kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Nemenčinės mieste – sporto aikštyno, pėsčiųjų-dviračių takų ir viešųjų erdvių įrengimas

Siekiant sumažinti Nemenčinės miesto gyvenamosios aplinkos kokybės netolygumus ir didinti viešųjų poilsio ir laisvalaikio erdvių prieinamumą Nemenčinės mieste, Vilniaus rajono savivaldybės administracija vykdys ES lėšomis finansuojamą projektą Kompleksiškas Nemenčinės miesto sutvarkymas pritaikant bendruomenės poreikiams: sporto aikštyno, pėsčiųjų-dviračių takų ir viešųjų erdvių įrengimas“.


Projektas įgyvendinamas vadovaujantis 2019 m. sausio 22 d. pasirašyta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.2.1-CPVA-R-908-01-0010 „Kompleksiškas Nemenčinės miesto sutvarkymas pritaikant bendruomenės poreikiams: sporto aikštyno, pėsčiųjų-dviračių takų ir viešųjų erdvių įrengimas“ sutartimi. Planuojama projekto vertė apie 1,5 ml. Eur.

Projekto lėšomis numatyta kompleksiškai išvystyti ir (ar) pagerinti šias miesto viešąsias erdves:

• Nemenčinės miesto pėsčiųjų/dviračių takus bei įrengti aktyvaus laisvalaikio infrastruktūrą Nemenčinės mieste prie Kalno ir Vėtrungės gatvių;

• įrengti I (pirmą) Nemenčinės sporto aikštyno, esančio adresu A. Mickevičiaus g. 20, Nemenčinės m., Vilniaus r., etapą.

Įgyvendinant suplanuotas projekto veiklas bus įrengti vietos bendruomenių poilsio takai, pritaikyti pėsčiųjų, dviračių, riedučių ir kito nemotorizuoto transporto judėjimui. Prie takų bus įrengtas apšvietimas bei įdiegti kiti pėsčiųjų saugumui užtikrinti saugaus eismo elementai, t. y. motorizuoto transporto ir takų susikirtimuose bus įrengtos pėsčiųjų perėjos, važiuojamoji dalis nuo takų bus atskirta atitvaromis ar kt.).

Žemės sklype, esančiame adresu Kalno g.16 B, Nemenčinės m., Vilniaus r., bus įrengiamos atskiros trasos siekiant atskirti dviratininkų ir pėsčiųjų judėjimo srautus. Šiame sklype prie takų bus įrengta vietos gyventojų poreikiams skirta aktyvaus laisvalaikio infrastruktūra, t.y. įrengta vaikų žaidimo aikštelė, treniruoklių aikštelė suaugusiems, riedučių, riedlenčių, dviračių trasų, rampų ir Pumptrack trasų zonos, komandinio sporto zona ir apšvietimas.

Kita projekto veikla buvo įgyvendinta iki projekto sutarties sudarymo, t. y. 2017 m. baigtas įrengti sporto aikštynas esantis Vilniaus r., Nemenčinės m., A. Mickevičiaus g. 20. Minėto projekto lėšomis finansuojamas tik pirmojo sporto aikštyno rangos etapo darbai. Vykdant Nemenčinės miesto sporto aikštyno rangos darbus pirmu etapu buvo įrengta: tinklinio ir krepšinio aikštelės, lengvosios atletikos sektorius, pėsčiųjų takai, aptvėrimas, privažiavimai, nutiesti inžineriniai tinklai bei įrengti kiti elementai.                

Siekiama, kad modernios sporto aikštelės, miesto pėsčiųjų/dviračių takų ir aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros įrengimas padidins miesto patrauklumą bei tikimasi, jog aktyvaus laisvalaikio ir poilsio zonų įrengimas sukurs gyvenvietėje naujus traukos centrus, paskatins vietines bendruomenes ir kitas nevyriausybines organizacijas tapti aktyvesnėmis, socialiai atviresnėmis.

Visa tai prisidėtų prie gyvenimo kokybės ir aplinkos gerinimo. Tokiu būdu būtų didinamas Nemenčinės miesto ekonominis potencialas. Projekto rezultatai taip pat prisidės prie pagrindinės viešosios infrastruktūros prieinamumo didinimo.

Projektas finansuojamas Regioninio plėtros fondo lėšomis.

Shadow up