kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Rudaminos, Pagirių, Baltosios Vokės ir Vaidotų gyvenvietėse bus atnaujinta kelių infrastruktūra

Š. m. vasario 22 d. vykusiame Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo pritarta Vilniaus rajono savivaldybės administracijos investiciniams projektams, kurių metu bus įdiegtos eismo saugos bei aplinkos apsaugos priemonės Rudaminos, Pagirių, Baltosios Vokės ir Vaidotų gyvenvietėse.


Įgyvendinant projektą „Eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas vietinės reikšmės gatvėse Vilniaus rajono Rudaminos seniūnijos Rudaminos kaime“ numatoma įdiegti eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemones Rudaminos kaimo vietinės reikšmės keliuose:

  • Lydos g. – 0,334 km atkarpoje bus įrengiamas 1,5 m pločio betoninių trinkelių dangos pėsčiųjų takas, apšvietimas  0,355 km ilgio atkarpoje;
  • Mokyklos g. – 0,722 km  atkarpoje bus įrengiamas 1,5 m pločio betoninių trinkelių dangos pėsčiųjų takas ir apšvietimas;
  • Taikos g. – 0,424 km atkarpoje bus įrengiamas 1,5 m pločio betoninių trinkelių dangos pėsčiųjų takas, apšvietimas  0,419 km ilgio ruože;
  • Žaibo g. – 0,885 km atkarpoje bus įrengiamas 1,5 m pločio betoninių trinkelių dangos pėsčiųjų takas, apšvietimas  0,920 km ilgio ruože.

Žaibo gatvėje ties sankryža su Lydos g. ir Taikos g. bus įrengta iškilioji 4,0 m pločio nereguliuojama pėsčiųjų perėja, kuri bus paženklinta horizontaliai „Zebru“ ir iš abiejų pusių vertikaliais kelio ženklais. Taip pat bus įrengtas perėjos apšvietimas.

Projekto „Eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas vietinės reikšmės Durpių g., Pagirių k., Pagirių sen., Vilniaus r.“ lėšomis numatoma gerinti Durpių gatvės ruožo infrastruktūrą palei ją įrengiant vienos eismo juostos 2,5 m pločio pėsčiųjų-dviračių taką, apšvietimą, eismo organizavimo elementus. Pagirių gyvenvietės Durpių gatvės atkarpos nuo Šiltnamio g. 11 iki pėsčiųjų perėjos per valstybinį kelią Nr. 202, kurioje planuojama įdiegti eismo saugos priemones, ilgis apie 0,349 km.

Įgyvendinant projekto „Eismo saugos priemonių diegimas Vilniaus rajono Pagirių seniūnijos Baltosios Vokės ir Vaidotų gyvenvietėje“ veiklas:

  • Krantinės g. – 0,408 km atkarpoje bus įrengiamas 2,5 m pločio betoninių trinkelių dangos pėsčiųjų-dviračių takas, apšvietimas  0,475 km ilgio atkarpoje;
  • Statybininkų g. – 0,683 km  atkarpoje bus įrengiamas 2,5 m pločio betoninių trinkelių dangos pėsčiųjų-dviračių takas, uždari grioveliai paviršinio vandens surinkimui ir apšvietimas   0,305 km ilgio atkarpoje;
  • Šaltinio g. – 0,291 km atkarpoje bus įrengiamas 1,5 m pločio betoninių trinkelių dangos pėsčiųjų takas, apšvietimas  0,315 km ilgio ruože.
  • Parko g. – 0,770 km atkarpoje bus įrengiamas 1,5 m pločio betoninių trinkelių dangos pėsčiųjų takas, apšvietimas (0,920 km ruože) ir uždari grioveliai paviršinio vandens surinkimui.

Minėti projektai finansuojami pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-R-511 priemonę „Vietinių kelių vystymas“. Priemonės tikslas – plėtoti susisiekimą vietinės reikšmės keliais, gerinti šių kelių techninius parametrus ir diegti eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemones.

Projektus planuojama įgyvendinti per 24 mėn. Preliminari bendra projektų vertė siekia apie 1 mln. Eur. Suteikiamas ES paramos dydis – 85 proc., o Savivaldybė įpareigojo skirti ne mažiau kaip 15 proc. tinkamų finansuoti išlaidų bei padengti netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas ir tinkamų finansuoti išlaidų dalį, kurių nepadengia projektui skiriamas finansavimas.

Š. m. vasario 26-27 d. projektus įgyvendinančiai institucijai buvo pateiktos minėtų projektų paraiškos finansavimui gauti.

 

 

Shadow up