kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Kviečiame teikti paraiškas Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo projektų finansavimo 2015 metais konkursui

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbia Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo (toliau – Fondas) projektų finansavimo 2015 metais konkursą ir kviečia teikti paraiškas.

Konkurso tikslas – paremti projektus, kurie įvairiais būdais ir metodais plėtoja Lietuvos ir Lenkijos jaunimo draugišką bendradarbiavimą bei ugdo jaunimo socialines kompetencijas. Konkurse gali dalyvauti jaunimo ar su jaunimu dirbančios bei registruotos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ne pelno siekiančios švietimo, viešosios įstaigos ar nevyriausybinės organizacijos.


Projekto dalyviai turi būti 13 – 30 metų amžiaus.

Skelbiami šie konkurso prioritetai:
1) tarpkultūrinio ir tarpetninio dialogo skatinimas;
2) mažiau galimybių turinčių jaunų žmonių įtraukimas;
3) jaunimo pilietiškumo ir Lietuvos ir Lenkijos draugystės panaudojant šiuolaikines technologijas skatinimas;
4) jaunimo domėjimosi vystomuoju bendradarbiavimu skatinimas

Konkurso būdu finansuotinos veiklos:
1. jaunimo mainai (teikiant pildomas nuostatų Priedas Nr.1);
2. kiti projektai (teikiant pildomas nuostatų Priedas Nr.2);
2.1 mokymai;
2.2 seminarai;
2.3 susitikimai;
2.4 konferencijos;
2.5 pažintiniai vizitai;
2.6 informaciniai projektai.
Projektai grindžiami pagrindiniais proporcingo dalyvių iš Lietuvos ir Lenkijos dalyvavimo principais bei lyčių pusiausvyra.

Būtina pateikti keturis paraiškos egzempliorius. Paraiška turi būti tvarkinga, susegta, puslapiai sunumeruoti.

Daugiau informacijos rasite Konkurso nuostatuose.

Paraiškas galite teikti iki 2015 m. sausio 31 d. 15.00 val. (adresu Vivulskio g. 5, Vilnius). Paštu galima siųsti iki sausio 29 d. (imtinai).

Išsamesnę informaciją teikia Milisenta  Misevičiūtė, tel.: (8-5) 2461 355, el. paštu: milisenta.miseviciute@jrd.lt ir Milda Petkevičiūtė, tel.  (8-5) 2497 117, el. p. milda.petkeviciute@jrd.lt.

Daugiau informacijos apie konkursą: http://www.jrd.lt/jrd-veiklos-naujienos/kvieciame-teikti-paraiskas-lietuvos-ir-lenkijos-jaunimo-mainu-fondo-projektu-finansavimo-2015-metais-konkursui

Daugiau informacijos apie Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo veiklą:  http://www.ltpljaunimas.lt/

Shadow up