kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Savivaldybių administracinės paslaugos bus teikiamos ir elektroniniu būdu

2015 m. gegužės 27 d. Vilniaus rajono savivaldybėje pristatytas vienas didžiausių ir sudėtingiausių tokio pobūdžio projektų Lietuvoje – projektas „Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“. Renginio metu susirinkusieji supažindinti su savivaldybių teikiamomis paslaugomis perkeltomis į elektroninę erdvę, pristatyta projekto nauda savivaldybėms, gyventojams ir verslo įmonėms, pademonstruotos naudojimosi elektroninėmis paslaugomis galimybės, aptarti kiti susiję pažangūs projektai vykdomi Lietuvoje, o vykusios diskusijos metu buvo atsakyta į visus dalyviams kilusius klausimus.


 

Renginyje dalyvavo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos specialistai, Vilniaus rajono seniūnijų atstovai bei aktyviausi Vilniaus rajono gyventojai ir verslininkai.

Pristatyto projekto tikslas – perkelti į elektroninę terpę Lietuvos savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių teikiamas ir administruojamas paslaugas, skirtas gyventojams ir verslo įmonėms. Šiam tikslui pasiekti į elektroninę erdvę perkeliamos ir tiražuojamos 65 savivaldybių institucijų, įstaigų ir institucijų teikiamos paslaugos. Projekto rezultatai sudarys sąlygas skatinti elektroninių administracinių paslaugų naudojimą, užtikrinant patogią ir lengvai pasiekiamą prieigą gyventojams, verslui ir užsienio piliečiams, leis didinti savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių veiklos skaidrumą ir efektyvumą, trumpinant administracinių paslaugų teikimo trukmę, paprastai ir greitai gauti reikiamas paslaugas (pvz.: Norint įregistruoti ūkininko ūkį Ūkininkų ūkių registre, nereikės vykti į savivaldybę, pačiam užsakančiajam pristatyti ar rinkti  tam tikrų dokumentų (prašymas, dokumento, patvirtinančio prašymą pateikusio asmens arba jo partnerio (partnerių) profesinį pasirengimą ūkininkauti, kopija, ūkio žemės sklypų kadastriniai numeriai, nuosavybės teise valdomo ir (arba) nuomos, panaudos ar kitais pagrindais naudojamos žemės plotas, bendraturčių susitarimo dėl jų bendrai valdomo turto naudojimo įregistravus ūkį, jei į registruojamo ūkio žemėnaudą įtraukiama ir bendraturčių žemė, kopija, prašymą pateikusio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, mokėjimo pervedimas (sąskaitos išrašas) su banko žyma arba sumokėtos valstybės rinkliavos už ūkio įregistravimo pažymėjimo išdavimą kvitas.), esant netikslumams, pakartotinai vykti į savivaldybę pateikti trūkstamus duomenis, patvirtinus ir išdavus pažymėjimą, vykti jo atsiimti, paslaugas gyventojai galės užsisakyti kelių kompiuterio klavišų paspaudimu neišeidami iš namų ar nepakildami iš darbo vietos).

Įgyvendinus projektą, bus galima pateikti paslaugos užsakymo prašymą ir kitus reikalingus duomenis elektroniniu būdu, pasinaudojant elektronine paslaugos užsakymo forma per www.epaslaugos.lt. Be to sukurtos technologinės priemonės suteiks galimybę savivaldybės darbuotojams reikalingą informaciją gauti iš kitų valstybės informacinių sistemų ar registrų (pvz. VĮ Registrų centro, SODROS ir pan.) automatiniu būdu, pasinaudojant valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (VIISP) priemonių pagalba, todėl savivaldybės darbuotojams reikės atlikti mažiau duomenų patikrinimų, o gyventojams ar verslo atstovams reikės pateikti mažiau duomenų. Minėti pokyčiai leis sumažinti paslaugos teikimui ir gavimui skiriamą laiką, klaidų tikimybę bei finansines išlaidas.

Projektas „Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendinamas ir finansuojamas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems",priemonę Nr.VP2-3.1-IVPK-08-V „Elektroninės valdžios paslaugos savivaldybėje.

Shadow up