kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Tarybos metu patvirtintas 2020 m. socialinių paslaugų planas bei socialinių paslaugų įstaigų vadovų 2019 metų veiklos ataskaitos

Vilniaus rajono savivaldybė, siekdama organizuoti ir teikti kokybiškas socialines paslaugas rajono gyventojams, š. m. balandžio 3 d. vykusio Tarybos posėdžio metu patvirtino 2020 metų socialinių paslaugų planą bei Vilniaus rajono socialinių paslaugų įstaigų vadovų 2019 metų veiklos ataskaitas.


Patvirtintame socialinių paslaugų plane, kurio tikslas nustatyti veiksnius, turinčius įtakos savivaldybės gyventojų socialinių paslaugų poreikiams bei numatyti socialinių paslaugų plėtros kryptis, kuriant efektyvesnę socialinių paslaugų infrastruktūrą Vilniaus rajone, išsamiai išanalizuota socialinių paslaugų situacija Vilniaus rajone, atsižvelgus į gyventojų poreikius nustatyti socialinių paslaugų plėtros kryptys bei prioritetai 2020 metams.

Kuriant gyventojų poreikius atitinkantį socialinių paslaugų įstaigų tinklą bei siekiant užtikrinti reikalingų socialinių paslaugų teikimo tęstinumą Vilniaus rajone, 2020 metais ir toliau bus teikiamos socialinės globos paslaugos, socialinės priežiūros paslaugos, būsto (aplinkos) pritaikymas neįgaliesiems, neįgaliųjų asmenų pavėžėjimas, techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems pristatymas, socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, sociokultūrinės paslaugos, socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems bendruomenėje, integrali pagalba, kompleksinės paslaugos šeimai, pozityvios tėvystės mokymai, globėjų (rūpintojų) mokymai, kitos bendrosios socialinės paslaugos.

2020 metais prioritetiniai socialinių paslaugų plėtros tikslai yra orientuoti be tėvų globos likusiems vaikams, asmenims, kuriems nustatyta proto negalia ar psichikos sutrikimai, neįgaliems asmenims su sunkia negalia, vienišiems senyvo amžiaus ar neįgaliems asmenims, socialinę riziką patyrusioms šeimoms ir jose augantiems vaikams.

Siekiant įgyvendinti Vilniaus rajono savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų plane numatytas priemones, socialinių paslaugų vystymui ir plėtrai savivaldybėje 2020 metais iš bendro savivaldybės biudžeto numatyta skirti beveik 109 tūkst. Eur.

 

Taip pat, kaip ir kasmet, įvertinant praėjusių metų socialinių paslaugų įstaigų veiklą, Vilniaus rajono savivaldybės taryba patvirtino Paberžės socialinės globos namų, Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo, Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų, Šeimos ir vaiko krizių, Šeimos ir vaiko gerovės, Vilniaus rajono socialinių paslaugų centrų 2019 metų veiklos ataskaitas.

Susipažinti su Vilniaus rajono socialinių paslaugų įstaigomis ir jų veikla galite Vilniaus rajono savivaldybės internetinio tinklalapio skiltyje „Socialiniai reikalai“.Shadow up