kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Sodininkų bendrijos „Pikeliškių versmė“ narių žiniai

2016 m. rugpjūčio 13 d. 12 val. šaukiamas pakartotinis neeilinis sodininkų bendrijos „Pikeliškių versmė“ narių susirinkimas, kuris vyks Žaliojoje zonoje, lauko pavėsinėje prie tvenkinio.


Susirinkimo darbotvarkė:       

1.Valdybos pirmininko atšaukimas iš pareigų.
2. Bendrijos valdybos rinkimai.
3. Bendrijos valdybos pirmininko rinkimai.

Neeilinis narių susirinkimas organizuojamas remiantis SB „Pikeliškių versmė“ įstatų 36.6 punktu „Neeiliniai narių susirinkimai šaukiami bendrijos valdymo organo iniciatyva arba ne mažiau kaip 1/10 bendrijos narių iniciatyva“.

SB „Pikeliškių versmė“ nariai

Shadow up