kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Kviečiame dalyvauti projekto „Kompleksinės paslaugos Vilniaus rajono šeimoms“ partnerių asmeninio asistento paslaugoms teikti atrankoje

Vilniaus rajono savivaldybės administracija skelbia projekto „Kompleksinės paslaugos Vilniaus rajono šeimoms“ partnerių asmeninio asistento paslaugoms teikti atranką, siekdama kokybiškai įgyvendinti 2014- 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“.


                      Asociatyvi nuotr. unsplash.com

Atrankos tikslas – vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. kovo 10 d.įsakymu Nr. A1-133 „Dėl Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai 2016-2020 m. veiksmų plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. liepos 15 d. Nr. A-364 patvirtintu 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ 08.4.1-ESFA-V-416 priemonės „Kompleksinės paslaugos šeimai“ projektų finansavimo tvarkos aprašu ir Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. A27(1)-1087 patvirtintu Vilniaus rajono savivaldybės projekto „Kompleksinės paslaugos Vilniaus rajono šeimoms“ partnerių asmeninio asistento paslaugoms teikti atrankos tvarkos aprašu atrinkti partnerius asmeninio asistento paslaugoms teikti.

Asmeninio asistento paslaugos bus teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A1-657 patvirtintu Asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašu.

  • Asmeninio asistento paslaugos – namų ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant) individualiai asmeniui iki 4 valandų per parą septynias dienas per savaitę teikiama pagalba, padedanti įgalinti jo savarankiškumą ir užtikrinanti svarbiausias jo gyvybinės veiklos funkcijas (asmens higiena, mityba, judėjimas / mobilumas, socialiniai santykiai ir aplinka)
  • Asmeninio asistento paslaugų gavėjai – asmenys nuo 16 metų, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis dėl fizinės (judėjimo, regos, klausos, vidaus organų sutrikimai) ir (ar) kompleksinės negalios, kuri visiškai arba vidutiniškai apriboja jų veiklą, dalyvumą (orientuotis, judėti, dirbti bei savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą), ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba
  • Asmeninio asistento paslaugos teikiamos įvertinus šių paslaugų poreikį ir priėmus sprendimą skirti paslaugas. Prioritetas teikiamas asmenims: lankantiems švietimo įstaigą; dirbantiems ar ieškantiems darbo, nebegyvenantiems stacionariose socialinės globos įstaigose ir gyvenantiems bendruomenėje; laukiantiems eilėje gauti socialines paslaugas įstaigoje (prioritetas teikiamas laukiantiems eilėje gauti stacionarias socialinės globos paslaugas).

Asmeninis asistentas turi būti išklausęs įžanginius individualios priežiūros personalo mokymus, jei neturi Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyto išsilavinimo arba nėra įgijęs socialinio darbuotojo padėjėjo, lankomosios priežiūros ar asmeninio asistento kvalifikacijos pagal socialinių darbuotojų padėjėjo, lankomosios priežiūros ar asmeninio asistento profesinio mokymo programą. Asmeniniam asistentui, įdarbintam pagal neterminuotą darbo sutartį, numatytas valandinis įkainis – 5,45 Eur, įdarbintam pagal terminuotą darbo sutartį – 5,51 Eur. Planuojama asmeninių asistentų darbo užmokesčiui skirti iki 96 910,71 Eur per visą projekto vykdymo laikotarpį.

Projekto trukmė– iki 2022-12-31. Planuojama paslaugų teikimo pradžia – 2019-07-01.

Galimi partneriai yra už socialinių paslaugų organizavimą atsakingos savivaldybės biudžetinės įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, fiziniai asmenys, vykdantys ūkinę komercinę veiklą.

Paraiškos užklijuotuose vokuose priimamos iki 2019 m. gegužės 15 d. 14 val. darbo dienomis nuo 7:30 iki 16:00 val. (penktadieniais – iki 15:00, pietų pertrauka nuo 11:30 iki 12:15 val.) Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriuje (Rinktinės g. 50, Vilniuje), 220 kab. Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesnė kaip paskutinė paraiškų teikimo terimo data.

Paraiškų teikimo klausimais informaciją teikia Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vyr. specialistė Eglė Liaudginaitė, tel. (8 5) 273 0068, 8 645 66247 arba el. p. Egle.Liaudginaite@vrsa.lt.

Projektas „Kompleksinės paslaugos Vilniaus rajono šeimoms“ yra bendrai finansuojamas iš ES struktūrinių fondų ir Valstybės biudžeto lėšų.

Su projekto „Kompleksinės paslaugos Vilniaus rajono šeimoms“ partnerių asmeninio asistento paslaugoms teikti atrankos tvarkos aprašu galite susipažinti čia.

Shadow up