kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

„Kristus karaliauja! Aleliuja!“ VI Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis

Balandžio 28 – gegužės 5 dienomis Vilniaus rajono ir miesto salėse, bažnyčiose bei kitose sakralinėse erdvėse vyko VI Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis „Kristus karaliauja! Aleliuja!“ Šio festivalio pagrindinis tikslas – krikščioniškų tradicijų puoselėjimas ir vokalinio bei chorinio meno vystymas.


Festivalyje dalyvavo solistai, vokaliniai ir instrumentiniai ansambliai, įvairių muzikinių ir bendrojo lavinimo mokyklų, parapijų, kultūros centrų chorai ne tik iš Vilniaus ir Vilniaus rajono, bet ir kitų Lietuvos miestų (Kauno, Varėnos, Nidos, Neringos, Juodkrantės), o taip pat iš užsienio (Latvijos).

Finalinis festivalio koncertas „Dėkokite dangaus Dievui, nes Jo ištikima meilė amžina“ įvyko gegužės 5 d. Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre. Koncerte pasirodė: Rudaminos „Ryto“ gimnazijos jaunučių choras „Mes“ (vad. Kęstutis Jaskevičius, koncertm. Jurgita Danienė), Nemenčinės muzikos mokyklos Jaunių choras (vad. Ramūnas Juknevičius, koncertm. Judita Ūksaitė), Rudaminos „Ryto“ gimnazijos jaunimo mišrus choras „Balsų mozaika“ (vad. Lina Jaskevičienė, koncertm. Jurgita Danienė), Neringos L. Rėzos KC moterų vokalinis ansamblis „Neringa“ ir Nidos moterų vokalinis ansamblis „Jūrasmiltė“ (vad. R. Rušinskienė, koncertm. Žydronė Malinauskaitė), Vilniaus r. Vaidotų mišrus vokalinis ansamblis „Baladė“ (vad. Teresa Koltan), Vilniaus B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos jaunių choras „Viva voce“ (vad. Virginija Katinienė ir Raimondas Katinas, koncertm. Dalia Šakenytė), Pagirių meno mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras (vad. Valdas Stanaitis).

Sakralinės muzikos mėgėjai turėjo galimybę išgirsti nuostabius garsių lietuvių, lenkų ir kitų Vakarų Europos kompozitorių kūrinius. Skambėjo lenkų kompozitoriaus, dirigento, vargoninio ir pedagogo Henriko Jano Botoro kūrinys „Misericordias Domini”. Koncerto metu buvo pagerbtas garsus lenkų kompozitorius Stanislovas Moniuška. Būtent gegužės 5 dieną, prieš 200 metų gimė kompozitorius, kurio gyvenimas ir kūryba glaudžiai siejasi su Vilniumi. Vokalinis ansamblis „Baladė“ padainavo ištrauką iš S. Moniuškos operos „Halka“ – „Ojcze z nieba” („Tėve iš dangaus“).

RDKC scenoje buvo atliktas festivalio himnas „Kristui Karaliui“, kurio autorius yra Leonidas Abaris, Vilniaus Jėzuitų gimnazijos muzikos mokytojas, jaunimo mišraus choro „Krantas“ vadovas, giesmių, mišių, dainų autorius. Šį kūrinį sugiedojo jungtinis choras. Solinę partiją atliko Marius Balsys -  Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentas. Grojo Pagirių meno mokyklos jungtinis pučiamųjų ir styginių instrumentų orkestras (vad. Valdas Stanaitis ir Alvytė Turčinskaitė). Dirigavo Ramūnas Juknevičius ir Lina Jaskevičienė.

Koncerto pabaigoje nuskambėjo Juozo Naujalio kūrinys „Lietuva brangi“. Dainą atliko jungtinis choras, kuriam dirigavo Raimondas Katinas. Taip festivalio dalyviai ir svečiai paminėjo Lietuvos sakralinės muzikos patriarcho 150-ąsias gimimo metines.

Finalinį festivalio koncertą Rudaminoje pagerbė garbingi svečiai. Tarp jų reikėtų paminėti Vilniaus rajono merės pavaduotoją Teresą Demeško bei Rudaminos seniūnijos įstaigų atstovus. Teresa Demeško Vilniaus rajono merės Marijos Rekst vardu širdingai padėkojo festivalio organizatoriams bei dalyviams.  

VI Tarptautinio sakralinės muzikos festivalio „Kristus karaliauja! Aleliuja!“ organizatoriais yra Vilniaus rajono savivaldybė, Rudaminos daugiafunkcinis kultūros centras, Pagirių muzikos mokykla. Festivalio iniciatorė yra Pagirių muzikos mokyklos mokytoja Nijolė Čičinskienė. Šio festivalio garbės globėja - Vilniaus rajono merė Marija Rekst.

Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis visiems dalyviams ir žiūrovams paliko gilų įspūdį. Tai buvo nuostabi, prasminga dvasinės bendrystės ir sielos šventė visiems – dalyviams ir lankytojams. Nuskambėjusi švenčiausia muzika pakylėjo visų susirinkusiųjų širdis aukštyn – meilės ir dvasingumo, dieviškos šviesos link.

 

               

Andžej Aškelovič

 

Shadow up