kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Gerėjantys ekonominiai rodikliai Vilniaus rajone

Tęsdami straipsnių, apžvelgiančių 2019 metus, ciklą, pristatome Jums proveržius ir darbus, gerinant gyventojams svarbią verslo ir darbo rinkos aplinką Vilniaus rajone.


Kaip žinia, mūsų rajonas yra įsikūręs šalia didžiausio verslo, finansų ir investicijų traukos objekto – šalies sostinės – Vilniaus. Tokia kaimynystė, be jokios abejonės, reiškia nuolatinę ir labai aštrią konkurenciją, norint prisivilioti potencialius investuotojus. Vilniaus rajono savivaldybė, norėdama užtikrinti rajono ekonominį augimą ir klestėjimą, orientuodamasi į nedarbo lygio mažinimą, naujų darbo vietų steigimą, esamų darbo vietų išsaugojimą, taiko lengvatas bei teikia paramą verslininkams, dalyvauja eilėje Vietinio užimtumo iniciatyvų projektų.

Augantis ūkio subjektų skaičius

Kaip rodo statistiniai duomenys, ūkio subjektų skaičius Vilniaus rajono savivaldybėje kasmet auga. 2019 metų gruodžio 31 d. VMI duomenimis Vilniaus rajone buvo įregistruoti 5 955 juridiniai asmenys. Tarp jų didžiąją dalį sudarė: asociacijos, akcinės bendrovės, bendrijos, sodininkų bendrijos, religinės bendruomenės, biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos. Tuo tarpu Statistikos departamento duomenimis 2019 m. Vilniaus rajone aktyviai veikė 2 848 ūkio subjektai.

Rajone veikiančių įmonių veiklos spektras labai įvairus, tačiau galima išskirti pagrindines veiklos rūšis. Vyrauja logistikos, statybos, mažmenine ir didmenine prekyba užsiimančios įmonės. Didžiausios Vilniaus rajone veikiančios užsienio kapitalo įmonės yra Skandinavijos ir Vokietijos kapitalo. 2018 metais dar viena vokiečių kapitalo įmonė pasirinko Vilniaus rajoną ir planuoja įkurti daugiau kaip 400 darbo vietų mūsų rajone.

Parama smulkiam ir vidutiniam verslui

Šis augimas tik patvirtina, kad Vilniaus rajono savivaldybė yra atvira verslui. Rajonas pasižymi verslo trauka bei domina potencialius investuotojus. Verslininkus traukia ne tik patogi geografinė padėtis, susisiekimo infrastruktūra, bet ir taikomos lengvatos, teikiama parama, taip pat aktyvėjanti verslo ir savivaldos partnerystė, puoselėjamas abipusis dialogas.

Vilniaus rajono savivaldybėje veiklą vykdantys verslininkai gali siekti paramos Smulkiojo ir vidutinio verslo paramos fondo. Šio fondo veikla vykdoma jau ne pirmus metus. 2018-2019 metais Savivaldybė, siekdama padėti smulkiam ir vidutiniam verslui (SVV) plėsti savo veiklą Vilniaus rajone, parėmė po 37 (kiekvienais metais) verslo ir ūkio subjektus. Siekdama sudaryti palankesnes sąlygas Vilniaus rajone vystyti smulkųjį verslą vykdant veiklą pagal verslo liudijimus, tokiu būdu skatinti gyventojų užimtumą bei padidinti verslu užsiimančių asmenų skaičių – Vilniaus rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą 2020 metais nedidinti fiksuotų pajamų mokesčio dydžių verslo liudijimus turintiems rajono gyventojams.

Savivaldybės teisingos verslo paramos krypties pasirinkimą patvirtina statistiniai duomenys. Vilniaus rajono savivaldybė pagal įsigytų 2019 m. verslo liudijimų (4 117) skaičių iš visų 60 Lietuvos savivaldybių užima 4 vietą, pagal įsigytų verslo liudijimų mokėtiną sumą (230 618 Eur) – 1 vietą tarp rajonų savivaldybių ir 6 vietą iš 60 savivaldybių. Palyginimui – 2018 m. buvo įsigyti 4 005 verslo liudijimai, mokėtina suma siekė 191 985 Eur.

Vilniaus rajonas – palankus investicijoms

Lietuvos laisvosios rinkos instituto (LLRI) paskelbtame 2019 m. savivaldybių indekse Vilniaus rajono savivaldybė išskiriama kaip viena iš lyderių investicijų ir plėtros srityje. Praeitais metais Vilniaus rajono savivaldybė tarp mažųjų savivaldybių už palankių verslui bei potencialiems investuotojams sąlygų kūrimą užėmė 4-6-ą vietas. Vertindami savivaldybes, LLRI atstovai kėlė šiuos pagrindinius kriterijus: materialinės ir tiesioginės užsienio investicijos vienam gyventojui, ūkio subjektų skaičius 1000 gyventojų ir išduotų statybos leidimų skaičius 1000 gyventojų.

Užimtumo skatinimas

Vilniaus rajono savivaldybė aktyviai dalyvauja projektuose, skatinančiuose mažinti bedarbystę. Vienas iš jų yra darbo vietų steigimas pagal Vietinių užimtumo iniciatyvų projektus, kurių tikslas – steigti naujas darbo vietas bedarbiams neterminuotai įdarbinti, telkiant vietos bendruomenės ir socialinių partnerių pastangas didinti gyventojų užimtumą bei vystyti vietos socialinę ekonominę infrastruktūrą. Tai priemonė įmonėms, kurios sukuria naujų darbo vietų, į kurias įdarbinami bedarbiai – Vilniaus rajono gyventojai nustatyta tvarka registruoti užimtumo tarnyboje, ir ne mažiau kaip vienerius metus jas išlaiko. 2019 metais, pasinaudojus programa, buvo sukurtos 68 darbo vietos.

Projektą vykdo Užimtumo tarnyba, o Savivaldybė Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimo veikloje dalyvauja kaip socialinis partneris. Visi projekto dalyviai, t. y. įmonės įsteigusios darbo vietas, turi teisę pasinaudoti žemės mokesčio arba valstybinės žemės nuomos mokesčio, arba nekilnojamojo turto mokesčio lengvata, kuri suteikiama vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu.


Galime pasidžiaugti, kad 2019-eji gali būti vadinami sėkmingų ir teisingų sprendimų metais. Teigiami pokyčiai, ypač kalbant apie gyventojų ekonominę gerovę – skatina dar labiau stengtis ir ieškoti sprendimų, kaip ir toliau išlaikyti dinamišką ir darnią rajono plėtrą.

Foto: VRSA.LT ir LLRI.LT
Asociatyvi nuotr. pixabay.com

Shadow up