kaires_puses_index
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


 


Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Jaunimas – vaikams

Trijų karalių dieną, sausio 6-ąją, Dūkštų Šv. Onos parapijoje prasidėjo bažnyčios jaunimo choro kalėdojimas pas ikimokyklinio amžiaus vaikus. Kalėdojimas pas tokio amžiaus vaikus vyksta jau antrus metus. Praeitais metais kalėdotojai į lankomus namus nešė advento vainikus su keturiomis žvakėmis, plotkelius bei saldumynus, šiemet – šventintą kreidą, spalvinimo knygeles „Vilnius – gailestingumo miestas“ lietuvių ir lenkų kalbomis, flomasterius bei saldumynus ne vien tik mažiesiems parapijiečiams, bet ir jų seserims bei broliams. Parapijoje yra apie 40 namų, tarp jų ir Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centras, kuriuose gyvena vaikai nuo vienerių iki 6 metų amžiaus imtinai.


Iki kalėdavimo pradžios buvo atlikta nemažai namų darbų – sudarytas vaikų ir namų sąrašas, aptartos lauktuvės, kurių įsigijimą finansavo parapijos Bendruomenė bei klebonas kunigas Henrik Naumovič. Padėkos žodžiai taip pat priklauso vargonininkui, dvejų parapijos chorų vadovui, maestro Gžegožui Pileckiui, kuris geba motyvuoti ir mokyti jaunimo atsakomybės. Prie kalėdavimo suorganizavimo daug prisidėjo parapijos klebonas kun. Henrik Naumovič, bendruomenės pirmininkė Honorata Masalskienė, bendruomenės valdybos nariai – Lilija Zubova, Ana Miliuškevič, Juzef Jackevič, kurie taip pat asmeniškai dalyvavo kalėdojimo eigoje. Jaunieji evengalizatoriai puikiai atliko savo misiją nešdami vaikams laimę ir meilę. Kalėdojimo sėkmė slypi dar ir tame, kad kartu vaikus lankė du Šv. Kalėdų seneliai, kurių vaidmenį puikiai atliko Gabrielius Masalskis ir Edvard Michalkevič .

Kalėdojimas vis dar eigoje, liko aplankyti keletą namų. Pačių kalėdotojų ir aplankytų vaikų įspūdžiai nuostabūs, vaikai sužavėti, kalėdotojai pakylėti savo nuveiktu darbu. Dar kartą norėtųsi pabrėžti, kad parapijos jaunimas su savo užduotimi susitvarkė puikiai, o jų atsakomybė ir atsidavimas verti susižavėjimo.

 

Dūkštų Šv. Onos
parapijos bendruomenė

 

Shadow up