kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Dėl Upės gatvės, Smiglių k., Zujūnų sen. tvarkymo darbų (papildytas)

Kilus žiniasklaidos susidomėjimui dėl Upės g., Smiglių k., Zujūnų sen. atkarpos tvarkymo darbų, pateikiame su tuo susijusius faktus.

Dėl Upės g. (Zujūnų sen.) kapitalinio remonto gyventojai į Savivaldybę kreipiasi jau kelis metus. Be to, Savivaldybė ne kartą yra gavusi Vadovybės apsaugos departamento raštus dėl blogos Upės g. kelio būklės ir reikalavimą jį sutvarkyti, siekiant užtikrinti eismo saugumą. Zujūnų seniūnija susiduria su sunkumais prižiūrint šį kelią su žvyro danga, o nuolatiniai greideriavimo darbai reikalauja didelių kaštų.

2018 m. rugpjūčio 17 d. bendruomenė „Neries slėnis“ kreipėsi į Vilniaus rajono savivaldybę dėl Upės gatvės dalies (250 metrų) asfaltavimo, dalyvaujant programoje 50-50, kur 50 proc. lėšų yra bendruomenės lėšos, 50 proc. prisideda Savivaldybė. Šios atkarpos asfaltavimo darbai buvo atlikti 2018 m. lapkričio mėn.

2018 m. Upės g. buvo įtraukta į tikslinių objektų sąrašą (t. y. objektai, kurių tvarkymui buvo skiriamos Kelių direkcijos tikslinės KPPP lėšos) ir Savivaldybė kreipėsi į Lietuvos kelių direkciją dėl lėšų skyrimo kapitalinio remonto darbams atlikti. Deja, bet finansavimas nebuvo gautas. O 2019 m. vasario mėn. Vyriausybė pakeitė KPPP finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašą, pagal kurį atsisakyta tikslinių lėšų skyrimo Savivaldybės numatytiems objektams finansuoti.

Upės g. kapitalinio remonto darbai, kaip ir kitų gatvių iš tikslinių objektų sąrašo, yra įtraukti į Vilniaus rajono strateginį veiklos planą, patvirtintą Savivaldybės tarybos sprendimu, todėl turi būti užtikrintas šių darbų tęstinumas. 2018 m. pradėtas rengti, o 2019 m. parengtas Upės g. 6 km atkarpos nuo Vilniaus m. ribos per Gudelių k., Naujakiemio k., Pasienių k., Smiglių k., Bieliūnų k. iki Upės ir Užlandžių g., Užlandžių k. susikirtimo kapitalinio remonto techninis projektas. Taip pat Upės g. atkarpa, einanti per Pasienių bei Smiglių kaimus, kaip ir kitos rajono gatvės, yra įtraukta į Vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo ir priežiūros darbų objektų sąrašą, kurį tvirtina Taryba (galiojanti redakcija 2019-10-25).

Atsižvelgus į daugkartinius Savivaldybės prašymus dėl papildomų lėšų skyrimo Vilniaus rajono vietinės reikšmės kelių būklei pagerinti, 2019 m. spalio 30 d. Vyriausybė skyrė papildomus 692,7 tūkst. eurų vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti ir kapitališkai remontuoti, taip pat saugaus eismo priemonėms vietinės reikšmės keliuose diegti gausiai tautinių mažumų gyvenamoje savivaldybėje už 2015-2017 m. laikotarpį, kai lėšos nebuvo skiriamos įgyvendinant dar 2015 m. Vyriausybės patvirtintas priemones, skirtas socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimui regionuose, kuriuose gausiai gyvena tautinių mažumų atstovai. Taip pat 2019 m. spalio 30 d. Vyriausybės nutarime buvo papildomai skirti 332 tūkst. eurų Avižienių seniūnijos Riešės kaimo Riešės gatvei (Nr. VL7903), kuri jungiasi su valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr. 5210 Bendoriai-Riešė-Kalinas, rekonstruoti. Papildomos rezervo lėšos buvo skirtos savivaldybėms, kurios pateikė prašymus Susisiekimo ministerijai.

Užtikrinant darbų tęstinumą ir gavus papildomas lėšas (pagal spalio 30 d. Vyriausybės nutarimą, skirtas socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimui regionuose, kuriuose gausiai gyvena tautinių mažumų atstovai) Savivaldybė nusprendė jas skirti gatvei iš tikslinių objektų sąrašo – Upės g., Zujūnų sen. Taip pat iš šių lėšų yra numatyta Riešės g., Avižienių sen. rekonstrukcija (292,7 tūkst. Eur) bei Nesvyžiaus g., Avižienių sen. kapitalinis remontas (100 tūkst. Eur).

Toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į daugkartinius gyventojų prašymus, Zujūnų seniūno nusiskundimus dėl nuolatinės ir sudėtingos šio kelio su žvyro danga priežiūros ir didelių kaštų palaikant aukštesnės kokybės šio kelio būklę bei Vadovybės apsaugos departamento raginimus užtikrinti tinkamą ir nuolatinę kelio priežiūrą, kadangi esama būklė kelia grėsmę saugiam eismui, taip pat įvertinus eismo intensyvumą bei siekiant užtikrinti darbų tęstinumą (dalis Upės g. jau praeitais metais buvo asfaltuota; parengtas techninis projektas) Savivaldybė pradėjo Upės g. atkarpos remonto darbus.

Šiuo metu yra tvarkoma 1,7 km atkarpa – 720 m. į Užlandžių kaimo pusę nuo jau anksčiau įrengtos asfaltuotos atkarpos ir 980 m. į Pasienių k. pusę (link Vilniaus miesto). Darbų sąmatinė vertė sudaro 299 973,92 Eur. Darbus atlieka „AB Kauno Tiltai“ pagal nuo 2016 m. galiojančią sutartį dėl Vilniaus rajono savivaldybės kelių tvarkymo ir tiesimo (sutartis galioja iki šių metų pabaigos). Tolesnis Upės g. kapitalinio remonto darbų tęstinumas priklausys nuo Vilniaus rajono savivaldybės finansinių galimybių.

 

Vietinių kelių tvarkymo darbai yra planuojami ir nuosekliai vykdomi pagal Savivaldybės finansines galimybes. Iš tikslinių objektų sąraše išvardintų gatvių, kurios taip pat įtrauktos ir į Savivaldybės strateginį veiklos planą, šiemet jau yra įvykdyti šie darbai:

  • Šaligatvio (pėsčiųjų tako) Avižienių sen., Bukiškių k., Sodų g. ir Draugystės g. įrengimas (tęstinis);
  • Avižienių sen., Riešės k., Riešės gatvei nuo Beržų iki Dvaro g. rekonstravimas (tęstinis); [objekto darbai baigti gavus papildomas lėšas pagal 2019 m. spalio 30 d. Vyriausybės nutarimą. Ši gatvė nutarime buvo nurodyta konkrečiai]
  • Kelio ruožo Rudamina-Šveicarai-Daubėnai rekonstravimas (tęstinis);

vykdomi:

  • Avižienių sen., Bukiškio k., Nesvyžiaus g. kapitalinis remontas – parengtas techninis projektas, atlikti remonto darbai, pasirašyta sutartis  su LAKD, Vilniaus m. savivaldybe dėl gatvės rekonstrukcijos;
  • Galinės ir Kalno gatvių Avižienių sen. rekonstrukcija – baigiamas rengti techninis projektas.

 

Be to, Savivaldybė gali pasidžiaugti, kad 2019 m. planuojama užbaigti:

  • Žemuogių g., Bajorų k., Avižienių sen. kapitalinį remontą (0,53 km asfaltbetonio danga),
  • Mėtų g., Bajorų k., Avižienių sen. kapitalinį remontą (1,24 km asfaltbetonio danga),
  • Briedžių g., Žalesos k., Liubavo k., Pašilių k., Riešės sen. kapitalinį remontą (3,54 km asfaltbetonio danga) ir kt.

Taip pat pasirašytos sutartys su Lietuvos automobilių kelių direkcija dėl Buivydiškių g. Zujūnų sen. rekonstrukcijos darbų.

Tad Vilniaus rajone vyksta tikrai nemažai kelio remonto darbų ir kiek tik leidžia finansinės galimybės nuolat stengiamasi pagerinti susisiekimą rajone.

 

Saugios infrastruktūros kūrimas išlieka vienu iš svarbiausių Vilniaus rajono savivaldybės prioritetų. Siekiant pagerinti kelių ir gatvių būklę reikalingi dideli finansiniai resursai. Savivaldybė deda visas pastangas, kad rajono viešoji infrastruktūra būtų saugi ir atitiktų gyventojų bei svečių poreikius ir tai daroma maksimaliai, kiek tik leidžia finansinės galimybės. Kiekvienais metais kelių priežiūros ir plėtros darbams skiriama vis daugiau lėšų iš Savivaldybės biudžeto, taip pat išnaudojamos visos galimybės gauti papildomą finansavimą iš valstybės ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų, siekiant išasfaltuoti ir atnaujinti vis daugiau Vilniaus rajono kelių ir gatvių.

Atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus rajonas yra vienas iš didžiausių šalies rajonų bei kitaip nei kitose savivaldybėse, Vilniaus rajono gyventojų skaičius nuolat auga ir jau peržengia 100 tūkst., skiriamo finansavimo nepakanka, o kelių plėtros poreikis vis auga. Vilniaus rajono savivaldybė spręsdama šią problemą, yra kreipusi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę, prašant inicijuoti patvirtinto Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašo pakeitimą, numatant papildomą eismo intensyvumo rodiklį priemiestinėms savivaldybėms, kuris mūsų Vilniaus rajonui yra ypač aktualus.

Nuo 2012 m. Vilniaus rajone vykdoma Savivaldybės programa dėl kelių ir gatvių asfaltavimo ar žvyro dangos remonto darbų bendro finansavimo, t. y. kai 50 proc. darbų vertės padengia Savivaldybė, o likusią dalį – apmoka gyventojai ar verslo subjektai. Pagrindinės sąlygos gauti dalinį finansavimą remontuojant kelius ir gatves – kelias turi būti įtrauktas į Savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašą ir sudarius paramos sutartį, fiziniai ar juridiniai asmenys perveda pusę sumos, reikalingos keliui ar gatvei asfaltuoti. Džiugu, kad rajono gyventojai bei rajone veikiančios įmonės yra atsakingos ir supranta susisiekimo komunikacijų problemas, todėl kasmet vis aktyviau dalyvauja 50-50 programoje.


Nuotr. regia.lt

Shadow up