kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Šiandien minime 100-ąsias Jono Pauliaus II gimimo metines

Pasaulis šiandien mini vieno didžiausių pasaulio istorijoje autoritetų – Šventojo Popiežiaus Jono Pauliaus II, atvedusio Bažnyčią į trečiąjį krikščionybės tūkstantmetį ir prisidėjusio prie Lietuvos ir kitų Europos valstybių vertybinio atsivėrimo, totalitarinių sistemų griūties ir laisvės visame Europos žemyne įsigalėjimo, 100-ąsias gimimo metines. Kiek anksčiau šios sukakties proga, Lietuvos Respublikos Seimas 2020 metus paskelbė Šventojo Jono Pauliaus II metais.


Kaip savo vakarykščio pamokslo Aušros Vartų Gailestingumo Dievo Motinos koplyčioje kalbėjo Arkivyskupas Gintaras Grušas: „Jono Pauliaus II veikla buvo universali, misionieriška ir apėmė visą pasaulį: joks Popiežius iki jo nebuvo aplankęs tiek šalių, surengęs tiek pasaulinių susibūrimų. Būtent jis buvo Pasaulio jaunimo dienų ir Pasaulio šeimų susitikimų iniciatorius, savo stipria charizma suburdavęs minias. Jonas Paulius buvo šventumo šauklys, palaimintaisiais paskelbė 1338, o šventaisiais ‒ 482 asmenis ‒ tai yra daugiau nei visi per paskutinius 500 metų iki jo buvę popiežiai.“

Šio didžiojo žmogaus autoritetą ir indėlį į mūsų šalies istoriją prisimena ir Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis. Jis pažymi, kad Lietuvos žmonėms Šventasis Jonas Paulius II – pirmasis Popiežius, aplankęs Lietuvą ir visam pasauliui parodęs pripažįstantis neseniai nepriklausomybę atkūrusią valstybę, yra ypač brangus, o Šventojo Tėvo nuosekliai gvildentos ir puoselėtos vertybės aktualios ir šiandien.

„Šventojo Jono Pauliaus II dvasinis ryšys su Vilniumi, kvietimas dvasiškai ir išoriškai atkurti savo Tėvynę, savo gyvenimą, savo lietuviškąjį ir krikščioniškąjį identitetą, siekti teisingumo ir prisiminti, kad laisvė neatskiriama nuo atsakomybės, pastangos plėtoti įvairių kultūrų ir religijų atstovų dialogą visuomet stiprins mus kaip vilčiai įkvepiantis pavyzdys. Pasaulio istorijoje Šventasis Jonas Paulius II išliks kaip esmingai prisidėjęs prie totalitarinių režimų žlugimo. Popiežius labai suartino Lietuvą su kaimynine Lenkija“, – sako premjeras S. Skvernelis.

Kaip ir visos Lietuvos, taip ir Vilniaus rajono žmonėms – Šv. Jono Pauliaus II asmenybė labai artima ir sava. Daugelį metų, dar Popiežiui esant gyvam – Vilniaus krašto jaunimas keliavo pas savo ganytoją į Romą, buvo vykdomos piligriminės kelionės, įvairiausi konkursai ir išvykos – priartinančios jaunajai kartai šio išmintingojo Bažnyčios vadovo dvasinį palikimą.

Šį kartą, minint 100-ųjų gimimo metinių sukaktį, Vilniaus rajono merė Marija Rekst iniciavo akciją „Papuoškite savo langą popiežiui“, tokiu būdu kviesdama rajono jaunimą prisiminti ir puoselėti Šv. Jono Pauliaus II pasauliui perduotą žinią. Džiaugiamės, kad ši iniciatyva sulaukė didelio susidomėjimo ir vaikai kartu su tėvais noriai ruošėsi ir puošė savo namų langus šios gražios sukakties proga. 

Kaip išradingai ir šiltai Vilniaus rajono gyventojai pasitiko Šv. Jono Pauliaus II 100-ąsias metines galite pamatyti galerijoje.   


Shadow up