kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centre vyko kūrybinės dirbtuvės

Vakar, lapkričio 26 d. Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centre vyko socialinių paslaugų centrų atstovams organizuoti kūrybinių dirbtuvių užsiėmimai.


Praktiniuose užsiėmimuose kartu su Vilniaus rajono socialinių įstaigų atstovais dalyvavo ir svečiai iš Šalčininkų rajono bei Vilniaus miesto. Visus susirinkusius pasveikino Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centro socialinės darbuotojos Ana Urban ir Oksana Jermaš, kurios praktinių užsiėmimų metu dalijosi gerąja patirtimi su kolegomis.

Socialinės darbuotojos papasakojo dalyviams apie Centro veiklą, lankytojų bei gyventojų užsiėmimus, kurių įvairovė yra labai plati. Virš 10 metų veikiantis Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centras teikia pagalbą įvairioms socialinėms gyventojų grupėms: vienišiems pagyvenusiems, neįgaliesiems žmonėms, šeimoms, kuriose vaikus augina vienas iš tėvų, našliams.

Centre, kaip nestacionarioje socialinių paslaugų įstaigoje veikia 4 padaliniai: Dienos užimtumo padalinys, teikiantis bendrąsias socialines paslaugas asmenims (šeimoms) dienos metu; Savarankiško gyvenimo namai „Po vienu stogu“ – socialinę priežiūrą teikiantis padalinys, kuriame gyvenantiems asmenims sudaromos sąlygos savarankiškai tvarkytis savo asmeninį gyvenimą (patys tvarkosi savo buitį, iš dalies padedant socialiniam darbuotojui); Integralios pagalbos padalinys, teikiantis dienos socialinės globos ir slaugos paslaugas asmens namuose bei Jaunimo laisvalaikio ir sporto padalinys, organizuojantis kūrybinį ir sportinį jaunimo užimtumą.

Socialinės darbuotojos, akcentuodamos klientų įtraukimą į įvairius užsiėmimus, papasakojo apie vykdomus kultūrinius ir sportinius renginius, kuriuose Centro lankytojai bei gyventojai noriai dalyvauja. „Organizuojamų renginių metu siekiama, kad žmonės pajustų kuo daugiau pasitenkinimo, įsijungtų į renginių ruošimą, aktyviai juose dalyvautų. Yra nemažai renginių, kurie jau tapo gražia tradicija mūsų centre“, – susitikime kalbėjo viena iš atstovių.

Nemažiau kūrybingi ir iniciatyvūs ir patys Centro gyventojai bei lankytojai. Centre veikia senjorų liaudies dainų ansambliai „Auksinis ruduo“, Nostalgija“ ir teatras „Arlekinas“, kurie aktyviai koncertuoja įvairiuose renginiuose ir dalyvauja konkursuose.

Susipažinę su Centro veikla, atvykusieji svečiai turėjo progą ir patys sudalyvauti praktiniuose užsiėmimuose – namų sąlygomis išbandyti ir pasigaminti kvepiantį muiliuką bei nuostabų advento vainiką.

Susitikimo laikas, praleistas malonioje aplinkoje keičiantis gerąja profesinę patirtimi bei džiaugiantis nuveiktais darbais socialinių paslaugų centrų lankytojų gerovei, prabėgo greitai ir nepastebimai. Organizatoriai nuoširdžiai dėkoja dalyvavusiems socialiniams darbuotojams ir linki daug kūrybiškumo bei sėkmės darbuose.Nuotr. Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centras

Shadow up