kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono savivaldybės administracija skelbia laikinų prekybos (paslaugų teikimo) vietų įrengimo ir eksploatavimo konkursą

Konkursas skelbiamas prekybos, paslaugų teikimo vietoms (Nr. 18, 21, 22, 23, 24, 25), esančioms Vilniaus r. sav., Nemenčinėje, Švenčionių g. 21A.


Konkurso tikslas – eksploatuoti laikiną prekybos (paslaugų teikimo) vietą įrengiant, pagal patvirtintą projektą, paviljoną (I grupės nesudėtingi statiniai). Prekybos (paslaugų teikimo) vietos plotas – 12 kv. m. (3m×4m).

Paviljonas turi būti sumontuotas iš kokybiškų medžiagų, užtikrinti estetinę paviljono išvaizdą. Projektuojamas laikinas statinys – paviljonas, be pamatų, iš surenkamų konstrukcijų. Fasadinė pusė – stiklinė su stiklinėmis durimis, nedarbo metu uždengiama metalinėmis lauko žaliuzėmis.

Konkurso pagrindinis vertinimo kriterijus – didžiausias siūlomas vienkartinis finansinis įnašas į Vilniaus rajono Nemenčinės miesto seniūnijos socialinės infrastruktūros plėtrą.

Konkursą laimi asmuo, paraiškoje nurodęs didžiausią siūlomą finansinį įnašą į socialinės infrastruktūros plėtrą. Konkurso laimėtojas turi sumokėti 50 proc. siūlomo finansinio įnašo iki sutarties su Administracijos direktoriumi pasirašymo dienos. Kitos finansinio įnašo dalies mokėjimo terminas negali būti ilgesnis nei 6 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo. Jeigu tokią pačią sumą (didžiausią) pasiūlo keli dalyviai, laimėtoju pripažįstamas dalyvis, anksčiau pateikęs paraišką.

Konkurso laimėtojas turės teisę įrengti ir eksploatuoti paviljoną 5 (penkerius) metus nuo sutarties pasirašymo.

Konkurso organizavimo pagrindas – Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 28 d. sprendimas Nr. T3-225 „Dėl laikinų prekybos (paslaugų teikimo) vietų įrengimo ir eksploatavimo konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“.

Konkurso dalyviai, pageidaujantys dalyvauti konkurse, iki 2018 m. balandžio 16 d. 15.00 val. pateikia dokumentus užklijuotame ir užantspauduotame voke su užrašu „Laikinųjų prekybos (paslaugų teikimo) vietų įrengimo ir eksploatavimo konkurso organizavimo komisijai“ Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyriui (Rinktinės g. 50, Vilnius, 215 kab.).

Konkurso dalyvis, dalyvaudamas konkurse, užklijuotame voke turi pateikti šiuos dokumentus:

- nustatytos formos paraišką (Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T3- 225 4 priedas), kurioje išvardijami bendrieji duomenys apie įmonę (įmonės pavadinimas, kodas) ir fizinį asmenį (vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data), pageidaujama prekybos (paslaugų teikimo) vieta (vietos Nr.) bei įsipareigojimas iki nustatyto termino sumokėti siūlomą finansinį įnašą į Vilniaus rajono savivaldybės Nemenčinės miesto seniūnijos socialinės infrastruktūros plėtrą. Jei paraišką pasirašo įgaliotas atstovas, kartu turi pateikti įgaliojimą;

- vykdomos veiklos, numatomų teikti paslaugų apibūdinimą;

- pasirašytą įsipareigojimą dėl paviljono patraukimo ir galimo vietos pakeitimo. SVARBU: Atsižvelgiant į vykdomą „Nemenčinės miesto viešųjų erdvių sutvarkymas: pagrindinės miesto aikštės, šaligatvių, turgavietės“ investicinį projektą, asmuo įsipareigoja patraukti paviljoną, būtiniems projekto darbams atlikti. Taip pat, Savivaldybė turi teisę pakeisti paviljonų stovėjimo (išdėstymo) vietą.

Konkursui pateikiami dokumentai (su priedais) turi būti parengti valstybine kalba, sunumeruoti, susiūti ir paskutinio lapo antroje pusėje patvirtinti įmonės vadovo parašu ir antspaudu.

Vokų su konkursiniais pasiūlymais atplėšimas įvyks 2018 m. balandžio 17 d. 13.00 val., 210 kabinete (Rinktinės g. 50).

Papildoma informacija teikiama telefonu (8 5) 275 5064 pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 7.00 val. iki 16.00 val., penktadieniais nuo 7.00 val. iki 14.45 val. (pietų pertrauka 11.30 - 12.15) arba el. paštu: Inga.Kucevic@vrsa.lt.


Shadow up