kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono savivaldybės 2020 m. biudžetas: dar didesnis dėmesys švietimui bei saugiai ir švariai gyvenamai aplinkai

Vasario 22 d. Tarybos posėdyje buvo priimtas vienas reikšmingiausių 2020-ųjų sprendimų – patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės metinis biudžetas. Didėjanti ekonominė gerovė ir efektyvus išteklių panaudojimas leido 2020 metams numatyti 22 proc. didesnį nei praėjusiais metais biudžetą, kuris šiemet siekia beveik 108,8 mln. Eur. Labiausiai didėja finansavimas skiriamas kultūros, sporto ir turizmo, ekonominio konkurencingumo didinimo bei gyvenamosios aplinkos ir susisiekimo infrastruktūros gerinimo sritims.


2020 metų Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto planuojamos pajamos sudaro 100 mln. 68 tūkst. Eur., t. y. 21 proc. daugiau negu buvo planuojama 2019 m.


Planuojama, kad 2020 m. Savivaldybės biudžeto pajamas sudarys: pajamų ir pelno mokesčiai (62,4 mln. Eur), turto mokesčiai (3,25 mln. Eur), prekių ir paslaugų mokesčiai (75 tūkst. Eur), lėšos ugdymo reikmėms (24,44 mln. Eur), dotacijos valstybinėms funkcijos vykdyti (beveik 5,29 mln. Eur), kitos dotacijos (94,8 tūkst. Eur) ir kitos pajamos (virš 4,86 mln. Eur).

Prognozuojama, kad 2020 m., palyginus su 2019 m., į biudžetą įplauks beveik 30 proc. daugiau pajamų iš gyventojų pajamų mokesčio (GPM), kuris yra pagrindinis rodiklis, lemiantis savivaldybių biudžetų pajamų apimtį.


Anot Biudžeto planavimo skyriaus vyr. specialistės Danutės Šidlauskienės, 2020 metų biudžetas suplanuotas taip, kad ir toliau būtų išlaikytas finansinis tvarumas.
„Šiais metais ir toliau vykdysime jau pradėtus ir naujus darbus, vykdant Savivaldybei pavestas funkcijas. 2020 metais, pritraukiant Europos Sąjungos ir valstybės paramos lėšas, Savivaldybė, siekdama užtikrinti gyventojų gerovę, taip pat numato prisidėti savo lėšomis prie investicinių projektų vykdymo. Tam skirta beveik 10,8 mln. Eur, o tai beveik dvigubai daugiau nei 2019 m.“, – sakė D. Šidlauskienė ir pažymėjo, kad apie 30 proc. padidėjo asignavimai seniūnijoms, daugiausia gyvenvietėms tvarkyti, gatvių apšvietimui, atliekoms tvarkyti. Nuo šių metų numatyti asignavimai seniūnaičiams kompensacijoms už transportą bei kanceliarines prekes (20 tūkst. Eur), jaunimo politikai formuoti (15 tūkst. Eur).

„Nuo 2020 m. sausio 1 d. auga minimali alga nuo 555 iki 607 Eur, bazinės algos dydis auga nuo 173 iki 176 Eur. Todėl planuojant asignavimus padidintas ir finansavimas darbo užmokesčiui. Remiantis pasirašytu memorandumu su Kultūros ministerija, padidės darbo užmokestis kultūros darbuotojams, vidutiniškai po 100 Eur kiekvienam“, - apie darbo užmokestį kalbėjo D. Šidlauskienė.


Kaip ir kiekvienais metais, beveik pusė savivaldybės biudžeto asignavimų bus skirta švietimo sričiai (46,8 proc.). Antra vieta pagal daugiausia skiriamų asignavimų atitenka saugios ir švarios gyvenamosios aplinkos kūrimui (15,2 proc.). Socialinės atskirties mažinimui skirta 11,5 proc., savivaldybės valdymui – 11,1 proc. Lyginant 2020 m. su 2019 m. padidėjo Susisiekimo ir gatvių apšvietimo infrastruktūros gerinimo programos asignavimai, net 1217,20 tūkst. Eur arba 59,2 %. Taip pat Kultūros, sporto ir turizmo vystymo programos asignavimai – 51,1 % didesni negu 2019 m.

Ekonominio konkurencingumo didinimo programos asignavimai 2020 m. yra didesni 44,9 % lyginant su 2019 m. Saugios ir švarios gyvenamosios aplinkos kūrimo programai skirtos lėšos padidėjo 4002,80 tūkst. Eur arba 31,8 %.

Valdymo programos 2020 m. asignavimai 1724,24 tūkst. Eur arba 16,7 % didesni negu 2019 m., o Švietimo kokybės ir prieinamumo didinimo programos – 16,3 %. Socialinės atskirties mažinimo programos asignavimai padidėjo 15,5 %. Lyginant su 2019 m. mažiausiai padidėjo Viešųjų sveikatos paslaugų kokybės gerinimo programai skirti asignavimai – 3,7 %.


Verta pabrėžti, kad remiantis 2019 m. Lietuvos savivaldybių indekso analize, Vilniaus rajono savivaldybė gavo aukščiausius įvertinimus biudžeto srityje ir buvo pripažinta geriausiai valdoma savivaldybe tarp visų mažųjų Lietuvos savivaldybių. Vilniaus rajono savivaldybė yra viena iš nedaugelio savivaldybių, kuri jau daugelį metų paskolas visada grąžina laiku arba net anksčiau numatytų terminų.

2019 metų Lietuvos savivaldybių indekso analizėje taip pat pažymima, kad 2018 m. Vilniaus rajono savivaldybė buvo vienintelė Lietuvos savivaldybė neturėjusi ilgalaikės biudžeto skolos.

„Racionalus lėšų planavimas leidžia mums kurti patrauklesnę, patogesnę ir saugesnę aplinką rajono gyventojams. Nors šalies ekonomika auga, tačiau situacija ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje nuolat kinta, todėl turime būti atsakingi ir sutelkti pastangas, kad mūsų atliktais darbais džiaugtųsi Vilniaus rajono gyventojai“, – apibendrinama 2020 metų Vilniaus rajono savivaldybės biudžetą sako D. Šidlauskienė. 

Shadow up