kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Dėl sandėliavimo paskirties pastato statybų projektinių pasiūlymų Klevinės vs.

Reaguodami į Delfi portale pasirodžiusią informaciją apie galimas sandėliavimo paskirties pastato statybas Vilniaus r., Avižienių sen., Klevinės vs., Sūkurio g. 2 (Senasis Ukmergės kel. 64), pažymime, kad straipsnių autoriaus Tomo Janonio interpretacijos yra neobjektyvios ir klaidinančios skaitytojus.


Žemiau pateikiame faktus į galimai kylančius klausimus, susijusius su planuojamomis sandėlio statybomis. Pažymime, kad procedūros buvo vykdomos pagal galiojančius teisės aktus.

Žemės ūkio paskirties sklypas buvo padalintas ir pakeista žemės paskirtis į kitą 2016 m. Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus skyriaus (Savivaldybei nepavaldi institucija) vedėjo sprendimu parengus ne detalųjį planą, bet žemėtvarkinį formavimo pertvarkymo projektą, kuris rengiamas Bendrajame plane nustatytoje urbanizuotoje teritorijoje. Minimo sklypo teritorijos naudojimo būdas pakeistas į pramonės ir sandėliavimo 2018 m. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 20 str. ir LR Vyriausybės nutarimu „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo patvirtinimo“. Todėl Delfi portalo informacija, neva reikėjo rengti detalaus plano korektūrą yra klaidinanti, nes žemės sklypas buvo suformuotas ne detaliuoju planu. Delfi žurnalistas, siekdamas pateisinti savo teiginius, bando vadovautis 1995, 2004 ir 2006 metų teritorijų planavimo teisės aktais, kurie seniai negalioja.

Atsižvelgiant į patvirtintus ir galiojančius Vilniaus rajono savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, planuojama ūkinė veikla numatoma esamų ir planuojamų gyvenamųjų vietovių (U1) tvarkymo zonoje. Pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą, planuojamose U1 kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupėse galima planuoti ir U2 (planuojamų gamybos ir sandėlių) teritorijas, jeigu jos nedarys neigiamo poveikio esamoms ir planuojamoms gyvenvietėms.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad tai yra tik pradinė projekto rengimo stadija – projektinių pasiūlymų svarstymas, susijusi su teritorijų planavimu. Kol kas nebuvo kreiptasi dėl statybos leidimo išdavimo šiame sklype ir joks statybos leidimas nebuvo išduotas, nes tai yra dar tolimas procesas.

Kaip Savivaldybę informavo būsimas statytojas, jų įmonė prekiauja profesionalia restoranų įranga, tiekia šiems įrenginiams atsargines dalis, atlieka įrangos pritaikymą klientų patalpose. Planuojamos 2 sandėliavimo patalpos (315 kv. m ir 64 kv. m) ir kitos biuro patalpos. Projektuojamas pastatas būtų 8,3 m aukščio.

Teisės aktų nustatyta tvarka 2019 m. spalio 10 d. buvo organizuotas viešasis projektinių pasiūlymų aptarimas, kuriame, deja, suinteresuota visuomenė nedalyvavo. Pripažindami, jog suinteresuota visuomenė yra ypač svarbus planuojamos ūkinės veiklos bei statinio projektavimo procesų dalyvis, Savivaldybė projektuotojui persiųs visas gautas pretenzijas ir pasiūlys dar kartą organizuoti viešinimo procedūrą.

Vilniaus rajono savivaldybė, vykdydama savo įgaliojimus bei pareigas, deda visas pastangas, kad teritorijų planavimo procesai vyktų sklandžiai ir nebūtų pažeisti suinteresuotos visuomenės interesai, o kylantys galimi interesų konfliktai būtų sprendžiami efektyviai. Siekiame kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas rajono gyvenamosiose vietovėse, taip pat sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, suderinant visuomenės, fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybės bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje galimybių bei sąlygų.


Nuotr. Regia.lt

Shadow up