kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Samorząd Rejonu Wileńskiego stworzył nowe możliwości zatrudnienia dla młodzieży podczas letnich wakacji

Dziesięciu młodych ludzi zatrudnionych przez sześciu pracodawców, którym zwrócono prawie 5000 euro kosztów zatrudnienia pracowników – to namacalna korzyść programu na rzecz letniego zatrudnienia i integracji młodzieży na rynku pracy w rejonie wileńskim w 2020 roku, który startował minionego lata.


Program, zainicjowany przez Radę ds. Młodzieży Samorządu Rejonu Wileńskiego i zatwierdzony w lutym tego roku przez Radę Samorządu Rejonu Wileńskiego, ma na celu zwiększenie zatrudnienia młodych ludzi podczas letnich wakacji, ich wspieranie oraz pomoc w uzyskaniu pracy w rejonie wileńskim.

Samorząd w celu promowania przedsiębiorczości wśród młodych ludzi w wieku 14-18 lat, zwiększenia ich motywacji do wyboru pracy sezonowej jako jednego ze środków zatrudnienia podczas wakacji letnich, poprawy poradnictwa zawodowego młodzieży, pomocy młodym ludziom w integracji na rynku pracy, tym samym sprzyja współpracy pracodawców z sektorem biznesu, działającym na terenie rejonu wileńskiego.

„Było duże zainteresowanie programem. Nawet uczniowie z sąsiednich rejonów wyrazili chęć udziału. Z przeprowadzonego przez nas w tym roku badania wynika, że uczniom klas 10-11 z rejonu wileńskiego najbardziej brakuje zajętości, związanej z możliwościami zatrudnienia i rekreacją. Program potwierdził wniosek tych badań, że nasza młodzież chce pracować, dlatego stworzyliśmy im możliwości realizacji siebie w tej dziedzinie” – powiedział wicemer rejonu wileńskiego, przewodniczący Rady ds. Młodzieży Samorządu Rejonu Wileńskiego Robert Komarowski.

Komarowski podkreślił również, że pierwsza praca to bardzo ważny początek, który wpływa na późniejszą aktywność zawodową człowieka, a Samorząd Rejonu Wileńskiego wystąpił jako gwarant, że pierwsze doświadczenia zawodowe młodych ludzi uczestniczących w programie będą pozytywne: wobec pracodawców postawiono wysokie wymagania, ponadto podpisano trójstronne porozumienie z młodzieżą, wliczając samorząd. Wszystkie te warunki umożliwiły zatrudnienie młodych ludzi tylko u uczciwych pracodawców.

Program skierowany jest do młodych ludzi w wieku 14-18 lat, uczących się w placówkach edukacyjnych na terenie samorządu rejonu wileńskiego i deklarujących swoje miejsce zamieszkania w rejonie wileńskim.

Program na rzecz zatrudnienia i integracji młodzieży na rynku pracy w rejonie wileńskim w 2020 r. był realizowany z budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego i przeprowadzany w okresie lipiec-sierpień tego roku.

W programie mogły uczestniczyć osoby prawne, inne organizacje (rolnicy) lub obywatele Republiki Litewskiej, prowadzący indywidualną działalność na terytorium rejonu wileńskiego.

Młodzi ludzie, którzy znaleźli potencjalnego pracodawcę i uzgodnili z nim udział w programie, rejestrowali się, wypełniając formularz. Grupa robocza, utworzona na podstawie rozporządzenia dyrektora Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, po ocenie i weryfikacji informacji dotyczących zgodności uczestników z programem, przedstawiła listę uczestników do zatwierdzenia przez dyrektora administracji.

Uczestniczący w programie pracodawca za zatrudnioną na pełny etat młodą osobę, otrzymał rekompensatę w wysokości 300 euro miesięcznie. W przypadku pracy w niepełnym wymiarze godzin przez młodą osobę, rekompensata oblicza się proporcjonalnie do liczby przepracowanych dni (godzin). Maksymalna kwota rekompensaty dla pracodawcy za jednego młodego pracownika zatrudnionego w okresie objętym programem wynosiła 600 euro. Tymczasem maksymalna kwota rekompensaty dla jednego pracodawcy zatrudniającego młodych ludzi wynosiła 4800 euro.

Samorząd Rejonu Wileńskiego zapowiada, że z uwagi na pomyślne uruchomienie programu jest prawdopodobne, że program zostanie zrealizowany również w przyszłym roku.


L24.lt
Foto: unsplash.com

Shadow up