kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

2019 m. sėkmingi Vilniaus rajono švietimo bendruomenei

Vaikai – tai mūsų ateitis. Taip byloja puikiai visiems žinomas posakis. Ir tai be jokios abejonės tiesa. Nuo to, ką ir kiek šiandien investuosime į mūsų jauniausiųjų piliečių ateitį, priklauso viso rajono tvaraus vystymosi kryptys ir perspektyvos. Švietimo sritis visada buvo ir bus viena iš prioritetinių Vilniaus rajono savivaldybės sričių. Ne išimtis ir praėjusieji 2019 metai, kurie pasižymėjo svarbiomis pertvarkomis švietimo organizavimo srityje, atnešė svarių investicijų į švietimo infrastruktūrą bei pradžiugino rajono mokinių pasiekimais.


Vilniaus rajone auga mokinių skaičius

2019 m. Savivaldybė fiksavo augantį mokinių skaičių savivaldybės mokyklose. Šie duomenys nuteikia išties optimistiškai, nes Vilniaus rajono savivaldybė yra viena iš nedaugelio šalies savivaldybių, kuriose mokinių skaičius didėja.

Švietimo skyriaus duomenimis nuo 2015–2016 mokslo metų iki 2018–2019 mokslo metų Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose ugdomų pirmokų skaičius padidėjo 6 procentais. (2015–2016 m. m. registruotas 701 pirmokas, o 2018–2019 m. m. – 746 pirmokai). Dar labiau ši tendencija išryškėjo žengiant į 2019–2020 mokslo metus. 2019 m. rugsėjo 1 d. į Savivaldybės mokyklas atėjo mokytis net 837 pirmokai. Bendras mokinių skaičius Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose irgi padidėjo 190 mokinių (nuo 2015–2016 m. m.).

Paprašyta įvertinti šiuos skaičius, Švietimo skyriaus vedėja Sofija Segen pažymi, kad mokinių skaičiaus augimas – tai pirmiausiai Vilniaus rajono savivaldybės veiksmų rezultatas. „Fiksuojame mokinių skaičiaus augimą ne tik dėl migracinių procesų. Tai visų pirma Vilniaus rajono savivaldybės pastangų rezultatas. Švietimo įstaigų tinklas yra organizuotas optimaliai, puikiai veikia mokinių pavėžėjimas, mokyklose veikia pailgintos dienos grupės, beveik visose švietimo įstaigose įsteigti valgyklų darbuotojų etatai, tad mūsų vaikai savo mokyklose gali skaniai, sveikai ir nebrangiai pavalgyti“, – puikias sąlygas vaikams mokytis Vilniaus rajone vardija S. Segen. Pažymėtina ir tai, kad Vilniaus rajone švietimo įstaigų tinklą sudaro optimalus švietimo įstaigų skaičius įvairiomis ugdomosiomis kalbomis, kuris užtikrina galimybę visiems rajono mokiniams ugdytis gimtąja kalba bei gauti kokybišką išsilavinimą arčiausiai namų esančiose švietimo įstaigose.

Dėmesys mokslo kokybei 

Kaip žinia, kiekvienas teigiamas rezultatas slepia dideles pastangas jam pasiekti. Vilniaus rajonas – tai plati geografinė teritorija su pakankamai toli viena nuo kitos išsibarsčiusiomis gyvenvietėmis, todėl dažnai susiduriama su mokytojų trūkumo nuo miesto nutolusiose mokyklose problema. Siekdama paskatinti mokytojus drąsiau rinktis darbą kaimo mokyklose, Vilniaus rajono savivaldybė nuo 2019 m. pradėjo kelionės išlaidų kompensavimą mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams, važiuojantiems į darbą nuo 3 iki 40 kilometrų į vieną pusę ir atgal. Minėtiems specialistams kelionės išlaidos kompensuojamos po 0,07 Eur už vieną kilometrą. 2019 metais šiai priemonei finansuoti Savivaldybė papildomai skyrė 344,4 tūkst. Eur. Be to, 2019 m. Savivaldybė padidino koeficientus specialistams, dirbantiems su specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniais.

Savivaldybė, suprasdama, kad tikslieji mokslai – visada iššūkis tiek mokiniams, tiek šių dalykų mokytojams, norėdama paskatinti mokinius labiau domėtis fizika, chemija, biologija,  dalyvauja Europos Sąjungos fondų investicijų projekte ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“, iš kurio lėšų savivaldybės mokyklos gavo įvairius gamtos ir technologinių mokslų ugdymo priemonių bei įrangos komplektus.

Dalyvauti projekte buvo pakviestos 30 kriterijus atitinkančių Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų. 2019 metais vyresnių klasių mokiniams (5–8 klasių) buvo įgytos svarbios gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonės, kurių vertė siekė net 107,7 tūkst. Eur. Buvo įsigyta įvairiausių gamtos mokslų priemonių: geometrinės optikos, mechanikos, mikrovaldiklių, elektronikos, magnetų, skirtingo medžiagų tankio kūnų bei maketavimo rinkinių, multimetrų, anglies dioksido dujų, temperatūros, pH jutiklių, Petri lėkštelių ir mėgintuvėlių rinkinių, kompasų, svarstyklių, kaitinimo plytelių, vandens kietumo matuoklių, fosfatų jonų kiekio vandenyje nustatymo rinkinių ir kt.

Šios priemonės tokių sudėtingų dalykų, kaip chemija ar fizika, pamokas mokiniams padeda pravesti įdomiau, o informaciją jiems įsisavinti tampa žymiai lengviau.

Su šiomis priemonėmis dirbantiems mokytojams parengta projekto metodinė medžiaga, pamokų aprašymai, kuriuose patariama, kaip atlikti gamtamokslinius tyrimus, naudojantis gautomis priemonėmis, saugiai ir tinkamai elgtis su sudėtingesne komplekto įranga. Visas šis darbas buvo atliktas tam, kad mokiniai pasaulio pažinimui ir gamtos mokslams turėtų visas būtinas priemones, o ateityje drąsiau rinktųsi gamtos ir technologinių mokslų krypties profesijas.

Apie mokslo kokybę, be jokios abejonės, geriausiai kalba mokinių pasiekimai. Gabiausi savivaldybės mokyklų mokiniai 2019 m. sėkmingai dalyvavo respublikinėse (dailės, jaunųjų geologų, lenkų kalbos rašybos, lenkų kalbos ir literatūros, lietuvių kalbos tautinių mažumų mokyklų mokiniams, užsienio (rusų) kalbos)) olimpiadose bei įvairiuose konkursuose – laimėta 11 prizinių I–III vietų, 1 laureato diplomas, 9 mokiniai apdovanoti Pagyrimo raštais bei specialiuoju prizu.

Vilniaus rajono savivaldybės meno ir muzikos mokyklų mokiniai bei jų ansambliai įvairiuose tarptautiniuose, respublikiniuose, regioniniuose konkursuose ir festivaliuose taip pat pasiekė nemažai laimėjimų: Nemenčinės muzikos mokyklos mokiniai pelnė 42 laureatų bei 28 diplomantų vardus, Pagirių meno mokyklos mokiniai – 42 laureatų ir 46 diplomantų vardus, Rudaminos meno mokyklos ugdytiniai – 36 laureatų ir 11 diplomantų vardų bei užėmė 2 prizines vietas.

Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokyklos auklėtiniai 2019 m. tarptautinėse varžybose iškovojo 23 aukso, 15 sidabro ir 25 bronzos medalius, o Lietuvos Respublikos čempionatuose, pirmenybėse ir respublikinėse varžybose – 55 aukso, 43 sidabro ir 41 bronzos medalį.

Lietuvos kaimo vietovių mokyklų žaidynėse, tarp 46 šalies rajonų, Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų sportininkai pirmą kartą Lietuvos mokyklų žaidynių istorijoje iškovojo I vietą!

Už valstybinius brandos egzaminus maksimalius įvertinimus gavo 47 Vilniaus rajono savivaldybės gimnazijų abiturientai, o Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazijos abiturientė gavo net tris „šimtukus“ už biologijos, matematikos ir užsienio (rusų) kalbos valstybinius brandos egzaminus. Geriausiai abiturientams sekėsi laikyti užsienio (rusų) kalbos valstybinį brandos egzaminą – net 45 savivaldybės mokyklų abiturientai gavo maksimalius 100 balų įvertinimus. „Šimtukininkus“ 2019 m. parengė 18 iš 24 Vilniaus rajono savivaldybės gimnazijų.

Visi gabiausi Savivaldybės mokyklų mokiniai, iš viso 98, pelnę aukščiausius valstybinių brandos egzaminų įvertinimus, tarptautinių, respublikinių olimpiadų, konkursų laureatai bei varžybų nugalėtojai, savo pasiekimais garsinantys Vilniaus rajoną, ir juos rengę mokytojai buvo apdovanoti Mero padėkos raštais ir atminimo dovanomis iškilmingoje apdovanojimo šventėje „Geriausias mokinys 2019“.

Vilniaus rajono savivaldybės mokyklos – Gineso rekordo dalyvės didžiausioje pasaulyje ateities technologijų pamokoje

29 Vilniaus rajono savivaldybės mokyklos, kaip Lietuvos atstovai, ir 35 Lenkijos bendrojo ugdymo mokyklos kartu (iš viso 64 mokyklos) pasiekė Gineso rekordą dalyvaudamos didžiausioje pasaulyje ateities technologijų pamokoje. Pamoka abiejose šalyse vienu metu vyko 2018 m. gruodžio 11 d., kurioje iš viso dalyvavo 1 793 mokiniai. Lietuvoje prie akcijos „Code&Share. Ateities technologijos“ prisijungė beveik visos Vilniaus rajono savivaldybės gimnazijos ir dauguma pagrindinių mokyklų lietuvių bei lenkų mokomosiomis kalbomis, o 2019 m. Vilniaus rajono savivaldybė gavo Gineso rekordą patvirtinantį sertifikatą iš Guinness PLC biuro Londone.     

Investicijos į švietimo infrastruktūrą

Savivaldybės prioritetinė švietimo sritis 2019 metais sulaukė daug svarių investicijų į infrastruktūros plėtrą ir tobulinimą – Vilniaus rajono savivaldybės mokyklos ir vaikų darželiai buvo modernizuojami, atnaujinami arba renovuojami.

2019 m. buvo vykdomos 3 naujos statybos – statomi 2 nauji švietimo įstaigų priestatai: Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos Grigaičių pradinio ugdymo skyriaus ir Vilniaus r. Marijampolio vaikų lopšelio-darželio bei baigtas statyti Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokyklos administracinis pastatas.

Taip pat 2019 m. buvo baigta renovuoti Vilniaus r. Zujūnų gimnazija, Buivydžių Tadeušo Konvickio gimnazijos Buivydžių ikimokyklinio ugdymo skyrius ir Kabiškių vaikų lopšelis-darželis. Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero gimnazijoje atliktas valgyklos kapitalinis remontas ir dalinai pakeista šildymo sistema. Renovacijos darbai toliau vyko Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijoje, vidaus patalpų modernizavimo darbai – Vilniaus r. Mickūnų, Rukainių ir Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijose. Kitose savivaldybės švietimo įstaigose, ruošiantis naujiesiems mokslo metams, taip pat buvo atlikti įvairūs vidaus patalpų remonto, teritorijų aptvėrimo bei vaikų žaidimų aikštelių remonto darbai. Visų šių darbų vertė 2019 m. siekia 5,12 mln. Eur.

2019 m. pabaigoje pradėta ir iki 2021 m. planuojama baigti Vilniaus r. Pagirių „Pelėdžiuko“ vaikų darželio priestato statyba, kuriame bus atidarytos 6 papildomos ikimokyklinio ugdymo grupės (projekto vertė – 2 mln. Eur) bei Vilniaus r. Rudaminos meno mokyklos infrastruktūros modernizavimas (projekto vertė 2,5 mln. Eur). 

Vilniaus rajono savivaldybė, siekdama skatinti sveiką gyvenseną bei sporto kultūrą, sudarydama palankias sąlygas fizinio aktyvumo ir įvairių sporto veiklų plėtojimui Vilniaus rajone 2019 m. įrengė 4 naujus, puikiai įrengtus sporto aikštynus. Šių aikštynų įrengimui skirta 1,76 mln. Eur Savivaldybės biudžeto ir Europos Sąjungos fondų lėšų. Aikštynai buvo įrengti prie savivaldybės mokyklų, pritaikant juos bendruomenės poreikiams: prie Vilniaus r. Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos, Lavoriškių Stepono Batoro, Marijampolio Meilės Lukšienės ir Paberžės „Verdenės“ gimnazijų. Aikštynų įrengimo darbai taip pat pradėti prie Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero ir Mickūnų gimnazijų.  

Tikslas – užauginti žmogų

Mokykla – tai ne tik pastatas ar vieta, kur įgyjamos žinios. Tai svarbi aplinka, kurioje formuojasi naujos, jaunos asmenybės charakterio ir pasaulėžiūros pamatas. Visose Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigose stengiamasi vaikams įskiepyti pamatines ir svarbiausias tikėjimo tiesas, bendrystės ir savitarpio pagalbos, bendruomeniškumo ir atjautos įgūdžius, stengiamasi parodyti tas kertines vertybes, kurios suaugusiųjų gyvenime gelbės jaunuolius nuo blogų pasirinkimų ir kreips juos į doro ir visuomenei naudingo žmogaus kelią. 

2019 metai šiuo atžvilgiu Savivaldybei buvo labai svarbūs. Būtent prieš 10 metų Vilniaus rajono savivaldybės  taryba priėmė Kristaus Karaliaus intronizacijos aktą, tuo pripažindama Dievo sūnaus valdžią Vilniaus rajone. Šią gražią sukaktį labai iškalbingai minėjo visa Vilniaus rajono savivaldybės švietimo bendruomenė. 2019 m. birželio 7 d. startavo tradicinis VII-asis Vilniaus rajono piligriminis žygis pėsčiomis iš Turgelių į Maišiagalą, kuriame per tris dienas dalyvavo net 900 piligrimų iš įvairiausių Vilniaus krašto kampelių. Didžiąją dalį piligrimų sudarė būtent rajono mokiniai, kurie žygio metu galėjo gyvai pajusti ir aptarti jiems rūpimus dvasingumo klausimus, galėjo mokytis bendruomeniškumo ir vilties. 

Galime pasidžiaugti 2019-aisiais įgyvendintų darbų, planų ir užmojų švietimo srityje sėkme. Turiningi praėję metai, pasiekti rezultatai dar labiau įkvepia dirbti Vilniaus rajono mokinių ir jų tėvelių labui. Tikimės, kad 2020-aisiais išlaikysime šį ambicingą veiklos ritmą, o mūsų darbo rezultatai kalbės patys už save.

 

Shadow up