kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Finišuoja projektas „Verslo vektorius“

 

Šių metų spalio 25 d. Raudondvario viloje vyks iškilmingas projekto „Verslo vektorius“ uždarymas –  jo apibendrinimas ir rezultatų pristatymas.


„Verslo vektorius“ projekto idėja – palaikyti Vilniaus rajono esamus bei būsimuosius verslininkus, skatinti žmonių, ypač jaunimo verslumą, palaikyti jų iniciatyvas ir padėti jiems kurti verslą ir naujas darbo vietas.

Siekdama tobulinti Vilniaus rajono verslininkų ir kitų ūkio subjektų žinias bei įgūdžius Vilniaus rajono savivaldybės taryba 2011 m. liepos mėnesį patvirtino sprendimą, dėl projekto „Verslo vektorius“ įgyvendinimo.

Projektas įgyvendinamas pagal Vilniaus rajono vietos plėtros strategijos II prioriteto „Vietos iniciatyvų ir partnerystės stiprinimas, kaimo ekonomikos įvairinimas“ priemonę „Kaimo gyventojų verslumo ir ekonominio aktyvumo didinimas“.

2012 m. rugpjūčio 7 d. pasirašyta projekto paramos sutartis, o šių metų kovo 21 d. pradėtas vietos projekto veiklų įgyvendinimas. Europos parko konferencijų ir renginių komplekse įvyko informacinis projekto pradžios renginys.

Vietos projekto įgyvendinimo metu Vilniaus rajono smulkaus ir vidutinio verslo ūkio subjektams ir (ar) jų atstovams, siekiant tobulinti Vilniaus rajono verslininkų ir kitų ūkio subjektų žinias bei įgūdžius, buvo organizuojami įvairių kompetencijų mokymai ir informaciniai renginiai: „Klientų aptarnavimas“, „Derybos”, „Pardavimai”, „Susirinkimų valdymas”, „Streso valdymas”, „Lyderystė ir vadovavimas“, „Asmeninis efektyvumas”, „Klientų pažinimas”, „Mokesčiai ir teisės pagrindai“, „Finansai ne finansininkams“, kurie sulaukė itin gero projekto dalyvių įvertinimo. Mokymų metu verslininkai turėjo galimybę aptarti kaip efektyviai integruotis į darbo rinką,  užduoti rūpimus klausimus bei konsultuotis su mokymų programos lektoriais ir gauti kvalifikuotus atsakymus, taip pat galimybę integruotis su kitais pradedančiaisiais verslininkais.

Projekto tikslinė grupė – Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje registruoti smulkaus ir vidutinio verslo ūkio subjektai.  Iš viso projekte dalyvavo virš 30 smulkaus ir vidutinio verslo ūkio subjektų ir (ar) jų atstovų, dalyvių skaičius – virš 200.

 

Susiję straipsniai: Pradėtas vykdyti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos inicijuotas ES paramos lėšomis dalinai finansuojamas vietos projektas „Verslo vektorius”

Shadow up