kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Sausio 13-osios minėjimas Vilniaus rajono švietimo įstaigose

Sausio 13 – oji -
Ašara širdy.
Keturiolika gyvybių…
Jie neužmiršti.

Sausio 13 – oji –
Ir daina rami
                                          Apie Laisvę, Viltį
                                          Ateities kely...


 

Avižienių gimnazija

Sausio 13 d. Avižienių gimnazijoje vyko pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“. Mokiniai kartu su mokytojais 8 val. gimnazijos languose įžiebė žvakutes, vienybės ir atminimo simbolius. Degančios liepsnelės priminė šios istorinės dienos svarbą.

Mokytojai  vedė netradicines - žmogiškumo pamokas. Kokia  Sausio 13-osios, Laisvės gynėjų dienos reikšmė, kodėl taip brangios žuvusiųjų aukos - apie tai kalbėjo mokytojai su mokiniais, iliustruodami savo pokalbį istorine dokumentine medžiaga, filmais. Pilietiškumo, istorinės atminties pažadinimo pamokos vertingos. Tik pažindami ir gerbdami praeitį, galime kurti Lietuvos ateitį, mokomės atsakomybės.

 

Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazija

2014 m. sausio 13 d. 7.45 val. Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazijos mokiniai su mokytojais susirinko klasėse. Ties kiekvieno kabineto ir koridoriaus langų padedama po žvakę lango viduryje. 8.00 val. mokiniai kartu su mokytojais uždegė žvakes. Dešimčiai minučių užgesinta šviesa. Apie šios dienos svarbą buvo kalbėta tiek rengiantis akcijai „Atmintis gyva, nes liudija“, tiek minėjimo metu ir po jo vykstančiose pamokose. Akcijos tikslai: prisiminti ir pagerbti žuvusiuosius bei nukentėjusius per kruvinuosius 1991 m. sausio įvykius, skatinti jaunąją kartą domėtis laisvę ir nepriklausomybę mylinčių piliečių, patyrusių sovietinio režimo represijas, atsiminimais, puoselėti jaunimo istorinę atmintį bei patriotiškumą. Daugelis gimnazijos mokytojų galėjo patys papasakoti savo prisiminimus, patirtį, išgyvenimus.


Nemenčinės Gedimino gimnazija

Prieš 23 metus Lietuvos piliečiai stojo ginti Lietuvos atkurtos valstybės nepriklausomybę, kai Sovietų Sąjungos valdžia ryžosi imtis prievartos. Šią dieną atmindami ir pagerbdami žuvusiuosius, Nemenčinės Gedimino gimnazijos mokiniai ir mokytojai dalyvavo visuotinėje pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“. Ryte dešimčiai minučių gimnazijos kabinetuose, koridoriuose buvo uždegtos žvakės, kurios simbolizuoja gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę.Vėliau, minėjimo metu, mokiniai pristatė pranešimą apie 1991 m. sausio įvykius Vilniuje. Pranešimas rėmėsi įvykių liudininkų prisiminimais apie Sausio 13-osios naktį. Gimnazijos choras sudainavo dainas „Lietuva brangi“, „Čia“, „Laisvė“.


Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazija

Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazija dalyvavo akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“. Gimnazijos foje buvo uždegtos žvakutės Laisvės gynėjų dienai atminti ir paruoštas sausio 13 įvykiams paminėti  skirtas stendas. Lietuvių kalbos mokytoja Juzė Voinickienė paruošė  radio laidą, kurią pirmos pamokos pradžioje išklausė visa gimnazijos bendruomenė. Laidoje buvo minimi tragiški įvykiai ir jų svarba Lietuvai ir kiekvienam žmogui. Laidos pabaigoje skambėjo poetinė kompozicija. Grupė G4 klasių mokinių dalyvavo iškilmingame Sausio 13 osios minėjime Seimo rūmuose.


Rudaminos „Ryto“ gimnazija

Laisvės gynėjų diena Rudaminos „Ryto“ gimnazijoje paminėta visuotine pilietine akcija „Atmintis gyva, nes liudija“. 8 val. buvo uždegtos žvakutės. Akcijos simbolis – žvakė, kuri simbolizuoja gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę. Žvakių uždegimo laikas fiksuotas (8.00–8.15 val.) tam, kad žvakių liepsnelės plazdėtų įvairiose miestų ir vietovių vietose vienu metu. Ypač efektingai tai atrodo ryte, nes dar tamsu ir daugelis, skubėdami į darbą atkreips į jas dėmesį ir prisimins dienos svarbą. Pamokų metu mokytojai, papasakojo savo prisiminimus apie 1991-ųjų įvykius, patirtį, išgyvenimus. Buvo paruoštas stendinis pranešimas skirtas Laisvės gynėjų dienai. 


Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazija

Šioje akcijoje Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijos mokiniai ir mokytojai dalyvauja jau ne pirmus metus. Akcijos simbolis – žvakė, simbolizuojanti šviesą ir atmintį, suteikia prasmę Laisvės gynėjų dienos minėjimui. Šią dieną ant visų gimnazijos  palangių suliepsnojo atminimo žvakutės, mokiniai dalyvavo pilietiškumo pamokoje, skirtoje tragiškiems sausio įvykiams paminėti.

Susirinkusieji klasėse mokiniai prisiminė kartu su mokytojais dramatiškas dienas, kai Lietuvos visuomenė, vienijama aukštesnių tikslų ir idėjų, apgynė savo nepriklausomybę. Mokytojai papasakojo mokiniams apie 1991 m. sausio įvykius ir jų reikšmę Lietuvai. III G-IV G klasės žiūrėjo pirmoje  pamokoje  dokumentinį filmą „Sausio 13-osios kronikos“. Po filmo vyko diskusija.


Bezdonių Julijaus Slovackio vidurinė mokykla

Š. m. sausio 13 d. Bezdonių Julijaus Slovackio vidurinėje mokykloje vyko Laisvės gynėjų dienos minėjimas. Mokyklos bendruomenė uždegdama žvakutes, kaip ir kasmet, prisidėjo prie akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“.

Prieš pamokų pradžią mokiniai su mokytojais tylos minute pagerbė žuvusius už Lietuvos laisvę. Taip pat šia tema buvo paruoštas dvyliktos klasės mokinės Evos Tomaševič pranešimas. Mokykloje pakabintas informacinis stendas. Istorijos mokytoja L.Gajevska pravedė viktoriną Ką žinai apie XX a. Lietuvos istoriją?“. Lietuvių kalbos mokytoja J.Šimanec 2–3 klasės mokiniams surengė kūrybinį užsiėmimą „Laisvės gėlė“. Istorijos mokytojas T.Božerocki 6–10 kl. mokiniams paruošė vaizdinę medžiagą „Nepriklausomybės kovos: sausis – rugpjūtis“.


Čekoniškių vidurinė mokykla

Pirmadienį, sausio 13- osios rytą, Čekoniškių vidurinėje mokykloje įsižiebė vienybės žvakutės Laisvės gynėjų dienos aukoms atminti. Mokytojai ir mokiniai dalyvavo akcijoje Atmintis gyva, nes liudija". Tylos minute buvo pagerbti žuvusieji. Istorijos, lietuvių kalbos mokytojai mokiniams priminė skaudžius šios dienos įvykius, kas, kodėl, kaip vyko, faktus iliustruodami nuotraukomis, filmuota medžiaga. Taip buvo prisiminta prieš 23 metus Lietuvos piliečių vieningumo dėka pasiekta laisvė.


Egliškių šv. Jono Bosko vidurinė mokykla

Egliškių šv. Jono Bosko vidurinė mokykla, kaip ir dauguma šalies mokyklų, minėjo Sausio 13-ąją. Nuo 8 val. ryto languose degė žvakės, tylos minute prisimintos ir pagerbtos tų įvykių aukos. Mokiniai klausėsi mokytojų pasakojimų apie žuvusiuosius lemtingą naktį. Taip pat buvo demonstruojamas filmas, skirtas kovai už Lietuvos nepriklausomybę. Vyko filmo aptarimas. Visą dieną mokykloje buvo laikytasi rimties ir susikaupimo. 

        

Lavoriškių vidurinė mokykla

2014 metų sausio 13 d. Lavoriškių vidurinėje mokykloje įvyko Lietuvos laisvės gynėjų dienos minėjimas. Mokykla ir šiais metais prisijungė prie visuotinės pilietinės akcijos Atmintis gyva, nes liudija.“  8.00-8.10 val. degant žvakutėms mokiniai kartu su mokytojais tylos minute pagerbė žuvusiuosius bei nukentėjusiuos per kruvinuosius 1991 m. sausio įvykius. Vyresnių klasių mokiniai priminė tragiškus sausio 13 d. faktus, išvardijo žuvusiųjų pavardes, skaitė eilėraščius, skirtus Laisvei, Nepriklausomybei, Tėvynei. Minėjimą paįvairino stendas, liudijantis dramatiškas tų dienų įvykius.


Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo vidurinė mokykla

„Parodykime, kad mūsų daug. Kad esame dėkingi. Kad laisvai kurdami dabarties Lietuvą esame įsipareigoję vertinti ir atsakingai naudotis laisvės dovana!“ Toks buvo Laisvės gynėjų dienos renginio Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo vidurinėje mokykloje šūkis.

Renginys prasidėjo 8 val. ryto tradicija tapusia akcija „Atmintis gyva, nes liudija“. Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai bei 1-4 klasių mokiniai drauge su mokytojomis uždegė atminimo žvakeles savo klasių languose, 5-12 klasių mokiniai, mokytojai, likę bendruomenės nariai pakviesti į pagrindinio mokyklos korpuso pirmojo aukšto fojė, kur atminties žvakelių šviesoje prisiminė Sausio 13-osios įvykius – žiūrėjo Augustės Tamutytės sukurtą filmą.

Tokiomis progomis, kaip Sausio 13-oji, artėjančios Vasario 16-oji bei Kovo 11-oji, turime galimybę permąstyti, ką kiekvienam iš mūsų reiškia krauju iškovota MŪSŲ laisvė, ar pakankamai ją branginame ir vertiname. Savo mintis apie laisvę 5-12 klasių mokiniai visą savaitę rašė mažuose popieriaus lapeliuose, renginio metu simbolinėmis atminimo dovanėlėmis apdovanoti įdomiausių, gražiausių minčių autoriai.

Visi bendruomenės nariai palaikė nepaprastai gražią iniciatyvą „Neužmirštuolė“, kurios tikslas – žuvusius ir nukentėjusius kovojant už Lietuvos laisvę atminti ne liūdesiu, o džiaugsmu ir dėkingumu. Parodydami, jog jų dovana ateities kartoms neliko pamiršta, kiekvienas įsisegė iniciatyvos simbolį – neužmirštuolės žiedą.

Įpusėjus renginiui visi susibūrė vidiniame mokyklos kiemelyje prie Nepriklausomybės kovų šaulių kuopos sukurto laisvės laužo. Čia, merginoms akomponuojant gitaromis, drauge dainavome Tėvynei Lietuvai skirtas dainas.

Išties prasmingas ir jautrus šis Sausio 13-osios rytas... Tikėjimu ir pagarba  rusenančiomis širdimis  mokiniai išsiskirstė į klases kurti dabarties Lietuvą...


Marijampolio Meilės Lukšienės vidurinė mokykla

Marijampolio Meilės Lukšienės mokykloje, siekiant  puoselėti jaunimo istorinę atmintį bei patriotiškumą, priminti, kaip sovietų kariuomenė bandė įvykdyti perversmą Lietuvoje ir nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, o Lietuvos piliečiai apgynė valstybės nepriklausomybę, prisiminti ir pagerbti žuvusiuosius bei nukentėjusius valstybės gynėjus, vyko akcija Atmintis gyva, nes liudija".

Susikaupę ir panirę į apmąstymus mokiniai išėjo į mokyklos koridorius, kurių languose plazdėjo žvakučių liepsna. Tylos minute pagerbę už laisvę žuvusiųjų atminimą,  vėliau sugūžėję į klases, diskutavo apie Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę gynusių, sovietinio režimo represijas patyrusių žmonių likimus, pasiaukojimą, svarstė, ką dabar jiems reiškia laisvė, žiūrėjo dokumentinius filmus, reportažus apie tos kraupios nakties vykius, liudijančius lietuvių tautos patriotizmą ir vienybę.


Medininkų šv. Kazimiero vidurinėje mokykloje

1991 metais sausio 13–jąją tautos vienybės jausmas padėjo pasipriešinti sovietų karinei jėgai ir apginti savo laisvę, kuri yra pirmasis ir tikrasis tautos laimės ir gerovės šaltinis. Netekti laisvės, vadinasi, netekti galimybės tobulėti. Prieš 23 metus, sausio 13–ąją sovietų kariuomenė bandė įvykdyti perversmą Lietuvoje ir nuversti teisėtą Lietuvos valdžią. Tačiau Lietuvos piliečiai apgynė savo šalį, nors ir neteko savo patriotų.

Sausio 13 dieną, kaip ir kasmet, buvo paminėta Laisvės gynėjų diena. Minėjimas mūsų mokykloje yra vienas svarbiausių, nes formuoja mokinių istorinę atmintį, paskatina domėtis savo kraštu, ugdo patriotiškumą.

Sausio 13-osios rytą, 8.00 val., mokykloje buvo įžiebtos žvakutės, simbolizuojančios atmintį ir susikaupimą. Apie tragiškus sausio įvykius buvo kalbama  per tradicinę pirmadieninę rikiuotę, kuri įvyko 10 val. Mokiniai ir mokytojai susirinko prisiminti žuvusiuosius bei nukentėjusius per kruvinuosius sausio įvykius 1991m. Istorijos mokytoja Veslava Malevska  papuošė stendą žuvusiųjų nuotraukomis, mokiniai deklamavo eilėraščius, skaitė pranešimus. Įžiebus žvakutes, tylos minute buvo pagerbti žuvusieji už laisvę.

Minėjimas, skirtas sausio 13 dienai atminti, pavyko. Visi šią dieną tapo geresni, tauresni vienas kitam. Nekaltas mirusiųjų kraujas tarsi suvienijo mus visus. Renginys parodė: mes esame! Lietuvos valstybė yra!


Mickūnų vidurinė mokykla

Minint sausio 13 -ąją Mickūnų vidurinės mokyklos bendruomenė kaip ir kasmet prisijungė prie pilietinės akcijos Atmintis gyva, nes liudija". 8 val. buvo užgesinta šviesa, mokyklos languose užliepsnojo atminties žvakutės, mokytojai ir mokiniai prisiminė ir pagerbė žuvusiuosius bei nukentėjusius valstybės gynėjus. Mokyklos foje mokiniai paruošė stendą, sausio 13 -osios aukoms atminti.Paberžės „Verdenės“ vidurinė mokykla

2014-01-13 Paberžės „Verdenės“ vidurinėje mokykloje buvo minimos tragiškos Sausio 13-osios įvykių metinės pagerbiant „Laisvės gynėjų dieną“.  Mokykla prisidėjo prie rengiamos pilietinės akcijos Atmintis gyva, nes liudija" kurią inicijavo Tarptautinė istorinio teisingumo komisija.

Mokykloje buvo uždegtos žvakutės Laisvės gynėjų dienai atminti ir paruoštas stendas. Visa mokyklos bendruomenė pirmos pamokos pradžiojeklausėsi radijo laidos. Laidoje buvo prisimenami tragiški įvykiai ir jų svarba Lietuvai ir kiekvienam žmogui. Tylos minute buvo pagerbti žuvusieji. Taip buvo prisiminta prieš 23 metus Lietuvos piliečių vieningumo dėka pasiekta laisvė.

 

Paberžės šv. Stanislavo Kostkos vidurinė mokykla

Paberžės šv. Stanislavo Kostkos vidurinėje mokykloje sausio 13 d. mokyklos bendruomenė 23-ąjį kartą pagerbė už šalies laisvę 1991-ųjų sausį  kovojusius ir gyvybę paaukojusius žmones. Iš pat ryto, 8 valandą,  prasidėjo pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“, kai mokyklos languose sužibo žvakelės. Siekiant priminti 1991 m. sausio 13–osios įvykius, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Irena Belousova  parengė specialųjį  stendą. Geografijos vyresnioji mokytoja Violeta Brodovska kartu su 8 klasės mokiniais pratęsė minėjimą literatūrine kompozicija. Mokiniai perskaitė eilėraščius apie laisvę.. Tyliai visi klausė pagarbiai tariamų 14 pavardžių. Dar kartą visi prisiminė žmones, paaukojusius gyvybę už laisvę.


Rukainių vidurinė mokykla

Sausio 13 dieną Rukainių vidurinėje mokykloje pirmosios pamokos metu vyko pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“, skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti. Suplazdėjo žvakučių liepsnelės mokyklos languose, tylos minute buvo pagerbti žuvusieji. Mokykloje parengtas stendas žuvusiųjų atminimui, buvo rodomi filmai apie Sausio 13-ąją. Istorijos mokytojai priminė mokiniams, kad prieš 23 metus sovietų kariuomenė bandė įvykdyti perversmą Lietuvoje ir nuversti teisėtą valdžią, bet Lietuvos piliečiai ryžtingai, didvyriškai nusiteikę apgynė valstybės nepriklausomybę. Nors 1991 metų sausio 13-ąją žuvo 14 beginklių žmonių prie Televizijos bokšto.

Jau tapo mokyklos tradicija, kad kiekvienais metais, per Laisvės gynėjų dieną, mokiniai bei išvykos organizatoriai (Rukainių vidurinės mokyklos direktorius Oleg Nikončik ir istorijos mokytoja Rasa Jachimovičienė) vyksta prie Vilniaus Televizijos bokšto, Radijo ir Televizijos pastato, LR Seimo. Šiais metais taip pat 9-10 klasių mokiniai galėjo stebėti vėliavos pakėlimo ceremoniją, kurią vykdė Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopa. Mokiniai išgirdo LR Seimo Pirmininkės Loretos Graužinienės kalbą, kuri pabrėžė, kad Lietuvos žmonių vienybė ir ryžtas ginti savo Tėvynę yra stipresnis už bet kokius ginklus ir paragino branginti, saugoti Lietuvą. Išvykos pabaigoje mokiniai ir mokytojai aplankė Antakalnio kapines ir pagerbė žuvusiuosius už Lietuvos laisvę, nepriklausomybę.


Sužionių  vidurinė mokykla

Sužionių  vidurinėje mokykloje buvo paminėta sausio 13-oji. Tikrąjį lietuvių tautos ryžtą ir pasiaukojimą parodė 1991 m. Sausio 13-osios įvykiai. Jie pareikalavo nemažai aukų: apie 700 žmonių buvo sužeisti, 14 žuvo. Tai - Loreta Asanavičiūtė, Virginijus Druskis, Darius Gerbutavičius, Rolandas Jankauskas, Rimantas Juknevičius, Alvydas Kanapinskas, Algimantas Petras Kavoliukas, Vidas Maciulevičius, Titas Masiulis, Alvydas Matulka, Apolinaras Juozas Povilaitis, Ignas Šimulionis, Vytautas Vaitkus, Vytautas Koncevičius.

Minint šią nepaprastą dieną mokykloje degė žvakelės, mokytojai priminė mokiniams, kuo Lietuvai reikšminga Sausio 13-oji. Mokiniai gamino plakatus Laisvės gynėjų dienai atminti. Jie buvo eksponuojami mokyklos koridoriuje.

 

Valčiūnų vidurinė mokykla

Minėdami Sausio 13-ąją – Lietuvos Laisvės gynėjų dieną Valčiūnų vidurinės mokyklos mokiniai prisijungė prie akcijos Atmintis gyva, nes liudija". Sausio 13 d. 8 val. dešimčiai minučiųbuvo užgesintos šviesos, prie kiekvieno lango uždegtos atminimo žvakės ir taip pagerbti prieš 23 metus žuvusieji už Lietuvos laisvę. Vėliau mokyklos fojė pamąstyta apie žuvusiųjų mirties prasmę ir prisiminta kodėl ir už ką jie kovojo.


Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinė mokykla

2014 m. sausio 11 d. trylika  Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinės mokyklos mokinių kartu su kūno kultūros mokytoju Justyn Alicki, kaip ir kiekvienais metais, dalyvavo tradiciniame bėgime „Gyvybės ir mirties keliu“, skirtame Sausio 13-osios aukoms atminti.

Visą savaitę 6-os klasės mokiniai, padedami dailės ir technologijų mokytojos Violetos Petkevič, rengė teminį stendą. Šiame stende taip pat buvo pateikta informacija iš 1991 m. sausio mėn. svarbiausių leidinių: „Tiesa“, „Respublika“ ir „Lietuvos aidas“. Medžiagą pateikė bibliotekininkė Jurgita Kaščiukaitė-Kutkienė.

Sausio 13 d. visa mokyklos bendruomenė prisijungė prie akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“ ir uždegė atminimo žvakutes, Laisvės gynėjams pagerbti.


Dūkštų pagrindinė mokykla

Dūkštų pagrindinės mokyklos bendruomenė, dalyvaudama akcijoje Atmintis gyva, nes liudija“, skirtoje 1991 m. istoriniams sausio įvykiams paminėti , organizavo mokykloje sausio 13 –osios aukų pagerbimą ir Laisvės gynėjų dienos minėjimą. 8 val. mokyklos languose mokinių uždegtų žvakučių liepsnelės  it gyva, skaudi atmintis priminė visiems, kokia brangia kaina iškovota tautos laisvė.

Pirmoji - pilietiškumo pamoka. Istorijos vyresn. mokytoja Teresa Adomavičienė apžvelgė tuometę politinę situaciją, didžiosios kaimynės troškimą bet kokia kaina susigrąžinti Baltijos valstybes. Integruotoje lietuvių kalbos, muzikos, istorijos literatūrinėje – muzikinėje kompozicijoje skambėjo ta pati, mokyklos merginų ansamblio , vadovaujamo vyresn. muzikos mokytojos Editos Staniulionienės, atliekama Maironio ir Česlovo Sasnausko Marija, Marija“, lydėjusi 1991 m. kruvinąjį sausį  beginklę minią į laisvę, mirtį, amžinybę...  Buvo prisiminti ir pagerbti visi 14 Lietuvos didvyrių. Moksleiviai deklamavo eilėraščius apie ..baisią, šaltą sausio 13-ąją“, apie  Lietuvą, ir savo šviesią vaikystę. Renginys buvo baigtas  daina eilės A. Baranausko, aranžuotė V. Kernagio Kalnai ant kalnų“.

Mokyklos  bibliotekininkės Reginos Jodko parengtoje parodėlėje demonstruojamos tų dienų laikraščių iškarpos, knygos albumai, nuotraukos apie Sausio 13-ąją. Susirinkusieji galėjo ne tik pažiūrėti, bet ir savo rankomis paliesti  Sausio 13-osios atminimo medalį, kurį  2002 m. Seimo pirmininkas Česlovas Juršėnas yra  įteikęs lietuvių kalbos mokytojai metodininkei Liutgardai Čepienei už dokumentinio filmo apie Sausio 13-ąją sukūrimą.

Tai buvo nepamirštama pamoka apie meilę Tėvynei, pasiaukojimą, drąsą, nes  Kas mes būtume be sausio 13-osios? Be Tėvynės, be tėviškės, be namų...?“( A. Patackas).


Eitminiškių pagrindinė mokykla

2014 m. sausio 13 dieną, Eitminiškių pagrindinėje mokykloje buvo surengtas renginys, skirtas Laisvės gynėjų dienai, atminti 1991 m. sausio 13-osios aukoms. Kaip ir kasmet, mokykla dalyvavo pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“. 8.00 val. mokykloje buvo užgesinta šviesa. Ant kiekvieno mokyklos lango buvo uždegta žvakutė. Mokiniai kartu su mokytojais tylos minute pagerbė žuvusiuosius už Lietuvos laisvę. Kiekvienoje klasėje prasidėjo pokalbiai apie 1991 sausio įvykius, laisvės kainą. Mokytojai papasakojo apie to meto sausį: apie tai, kad Lietuvos piliečiai plikomis rankomis ėjo ginti Vyriausybės, Spaudos rūmų, televizijos bokšto, apie kareivių žiaurumą, nekaltų žmonių žūtį. Mokyklos koridoriuje buvo parengtas stendas su informacija apie sausio 13-ąją: chronologija, nuotraukos, eilėraščiai.

Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ padėjo suteikti prasmę Laisvės gynėjų dienos minėjimui mokykloje, paskatino jaunimą domėtis  už laisvę ir nepriklausomybę kovojusių žmonių, patyrusių sovietinio režimo represijas,  atsiminimais.


Pakenės Česlovo Milošo pagrindinė mokykla

Sausio 13-ąją Pakenės Česlovo Milošo pagrindinė mokykla prisijungė prie Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti organizuojamos pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija”, skirtos Sausio 13-osios – Laisvės gynėjų dienai paminėti. 8.00 val. buvo užgesinta šviesa ir languose dešimčiai minučių uždegtos atminties žvakutės.

Susirinkusiems salėje buvo priminta, kaip Lietuvos piliečiai vieningai siekė apginti atkurtos valstybės nepriklausomybę ir laikėsi bendros pilietinės pozicijos, padėjusios atsilaikyti prieš sovietinių okupantų ir vietinių kolaborantų agresiją bei bandymą karine jėga įvykdyti perversmą. Tylos minute visi susirinkusieji pagerbė 14 žmonių, žuvusių už mūsų laisvę. Sausio 13-osios įvykius pradinių klasių mokiniai įamžino savo kūrybinių darbų parodoje.

Sausio 10 d. 9-10 kl. mokiniai lankėsi Genocido aukų muziejuje, dalyvavo edukacinėje programoje, žiūrėjo dokumentinius filmus, sužinojo laisvės kainą. Iš muziejaus į mokyklą buvo atvežta kilnojamoji paroda „Gulagas, vieno lagerio istorija“.


Kyviškių pagrindinė mokykla

Sausio 13-ąją Vilniaus rajono Kyviškių pagrindinė mokykla, kaip ir dauguma šalies mokyklų dalyvavo pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“. Ankstyvą Sausio 13-osios pirmadienio rytą mokyklos languose sužibo žvakės, buvo prisimintos ir pagerbtos tylos minute 1991-ųjų įvykių aukos. Žvakių šviesoje prisiminėme tuos, kurie prieš 23 metus atidavė savo gyvybę už mūsų tėvynės laisvę, nepriklausomybę, suteikusius mums Viltį į ateitį žengti Laisvės keliu. 

 

Mostiškių pagrindinė mokykla


Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinė mokykla

Sausio 13-osios rytą Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinė mokykla solidarizavosi su visos Lietuvos žmonėmis 800 val. languose uždegdama žvakutes. Mokiniai ir mokytojai prisisegė neužmirštuolės žiedą – šios dienos „Neužmiršk“ simbolį. Taip pat buvo parengtas stendas, skirtas žuvusiųjų už laisvę atminimui.

 

Šumsko pagrindinė mokykla

2014 m. sausio 13 d. Šumsko pagrindinė mokykla prisijungė prie Lietuvos mokyklose organizuotos visuotinės pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“. Akcijos metu klasėse ant palangių suliepsnojo atminimo žvakutės. Vėliau mokiniai ir mokytojai susirinko pagerbimo ceremonijai. Buvo paminėti svarbiausi tradegijos faktai, išvardinti žuvusiųjų vardai ir pavardės, ištarti nuoširdūs žodžiai, padeklamuoti eilėraščiai. Žuvusieji pagerbti tylos minute.

 

Visalaukės pagrindinė mokykla

Sausio 13 dieną Visalaukės pagrindinėje mokykloje akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ prasidėjo Laisvės gynėjų atminties savaitės renginiai. Ryte įžiebę žvakutes mokyklos languose mokiniai ir mokytojai savo maldose prisiminė žuvusius kovotojus už Lietuvos laisvę, pagerbė jų atminimą.

Ši skaudi Lietuvos istorijai data mokykloje bus minima visą savaitę. Bus rodomi filmai apie kruvinuosius Sausio 13-osios įvykius. Mokiniai rašys ir dalinsis savo mintimis apie kovą už laisvę „Sausio 13-oji man yra...“. Vyks piešinių konkursas-paroda „Kova už laisvę“.  Per istorijos pamokas mokiniai skaitys įvykių dalyvių atsiminimus, pasakos savo tėvų išgyvenimus. Versdami krauju apšlakstytus istorijos puslapius, mokiniai pajaus įvykių tragizmą, suvoks jų dalyvių išgyvenimus, įvertins iškovotos laisvės kainą...


Shadow up