kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Seniūnijoms paskirstytos Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos 2019 metams

Š. m. gegužės 17 d. vykusiame Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti 3 svarbūs sprendimai kelių infrastruktūros klausimais: patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų kelių ir gatvių sąrašas, paskirstytos Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos seniūnijoms bei pritarta Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos bei Vilniaus rajono savivaldybės administracijos bendradarbiavimo sutarties pasirašymui.


Tarybos nariai iš pradžių patvirtino atnaujintą Vilniaus rajono savivaldybei priklausančių vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą, kuriame išvardinti 23 seniūnijų prižiūrimi vietinės reikšmės keliai ir gatvės. Toks sąrašas yra sudaromas kasmet siekiant patikslinti už kurių vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrą yra atsakinga Vilniaus rajono savivaldybė. Kiekvienam vietinės reikšmės keliui ir gatvei bus suteiktas numeris – tai palengvins kelių ir gatvių priežiūrą bei bus pagerinta kontrolė sudarant remontuotinų kelių sąrašą.

 

Seniūnijoms paskirstyta 2,8 mln. Eur Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų

Vilniaus rajono savivaldybės taryba pritarė Kelių priežiūros plėtros programos skirtas lėšas paskirstyti 23 seniūnijoms – jų planuojamiems keliams ir gatvėms rekonstruoti, prižiūrėti bei saugaus eismo sąlygoms užtikrinti.

Lėšos skirstomos pagal 2015-03-29 Savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T3-104 patvirtintoje tvarkoje nustatytus kriterijus:

  • 20 proc. skiriama svarbių Savivaldybei objektų, įtrauktų į Vilniaus rajono strateginį veiklos planą, ar pradėtiems iš KPPP tikslinių ar rezervo lėšų finansuoti;
  • 8 proc. skiriama kelių techninei inventorizacijai atlikti, padengti Savivaldybės lėšų daliai vykdant vietinės reikšmės kelių tiesimą dalyvaujant fiziniams bei juridiniams asmenims, kitiems neatidėliotiniems darbams (projektuoti, techninei priežiūrai, avariniams darbams bei kt.).
  • Kiti 72 proc. skiriami seniūnijoms: 5 proc. lėšų (nuo 72 proc.) skiriama Nemenčinės miesto seniūnijai, o likusi dalis – paskirstoma seniūnijoms (išskyrus Nemenčinės m. sen.) vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti. Skirstant lėšas seniūnijoms taip pat yra atsižvelgiama į seniūnijos teritorijoje gyvenančių nuolatinių gyventojų skaičių ir seniūnijai priklausančių vietinės reikšmės kelių ir gatvių ilgį.

Vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimas, taisymas (remontas), priežiūra bei saugaus eismo sąlygų užtikrinimas bus vykdomas pagal patvirtintą objektų sąrašą.

Atkreipiamas dėmesys, kad pateiktame objektų sąraše nurodytos darbų apimtys yra orientacinės, sudarytos pagal seniūnijų pateiktus objektų sąrašuose pateiktus prioritetus. Prieš vykdant darbus, iš numatytų objektų bus parengta kiekvienos seniūnijos darbų sąmata pagal skirtas lėšas. Seniūnijų objektų sąrašai taip pat buvo apsvarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigos metu ir gauti pritarimai dėl pateiktų darbų vykdymo, gerinant seniūnijos vietinės reikšmės kelių (gatvių) būklę.    

 

Vyks Vilniaus rajono savivaldybės, Lietuvos automobilių kelių direkcijos ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos bendradarbiavimas

Tarybos posėdžio metu taip pat pritarta Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos bei Vilniaus rajono savivaldybės administracijos bendradarbiavimo sutarties pasirašymui dėl valstybinės reikšmės magistralinio kelio A2 Vilnius–Panevėžys ruože nuo 9,276 km iki 10,238 km tunelinio pravažiavimo, jungiamųjų kelių bei pėsčiųjų viaduko projektavimo ir statybos įgyvendinimo.

Taip pat bus kreiptasi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos rezervo lėšų skyrimo projekte numatytai Nesvyžiaus gatvei, Avižienių sen. rekonstruoti 2020-2023 metais. Įgyvendinus projektą bus geresnis Vilniaus miesto ir rajono gyventojų bei verslo grupių susisiekimas su Vilniaus miestu, pagerėtų Nesvyžiaus g. būklė ir eismo saugumas.

 

Tikimasi, kad priimtais sprendimais bus galima pagerinti kelių bei gatvių būklę ir užtikrinti patogesnę, saugesnę kelių infrastruktūrą Vilniaus rajono gyventojams.

 

 

Shadow up