kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos atstovai dalyvavo Mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Lietuvos užimtumo politikos gairės 2014–2020 m. laikotarpiu. Problemos ir perspektyvos“

Gegužės 17 d. Lietuvos Respublikos Seime, Mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Lietuvos užimtumo politikos gairės 2014–2020 m. laikotarpiu. Problemos ir perspektyvos“ dalyvavo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Robert Komarovski, Ekonomikos ir turto skyriaus vedėja Beata Maliušickaja ir Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos direktorius Roman Juchnevič.


Konferencijos rengėjai: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Mykolo Romerio universitetas, Lietuvos socialinių tyrimų centro Darbo ir socialinių tyrimų institutas.

Konferencijoje buvo pristatytos gyventojų užimtumo Lietuvoje didinimo kryptys ir prioritetai, kurie formuojami siekiant spręsti nedarbo problemas. Šia tema diskutavo politikai, akademinės visuomenės, verslininkų atstovai, nevyriausybinės organizacijos, ekspertai.

Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Algimantos Pabedinskienės vadovaujama tarpžinybinė darbo grupė apibrėžė Nacionalinę užimtumo didinimo 2014-2020 m. strategiją. Numatoma, kad nustatant jau konkrečias priemones turi būti orientuojamasi, jog jos skatintų verslo plėtrą ir kurtų darbo vietas, užtikrintų, kad būtų rengiami paklausūs darbo rinkoje specialistai, išnaudojamos galimybės pasitelkti esamus specialistus bei suformuota vieninga užimtumo politika.

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė savo pranešime akcentavo tokius prioritetus kaip jaunimo užimtumo skatinimas, naujų darbo vietų kūrimas teritoriniu lygiu ir poveikis emigracijai.

Šiandien bendras gyventojų (20-64 m.) užimtumas Lietuvoje sudaro per 68 proc. Planuojama, kad iki 2020 m. bus sukurta apie 150 tūkst. naujų darbo vietų ir užimtumas pasiektų 73 proc.

Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos direktorius Roman Juchnevič konferencijos metu darbo sekcijoje „Verslo ir darbo vietų kūrimo skatinimas“, pristatė tyrimo ataskaitą „Vilniaus rajono 12 klasių mokinių ateities planai po mokyklos baigimo“.

Iš apklausos rezultatų paaiškėjo, kad po mokyklos baigimo 86 proc. Vilniaus rajono mokyklų 12-ktokų norėtų toliau studijuoti, 11 proc. apklaustųjų planuoja dirbti. Respondentai kaip labiausiai patrauklias profesijas išvardino: informacines technologijas, bankininkystę bei medicinos paslaugas. Baigę mokyklą, 88 proc. apklaustųjų 12 klasės mokinių planuoja studijuoti Lietuvoje, 12 proc. ketina išvažiuoti mokytis į užsienį. Paklausti, ar ateityje po mokslų baigimo norėtų įkurti nuosavą verslą, 43 proc. respondentų atsakė teigiamai. Į klausimą, kaip pasikeis situacija Lietuvos darbo rinkoje po 4-5 metų, 34 proc. apklaustųjų atsakė, kad pagerės, 31 proc., kad pablogės, 35 proc. mano, kad situacija Lietuvoje nepasikeis.

APKLAUSOS ATASKAITA

Shadow up