kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Sodininkų bendrijos „Vyšnelė 2“ narių žiniai

2018 m. gegužės 26 d. (šeštadienį) 13 val., sodininkų bendrijos „Vyšnelė 2“ teritorijoje prie vandens talpyklos vyks sodininkų bendrijos visuotinis rinkiminis-ataskaitinis narių susirinkimas.


Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Valdybos pirmininko veiklos ataskaita už 2017 metus;
  2. Bendrijos revizijos komisijos ataskaita už 2017 metus;
  3. Valdybos, valdybos pirmininko, revizoriaus rinkimai;
  4. Nario mokesčio bendrijos nariams nustatymas 2018 m.;
  5. Metinės pajamų-išlaidų sąmatos tvirtinimas;
  6. Kiti klausimai.

Nesusirinkus kvorumui, pakartotinis visuotinis rinkiminis-ataskaitinis narių susirinkimas vyks 2018 m. birželio 10 d., sekmadienį, 13 val. toje pačioje vietoje, pagal tą pačią darbotvarkę.

Pateikti pasiulymus bei susipažinti su susirinkimo darbotvarke galima paskambinus tel. 867157209.

SB „Vyšnelė“ valdyba

Shadow up