kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Ważne informacje dla rodziców, wychowujących dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Informujemy, że podania o przyjęcie dzieci do grupy wczesnoszkolnej w roku szkolnym 2021-2022 składane są w systemie informacyjnym do 1 kwietnia bieżącego roku.


Zgodnie z Uchwałą Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego nr T3-38 z dn. 26 lutego 2021 r. o zatwierdzeniu opisu procedury scentralizowanego przyjmowania dzieci do grup przedszkolnych i wczesnoszkolnych w placówkach Ministerstwa Edukacji, Nauki i Sportu oraz Samorządu Rejonu Wileńskiego, są przyjmowane dzieci w wieku wczesnoszkolnym, których miejsce zamieszkania jest zadeklarowane w strefie obsługi instytucji, a podania na przyszły rok szkolny są zarejestrowane w systemie informacyjnym do 1 kwietnia br.

Po przyjęciu wszystkich dzieci, których miejsce zamieszkania jest zadeklarowane w strefie obsługi instytucji i którzy chcą kształcić się według programu kształcenia wczesnoszkolnego, na wniosek rodziców (opiekunów) przyjmowane są dzieci, zadeklarowane w samorządzie rejonu wileńskiego. Po przyjęciu wszystkich dzieci, których miejsce zamieszkania jest zadeklarowane w Samorządzie oraz w przypadku wolnych miejsc, na wniosek rodziców (opiekunów) przyjmowane są dzieci, zamieszkałe na terenie innych samorządów.   

Wnioski do grup(-y) wczesnoszkolnych(-ej) do wybranych placówek, złożone po 1 kwietnia br. na 2021-2022 na rok szkolny są zaspokajane tylko wtedy, gdy w placówce są wolne miejsca. Jeżeli w żądanej(-ych) instytucji(-ach) nie ma wolnych miejsc, proponowana jest najbliższa placówka oferująca program edukacji wczesnoszkolnej, w której są wolne miejsca.

Link do rejestracji: https://www.registruok.lt/go.php/VILNIAUS-RAJONO-SAVIVALDYBE19015221898

 

Jeżeli wniosek o przyjęcie dziecka do gupy wczesnoszkolnej w placówce oświatowej został złożony do 1 września 2020 r., rodzice dodatkowo musieliby tylko podać informację (imię, nazwisko dziecka, data urodzenia, pożądana placówka oświatowa, program nauczania) na e-mail giedre.vaiciuniene@vrsa.lt.  

Więcej informacji można uzyskać pod tel. (8 5) 240 1243 lub e-mail giedre.vaiciuniene@vrsa.ltInf. Wydziału Oświaty
Zdjęcie ilustracyjne unsplash.com

Shadow up