kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Projektuotojų, matininkų, geodezininkų ir kitų suinteresuotų asmenų dėmesiui

Informuojame, kad nuo 2014-01-27 keičiasi topografinių planų ir geodezinių nuotraukų derinimo bei archyvinės medžiagos išdavimo tvarka. Siekiant taupyti interesantų laiką, šios funkcijos bus atliekamos „vieno langelio“ principu.


Dėl dokumentų derinimo:

 • Visi topografiniai planai bei geodezinės nuotraukos derinimui teikiami per 1 langelį. Prašymo pateikimo formos pridedamos.
 • Dokumentai atsiimami dokumentų išdavimo langelyje. Interesantai bus informuojami apie dokumentų atsiėmimą prašyme nurodytu el. paštu.
 • Kiekvienam objektui reikia pildyti atskirą prašymą (pateikiamas topografinio plano originalas, nustatyta tvarka suderintas su visomis inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis bei kopija).
 • Topografiniai planai turi būti atliekami vadovaujantis :

1. Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymas (V.Ž., 2001, Nr. 62-2226; 2010, Nr. 54-2649).

2. VGKT prie LRV 2000-06-19 įsakymu Nr.  45 „Dėl sutartinių topografinių planų M 1:500, 1:1000, 1:2000 ir 1:5000 ženklų" techninių reikalavimų reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 52-1518).

 • Rengiant topografinį planą ar geodezinę nuotrauką būtina užsakyti archyvinę topografinę medžiagą.
 • Būtina grąžinti laikinam naudojimui išduotą archyvinę medžiagą.
 • Prašymai nagrinėjami pagal Viešojo administravimo įstatymą, Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje ir jos padaliniuose taisykles.
 • Administracinės paslaugos suteikimo trukmė – 20 darbo dienų.

 

Dėl archyvinės medžiagos išdavimo:

 • Nuo 2014-01-27 priėmimo į archyvą nebus. Archyvinė medžiaga bus išduodama tik pagal el. paštu išsiųstas užklausas.
 • Visas užklausas siųsti el. paštu archyvas@vrsa.lt.  
 • Laikinam naudojimui analoginė archyvinė medžiaga išduodama antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 14 val. iki 16 val. (su savimi reikia turėti atsakymą apie pateiktos užklausos įvykdymą).
 • Prašymo pateikimo forma pridedama.
 • Prašymai nagrinėjami pagal Viešojo administravimo įstatymą, Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje ir jos padaliniuose taisykles.
 • Administracinės paslaugos suteikimo trukmė – 20 darbo dienų.

 

Prašymas topografinio plano suderinimui

Prašymas geodezinės nuotraukos suderinimui


Shadow up