kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

„Active Citizens“ diena Vilniaus rajone

Trečiadienį, liepos 22 d. Maišiagalos Houvalto dvare vyko „Active Citizens“ (liet. Aktyvių piliečių) diena, kuri subūrė jaunus žmones kartu su įvairių institucijų atstovais aptarti kylančius iššūkius ir poreikius bendruomenėse bei pasidalinti mintimis, kaip institucijos galėtų tapti draugiškesnės jaunimui. Renginys organizuotas įgyvendinant Erasmus+ projektą „Misija ne(įmanoma): Jaunimui draugiškos bendruomenės“.


VšĮ Politikos tyrimų ir analizės instituto vadovo ir „Active Citizens“ programos koordinatoriaus Mariaus Ulozo kartu su Vilniaus rajono savivaldybe organizuotame renginyje dalyvavo Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotojas ir Jaunimo reikalų tarybos narys Robert Komarovski, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Albert Narvoiš, Jaunimo reikalų koordinatorė Erika Kiežun-Ambros, Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus bei Švietimo skyriaus atstovai, Jaunimo reikalų tarybos nariai ir kaimo bendruomenių atstovai. Sulaukta svečių ir iš Šalčininkų rajono savivaldybės – susitikime dalyvavo mero pavaduotoja Beata Petkevič ir Jaunimo reikalų koordinatorė Justyna Balion-Voitonis. Renginyje taip pat dalyvavo British Council Lithuania programų vadovė Viltė Banelytė.

Visus susirinkusius pasveikinęs Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotojas Robert Komarovski pabrėžė institucijų bei jaunimo bendradarbiavimo poreikį ir neabejotiną naudą visai bendruomenei. Sveikinimo žodžius ir jaunimo bei bendruomenių svarbą visuomenėje, taip pat akcentavo Šalčininkų rajono savivaldybės mero pavaduotoja Beata Petkevič, koordinuojanti jaunimo politikos įgyvendinimą ir tarptautinį bendradarbiavimą Šalčininkų rajone.

Renginio pradžioje „Active Citizens“ programos koordinatorius Marius Ulozas trumpai visiems papasakojo apie įgyvendinamą projektą ir pakvietė grupėse padiskutuoti apie tai, ką reiškia „draugiškas jaunimui“ bei pasvarstyti, kaip skirtingos įstaigos gali būti draugiškesnės jaunimui.

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Albert Narvoiš akcentavo atvirų laisvalaikio zonų kūrimą jaunimui bei galimybę jaunimui atlikti praktiką Savivaldybėje, supažindinant su įvairių skyrių veikla iš arčiau. Nemažai kalbėta ir apie neformaliojo švietimo, vasaros stovyklų, savanorystės, įvairiausių veiklų bei ekskursijų naudą, kuri lavina jaunus žmonės bei praplečia jų pasaulėvaizdį. Vilniaus rajono savivaldybės vicemeras Robert Komarovski, taip pat pabrėžė, kad būtina palaikyti jaunimo iniciatyvas ir skatinti jų saviraišką. Vicemeras pasidžiaugė, kad šiemet įgyvendinama Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa sulaukė didelio susidomėjimo, kas parodo, kad jaunimas yra aktyvus ir noriai imasi darbo vasaros metu. Diskutuota ir apie infrastuktūros bei susisiekimo gerinimą, galimos profesijos įgūdžių mokymą bendrojo lavinimo įstaigose bei jaunimo būtinumą veikti kartu su savo bendruomene.

Po ilgų diskusijų apie atvirą aplinką ir draugiškumą jaunimui, buvo pristatyti atlikto tyrimo apie jaunimo užimtumo, įsidarbinimo ir verslumo galimybes Vilniaus rajone rezultatai. Siekiant sužinoti jaunuolių nuomonę apie jaunimo užimtumą ir parengti atitinkamas rekomendacijas stiprinant jaunimo užimtumą bei integraciją į darbo rinką, buvo atlikta apklausa, kurioje dalyvavo apie 50 proc. visų Vilniaus rajono ugdymo įstaigose besimokančių 10-11 klasių mokinių. Tyrimo metu išsiaiškinta, kad dauguma apklaustų mokinių norėtų išbandyti save ir padirbėti prieš pasirinkdami profesiją/veiklos sritį, tačiau mokiniams trūksta veiklų, susijusių su darbo galimybėmis ir laisvalaikio užimtumu. Apklausoje dalyvavę mokiniai norėtų daugiau galimybių gauti konsultacinės, informacinės pagalbos ir karjeros ugdymo mokykloje, finansinės paramos ir lengvatų, steigiant verslą, glaudesnio bendradarbiavimo su įmonėmis ir savivaldybe.

Po draugiškų diskusijų apie jaunimui draugiškos aplinkos kūrimą, visi dalyvavusieji pasidalino savo patirtimis ir vieningai sutarė, kad jaunimo iniciatyvumas ir jų įsitraukimas į visuomenės gyvenimą turi būti aktyviai skatinamas padedant įvairiausių institucijų.


 

Shadow up