klausimais darbo dienomis nuo 7.30 val. iki 16.30 val. (penktadieniais – iki 15.15), pietų pertrauka 11.30-12.15, teikia Socialinės rūpybos skyriaus vyr. specialistė Ana Jarmolovič, tel. (8 5) 240 0511, el. p. ana.jarmolovic@vrsa.lt, pavaduojantis asmuo - Socialinės rūpybos skyriaus vyr. specialistė Stanislava Rulko, tel. (8 5) 240 0559, el. p. stanislava.rulko@vrsa.lt. Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo darbo dienos 14.00 val. Lietuvos Respublikos laiku.

 

Asociatyvi nuotr. unsplash.com 

 

Shadow up