kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono savivaldybė dar kartą atmeta kaltinimus dėl atliekų tvarkymo

 

PRANEŠIMAS SPAUDAI

2012-05-09

Pastaruoju metu žiniasklaida ne kartą rašė atliekų tvarkymo Vilniaus rajono savivaldybėje tema. Publikacijose dažnai pasigendama objektyvios tiesos.

Tiesa yra ta, kad nuo š. m. gegužės 1 d. Vilniaus rajono teritorijoje įvesta rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir jų tvarkymą. Rinkliavos įvedimu siekiama užtikrinti švaresnę aplinką dabartinei ir ateities kartoms, kad komunalinės atliekos būtų tinkamai surenkamos ir tvarkomos, nes dažnai jos šalinamos neleistinu būdu – išmetamos miškuose, pakelėse, grioviuose bei kitose vietose. Rinkliava taip pat siekiama užtikrinti, kad komunalinių atliekų tvarkymo paslauga būtų visuotinė, t.y. teikiama ne mažiau kaip 95% Savivaldybės teritorijos asmenų ir įgyvendinti principą ,,teršėjas moka“.

Vietinės rinkliavos mokėtojai - visi fiziniai ir juridiniai asmenys, valdantys, naudojantys, disponuojantys nekilnojamuoju turtu (išskyrus žemės sklypus) Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje.

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu nuo 2012 m. gegužės 1 d. atliekų surinkimą ir transportavimą Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje atlieka UAB „Nemenčinės komunalininkas“ ir UAB „Nemėžio komunalininkas“.  Kiti atliekų vežėjai neturi teisės vykdyti komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo veiklos Savivaldybės teritorijoje.  

Atliekų turėtojai turės mokėti priklausomai nuo Nekilnojamojo turto registre įregistruotų pastatų ploto ir paskirties. Už 10 m2 naudingo gyvenamojo ploto gyventojai privalės sumokėti 2 Lt per mėnesį, t.y. už 1 m2 mokama 0,20 Lt. Maksimalus apmokestinamas vieno būsto plotas – 100 m2, t.y. 20 Lt. Savivaldybės taryba taip pat yra numačiusi lengvatas tam tikriems fiziniams ir juridiniams asmenims.

Daugiau informacijos šia tema galima rasti http://www.vilniaus-r.lt/index.php?id=73 ir http://www.vilniaus-r.lt/index.php?id=79

 

Shadow up