kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Paskutiniame 2020 metų Tarybos posėdyje – sprendimai dėl Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo įgyvendinimo

Šiandien, gruodžio 29 d. nuotoliniu būdu vyko paskutinis š. m. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdis, kurio metu priimti aktualūs sprendimai ruošiantis nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliosiančio Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo įgyvendinimui. Nuotoliniu būdu organizuotame Tarybos posėdyje dalyvavo 30 Tarybos narių bei Savivaldybės administracijos darbuotojai. Tiesioginę transliaciją, kaip įprastai, galima buvo stebėti Savivaldybės YouTube kanale.


Vilniaus rajono savivaldybei, kaip ir kitoms Lietuvos savivaldybėms, ruošiantis nuo 2021 m. pradžios įgyvendinti Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymą, privalo būti parengti bei Tarybos patvirtinti įstatymo taikymui reikalingi sprendimai dėl infrastruktūros plėtros  organizatoriaus skyrimo, infrastruktūros plėtros sutarties standartinių sąlygų ir sutarties sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo, infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos darbo reglamento ir komisijos sudėties, infrastruktūros plėtros įmokų tarifų patvirtinimo, prioritetinės plėtros teritorijos nustatymo.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliosiantis Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas tiesiogiai palies nekilnojamojo turto vystytojus. Naujasis infrastruktūros plėtros įstatymas numato, kad privatiems statytojams bus sudarytos sąlygos prisidėti prie infrastruktūros plėtros – norintys vystyti statybą savivaldybės teritorijoje, turės mokėti savivaldybei tam tikras įstatymu numatytas įmokas, o savivaldybė savo ruožtu už šias įmokas galės vystyti rajono infrastruktūrą.  

Vykusio Tarybos posėdžio metu nuspręsta Vilniaus rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus funkcijas pavesti įgyvendinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijai. Savivaldybė kaip infrastruktūros plėtros organizatorius, turi planuoti, įgyvendinti ir finansuoti savivaldybės infrastruktūrą, taip pat nustatyti fizinių ir juridinių asmenų, valstybės ir savivaldos institucijų teises, pareigas ir atsakomybę infrastruktūros plėtros procesuose, turės kompensuoti infrastruktūros plėtros iniciatorių patirtas išlaidas prioritetinėmis numatytose plėtros teritorijose. Tarybos posėdyje pritarta, kad prioritetinės plėtros teritorija Vilniaus rajone bus laikoma Nemenčinės miesto teritorija.

Taip pat posėdžio metu įsteigta ir Tarybos patvirtinta Savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisija, kurios pagrindinės funkcijos bus parengti ir Savivaldybės tarybai pateikti išvadas dėl priemonių plano ir programos lėšų panaudojimo plano atitikimo teritorijų planavimo ir strateginiams dokumentams.

Tarybos posėdžio metu patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifai. Kadangi Vyriausybė dar nepatvirtino Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos nustatymo metodikos (šiuo metu parengtas tik jo projektas), nuspręsta patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoką lygią nuliui ir nerinkti mokesčių už Vilniaus rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimą, iki  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu bus patvirtinta savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos nustatymo metodika bei patvirtintas savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos mokėjimo tvarkos aprašas.

Taip pat siekiant tikslingai panaudoti skirtas lėšas Tarybos posėdžio metu patvirtinti sprendimų projektai dėl Vilniaus rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto padidinimo ir biudžeto asignavimų perskirstymo. Vilniaus rajono savivaldybės 2020 metų pajamos ir asignavimai padidinti 49,5 tūkst. Eur.

Daugiau informacijos apie Tarybos posėdžio metu priimtus sprendimus, jų vykdymą bei kitas aktualijas kviečiame skaityti Savivaldybės internetinėje svetainėje www.vrsa.lt.

Nespėjusius pamatyti tiesioginės Tarybos posėdžio transliacijos, kviečiame transliacijos įrašą žiūrėti čia. Shadow up