kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Savivaldybės socialinių darbuotojų susirinkimas

Vasario 26 d. Vilniaus rajono savivaldybėje įvyko eilinis susirinkimas su Vilniaus rajono seniūnijų socialiniais darbuotojais darbui su socialinės rizikos šeimomis, kurį kiekvieno mėnesio paskutinės savaitės trečiadienį organizuoja Vilniaus rajono Vaikų teisių apsaugos skyrius. Į susirinkimą buvo pakviesti svečiai iš Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos: psichologė Olgą Bartkevič ir socialinė pedagogė Lilija Dikovič.


Psichologė O. Bartkevič pristatė temą, kuri yra labai aktuali seniūnijos darbuotojams - „Ikimokyklinio amžiaus vaikų raida“. Temos dėstymą O. Bartkevič pradėjo nuo praktinio užsiėmimo. Visi dalyviai buvo suskirstyti į keturias grupes, iš kurių kiekviena gavo po didelį popieriaus lapą, klijus bei ant nedidelių lapelių surašytus vaikų tam tikrus gebėjimus (fizinius, kognityvinius, socialinius, emocinius, moralinius) bei jų pokyčius. Dalyvių užduotimi buvo šiuos gebėjimus priskirti tam tikram vaiko amžiaus tarpsniui. Atlikus užduotį, buvo aptarta vaikų fizinė, kognityvinė, socialinė, emocinė bei moralinė raida tam tikrais amžiaus tarpsniais. Buvo atkreiptas dėmesys į tai, kas yra norma tam tikrame vaiko amžiaus tarpsnyje ir į tai, kas gali signalizuoti problemą. Buvo aptarta, koks vaiko elgesys yra normalus, o į kokį reikėtų atkreipti dėmesį.

Psichologė O. Bartkevič paaiškino medicininių grupių F, G, H (pagal TLK-10) reikšmes. Šių reikšmių žinojimas yra reikšmingas norint suprasti medicininius išrašus.

Grupė F nurodo į elgesio sutrikimus, emocijų, raidos (fizinės, protinės), intelekto, kalbos, mokymosi sutrikimus. Esant F grupės sutrikimui reikalinga specialistų (logopedo, psichiatro ir t.t.) pagalba. O. Bartkevič pabrėžė, jog socialinio darbuotojo užduotis yra pastebėti sutrikimą ir tarpininkauti organizuojant pagalbą.

G grupė informuoja apie neurologinius sutrikimus, judesio sutrikimus. Šiais atvejais yra reikalinga specialioji technika, siuntimai į sanatorijas, masažus ir t.t.

Grupė H – regos ir klausos sutrikimai. Psichologė pabrėžė, jog gana dažnai pasitaiko atvejų, kuomet vaikas neprimato, o akinių neturi. Tokiais atvejais socialinis darbuotojas turėtų skatinti tėvus užtikrinti akinių įsigijimą. 

O. Bartkevič dar kartą paragino socialinius darbuotojus būti atidesniems ir pastebėjus vaiko raidos sutrikimų kuo greičiau organizuoti jiems pagalbą.

Kita tema, kuri buvo aptarta susitikimo metu - „Vaiką žalojantis elgesys ikimokykliniame amžiuje. Simptomai. Intervencija.“ Buvo aptarta smurto sąvoka, smurto rūšys: fizinis, psichologinis bei seksualinis smurtas. Taip pat  buvo aptarti veiksniai, kuriems esant galima įtarti, jog vaikas patiria smurtą.

Vaikų teisių apsaugos skyriaus vyr. specialistė K. Malinovska priminė socialiniams darbuotojams apie kompleksinės pagalbos organizavimą ir teikimą priešmokyklinio amžiaus vaikams gyvenantiems Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje. K. Malinovska pabrėžė, jog kompleksinės pagalbos (ugdymo, kompleksiškai teikiamos pagalbos ir paslaugų) poreikio ankstyvas identifikavimas yra vienas svarbiausių sisteminės pagalbos etapų, nes nuo jo priklauso, ar vaiko ir jo tėvų (globėjų) poreikiai bus pastebėti, įvertinti ir tenkinami nedelsiant, kai jie iškilo. Tinkamas identifikavimo procesas, nedelsiant tiksliai nustatant poreikius bei jų prioritetus ir skiriant reikiamą pagalbą, užtikrina geresnį vaiko ir jo šeimos funkcionavimą, užkerta kelią antriniams socialiniams, psichologiniams, sveikatos, raidos, mokymosi sunkumams, t. y., turi prevencinį pobūdį.  Pastebėjus vaiko raidos sutrikimus soc. darbuotojas turi kreiptis į savivaldybės paskirtą koordinatorių – K. Malinovską, tam, kad vaikui kuo anksčiau būtų suteikta reikalinga specialistų pagalba.


Vaikų teisų apsaugos skyrius

Shadow up