kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Tarybos posėdyje priimti 23 sprendiniai

Š. m. gruodžio 27 d. vykusiame Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje merės Marijos Rekst buvo apdovanos trys nevyriausybinės organizacijos: Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija apdovanota už pagalbą ir paslaugas integruotis į darbo rinką ir visuomenę psichinę negalią turintiems žmonėms, VšĮ „Metų laikai“ – už kvalifikuotą pagalbą teikiant socialines paslaugas socialinės rizikos bei socialiai remtinoms šeimoms, bei VšĮ „Pagalbos paugliams iniciatyva“ – už kvalifikuotą psichologinę pagalbą.


 

Padėkas atsiimti atvyko šių įstaigų atstovai, kurie džiaugėsi, kad jų darbas buvo pastebėtas ir įvertintas.

Baigiantis 2013 - iesiems buvo patikslintas ir perskirstytas biudžetas, kadangi siekiama panaudoti einamiesiems metams skirtus finansinius išteklius.  

Tarybos nariai patvirtino Ekonomikos ir turto skyriaus parengtą tarybos sprendimo projektą dėl Vilniaus rajono keleivinio transporto tarifų ir kainų tvirtinimo. Nuspręsta keleiviams, važiuojantiems užmiestyje, taikyti minimalią važiavimo kainą - 1,40 Lt (be PVM). Ši kaina netaikoma mokiniams, vykstantiems į mokyklą ir atgal – jie mokės tik už faktiškai nuvažiuotą atstumą.

Posėdyje dalinai pakeistas Mokesčio už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo 12.2 punktas. Nuo šiol tėvai (globėjai) nemokės mokesčio už vaiko maitinimą už nelankytas dienas švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, už kiekvieną mėnesio dieną, jei vaikas nelankė įstaigos dėl tėvų (globėjų) kasmetinių, nemokamų atostogų ar teisės aktų nustatyta tvarka tėvams (globėjams) suteiktų papildomų poilsio dienų, pateikus dokumentą iš darbovietės.

Užsienio ryšių ir informacijos skyriaus vedėja Dorota Levko pristatė Lietuvos heraldikos komisijos 2013 m. gegužės 2 d. aprobuotą Vilniaus r. Paberžės seniūnijos herbą. 2013 m. liepos 4 d. herbas patvirtintas Lietuvos Respublikos Prezidentės dekretu Nr. 1K-1512. Paberžės herbo etaloną sukūrė dailininkas Rolandas Rimkūnas. Herbinio skydo  auksiniame lauke vaizduojamas kaspino pozicijoje trys žali beržo lapai  su tos pačios spalvos žirginiais. Skydo lauko auksinė spalva simbolizuoja išmintį ir dorumą. Minėto augalo simbolika pasirinkta neatsitiktinai. Beržo lapai – tai „kalbančios“ herbo figūros, kurios yra aliuzija į miestelio pavadinimą.

Posėdžio pabaigoje merė pasveikino visus susirinkusius su artėjančiais 2014-iaisiais metais, linkėjo sveikatos, sėkmės ateities darbuose, palankių ir dosnių ateinančių metų.

 

Shadow up