kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Tarybos posėdyje – Interaktyvaus Vilniaus rajono investicijų žemėlapio aktyvavimas

Paskutinį rudens penktadienį, lapkričio 28 d., Vilniaus rajono savivaldybės didžiojoje salėje vyko tarybos posėdis, kuriame buvo svarstomi 57 sprendimų projektai.


Pirmuoju klausimu Biudžeto planavimo skyriaus vedėja Danutė Šidlauskienė tarybos nariams pateikė Vilniaus rajono savivaldybės 2014 m. 9 mėnesių biudžeto pajamų ir išlaidų ataskaitas. Džiugu, kad gerai surinktas biudžetas vykdant įsipareigojimus, tad savivaldybė laiku galėjo sumokėti už visus atliktus darbus ir paslaugas.

Taryba pritarė siūlymui padidinti Vilniaus rajono savivaldybės 2014 metų biudžetą 2141,6 tūkst. Lt, iš kurių didžiausią dalį sudaro kompensuojamos lėšos, kurias savivaldybė gavo iš agentūrų už įvykdytus investicinius projektus.

Tarybos nariai, išnagrinėję biudžeto vykdymą, paskirties netekusius asignavimus perskirstė reikmėms, kurioms, formuojant biudžetą, lėšų nebuvo skirta pakankamai.

Posėdyje patvirtintas Riešės pagrindinės mokyklos administracijos prašymas dėl mokyklos pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo. Nuo šiol Riešės pagrindinei mokyklai bus suteiktas šv. Faustinos Kovalskos vardas.

Posėdžiaujant Tarybai nutarta perskirstyti švietimo įstaigų mokinio krepšelio lėšas nekeičiant kiekvienos įstaigos finansavimo, atsižvelgiant į biudžeto vykdymą bei Vilniaus rajono švietimo įstaigų vadovų prašymus.

Tarybos narių balsų dauguma nutarta Vilniaus rajono Kalvelių Stanislovo Moniuškos ir Maišiagalos Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Algirdo gimnazijoms, Nemenčinės muzikos mokyklai, Kalvelių ir Riešės vaikų darželiams bei Nemėžio, Rudaminos ir Valčiūnų vaikų lopšeliams-darželiams perduoti savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą valdyti, naudoti ir juo disponuoti tam, kad būtų užtikrintas tinkamas šių švietimo įstaigų funkcionavimas. Valdydamos ir disponuodamos patikėjimo teise turtą švietimo įstaigos turės didesnes galimybes turėti papildomų finansavimo šaltinių (dalyvauti ES struktūrinių fondų remiamuose projektuose, gauti rėmėjų lėšų ir kt.).

Svarstant Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus pateiktą sprendimo projektą „Dėl valstybės turto perdavimo Vilniaus rajono savivaldybės centrinei bibliotekai“ nutarta minėtai bibliotekai perduoti valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Vilniaus rajono savivaldybės administracijai priklausantį valstybės turtą, perimtą iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos.

Viešosios tvarkos skyrius pateikė projektą „Dėl triukšmo prevencijos zonų  Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje“, kuriuo siekiama nustatyti triukšmo paveiktas zonas rajone. Tarybos nariai Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje triukšmo prevencijos zonomis patvirtino Nemenčinės m., Bažnyčios ir Švenčionių g. Ateityje bus imtasi priemonių, mažinančių ir apsaugančių gyventojus nuo triukšmo lygių, viršijančių ribines reikšmes (arba artimų joms) ir keliančių pavojų sveikatai.

Posėdyje vienbalsiai patvirtinta Vilniaus rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudėtis ir nuostatai, kurie reglamentuos bendruomenės sveikatos tarybos uždavinius, funkcijas, teises, sudėtį ir darbo organizavimą.

Dalis tarybos posėdyje svarstytų klausimų susiję su artėjančiu euro įvedimu bei kainų konvertavimu iš litų į eurus.

Tarybos posėdį vainikavo Interaktyvaus Vilniaus rajono investicijų žemėlapio (www.maps.vrsa.lt) aktyvavimas. Žemėlapyje vaizduojami nuo 2004 m. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos ir pavaldžių įstaigų įgyvendinti arba vykdomi projektai 23-ose Vilniaus rajono seniūnijose. Objektai sugrupuoti pagal tipus, kiekvienas trumpai aprašytas, pateikta jo nuotrauka, nurodytos koordinatės, projektų vertė, įgyvendinimo metai ir finansavimo šaltiniai. Lankytojų patogumui žemėlapyje įdiegta objektų paieška bei filtravimas pagal įvairius kriterijus. Žemėlapyje taip pat nurodyta papildoma informacija – lankytinos vietos, kurias rekomenduoja aplankyti Vilniaus rajono turizmo informacijos centras http://tic.vrsa.lt

Shadow up