kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus krašto piligrimai šiandien leidosi į kelionę pėsčiomis iš Turgelių į Maišiagalą

Gegužės 9 d. tikintieji iš viso Vilniaus krašto rinkosi Turgelių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios šventoriuje, kur buvo iškilmingai inauguruotas tradicinis, šiais metais jubiliejinis V-asis Vilniaus rajono piligriminis žygis pėsčiomis iš Turgelių į Maišiagalą. Šiųmetis piligrimus suvienijęs šūkis – „Tiesa padarys jus laisvus“ (Jn 8, 32).


Iškilmingas šv. Mišias celebravo kunigas Viktor Kudriašov iš Vilniaus Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos, jam talkino kiti Vilniaus ir Šalčininkų parapijų dvasininkai. Susirinkusieji dėkojo Aukščiausiajam už įkvėpimą, gilias piligrimystės tradicijas, galimybę gilinti savo tikėjimą ir meldė šiam gyvenimui reikalingų malonių, stiprybės. Pamokslą kunigas susiejo su Evangelijoje užrašytų Viešpaties žodžių „Tiesa padarys jus laisvus“ (Jn 8, 32) prasme: tiesa, laisve ir tikėjimu.

Įdienojus, pakiliai nusiteikę piligrimai leidosi į 3 dienų ir daugiau nei 60 kilometrų ilgio žygį. Kaip ir kiekvienais metais, maldos, tikėjimo melodijos, dvasiniai apmąstymai ir mišios – svarbiausi piligriminio žygio atributai.

Piligriminės kelionės idėja kvietė išsikelti vidines intencijas ir susilieti bendros maldos dvasioje, suteikiant prasmę savo pastangoms, gilinant tikėjimą, pilietinį ir patriotinį sąmoningumą. Maldinga eisena skaičiuoja virš 150 dalyvių, tarp jų taip pat yra Seimo narė, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos seniūnė Rita Tamašunienė, Seimo narys Česlav Olševski su šeima, Vilniaus rajono savivaldybės vicemeras Robert Komarovski, mero patarėja Aleksandra Černiauskienė, Tarybos nariai, administracijos darbuotojai, seniūnai, pedagogai ir jaunimas. Jauniausiai maldininkei Agnieškai – 5-eri, ji ryžtingai keliauja kartu su savo mama Elena.

Šiandien piligrimai nužygiuos iki Rudaminos, kur jų lauks susitikimas su Angelų seserų kongregacijos seserimis, Švenčiausiojo Sakramento adoracija Rudaminos bažnyčioje, dokumentinio filmo peržiūra. Rytoj piligrimai apsilankys Dievo Gailestingumo šventovėje Vilniuje, keliaus pro Kriaučiūnus į Sudervę, dalyvaus įvairiuose evangelizaciniuose bei kultūriniuose renginiuose. Sekmadienį, birželio 11 d., 11.00 val. piligriminę kelionę vainikuos iškilmingos šv. Mišios Maišiagalos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje bei agapė Kunigo prelato Juzefo Obrembskio muziejuje.

Tradicinio Vilniaus rajono savivaldybės organizuojamo piligriminio žygio ištakos siekia 2013 metus, kuomet vienas iš pagrindinių tikslų buvo atiduoti pagarbą Vilniaus krašto patriarchui, šviesaus atminimo kunigui prelatui Juzefui Obrembskiui ir būti įkvėptiems jo gyvenimo pavyzdžio. Visą savo gyvenimą atidavęs į Dievo rankas, kunigas prelatas nuolat vadovavosi tiesos, meilės ir taikos vertybėmis, skelbė katalikų tikėjimo dogmas Vilniaus krašto gyventojams, o Jo išmintis ir gilus pasitikėjimas Viešpaties valia amžiams išliks mūsų širdyse.


Shadow up