kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Renginys Pagirių meno mokykloje

„Mokymasis - tai vienintelis veiksmas, kurio protas niekad nesibaigia,
niekad nebijo ir dėl kurio niekad nesigaili.“
Leonardo da Vinci

2018 metų lapkričio 19-25 dienomis Pagirių meno mokykla kvietė visus suaugusius, norinčius atrasti, nustebti, išlaisvinti savo kūrybiškumą į tikrą mokymosi džiaugsmo savaitę – devynioliktąją suaugusiųjų mokymosi savaitę ,,Lietuva mokosi – iš praeities į ateitį“, skirtą atkurtos Lietuvos šimtmečiui.


 

Kiekvieną vakarą, žingeidūs suaugusieji – dažniausiai meno mokyklos mokinių tėveliai, buvo kviečiami patirti tikrą muzikavimo, kūrybos, naujų patyrimų džiaugsmą kartu su Pagirių meno mokyklos pedagogų kolektyvu.

Savaitė prasidėjo nuo choro pamokos, su balso ir kvėpavimo pratimais, įdomiu pasakojimu apie gydomąją dainavimo galią. Pamoką vedė mokytojai Janina Pamarnackienė ir Arūnas Pikšrys. Tėveliai išmoko kalėdinę J. Naujalio giesmę ,,Tylią naktį“ ir lietuvių liaudies dainą ,,Už žalių miškelių“ dainuoti keliais balsais.

Daug teigiamų emocijų ir muzikavimo džiaugsmo patyrė gausus tėvelių būrys atvykęs į orkestro repeticiją. Tėveliai rinkosi nedrąsiai, nesitikėjo, kad teks aktyviai dalyvauti. Renginio pradžioje pučiamųjų skyriaus vedėjas mokytojas metodininkas Linas Klebauskas supažindino susirinkusius su renginio idėja ir pakvietė tėvus groti repeticijoje kartu su vaikais. Orkestro vadovas Valdas Stanaitis išdalino kūrinių natas tėvams. Visi tėveliai aktyviai dalyvavo, turėjo galimybę pagroti didžiaisiais būgnais, lėkštėmis, metaliniais trikampiais. Susitikimas pasibaigė klausimu: kada sekanti repeticija?

Fortepijono mokytojas Kšištof Markevič įtikino, kad niekada nevėlu pradėti mokytis skambinti fortepijonu ir kvietė pasidžiaugti skambinimu kartu su vaikais. Pamokos, kurioje dalyvavo mokinės mama, metu motina mokėsi atpažinti natas penklinėje bei su dukros pagalba grojo dainelę "Grūdu grūdu, čiulkinėli".

Mokytoja Nijolė Čičinskienė mokinių tėvus pakvietė į solinio dainavimo pamoką. Kartu su tėvais išbandė linksmus kvėpavimo, kūno koordinacijos fizinius ir įsidainavimo pratimus. Pamokos siekis – pakviesti tėvus išdrįsti padainuoti po vieną, solo N. Vaccai vokalizę „Kvintos“. Po pamokos niekas neskubėjo skirstyti, dar norėjo pabūti kartu, nes bendra veikla jungia ir padeda atsikratyti atsineštų rūpesčių naštos.

Savaitės pabaiga įvyko kamerinėje aplinkoje smuiko, violončelės ir kanklių sąskambyje. Nepabūgę vėstančio oro ir besiartinančios žiemos šaltuko styginių instrumentų moksleiviai, jų tėveliai ir artimieji susibėgo bendram muzikavimui. Pradžioje užsiėmimai vyko atskirose smuiko, kanklių ir violončelės klasėse. Po trumpo apmokymo tėvelių grupės susijungė bendram muzikavimui pagroti lietuvių liaudies dainą ,,Ant kalno gluosnys“. O kad darniau skambėtų ansamblis, vienam iš tėvelių buvo įduotas būgnas. Šiam šauniam kolektyvui dviem balsais pritarė mokytojos Alvytė Turčinskaitė ir Rasa Mockūnienė. Ir kaip smagu buvo žiūrėti į muzikuojančius tėvelius, kuriems labai nuoširdžiai jų vaikai padėjo traukioti strykus. Po šaunios repeticijos tėveliai juokavo, jog reikėtų pasirodyti šeimyninio muzikavimo festivaliuose. Kadangi juokas dalykas rimtas, kas žino, gal ir pavyks suburti tėvelių ansamblį....

Dėkojame visiems tėveliams, kurie aktyviai ir nuoširdžiai dalyvavo suaugusiųjų mokymosi savaitės užsiėmimuose.

 


Shadow up