kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Patvirtinti nauji Mokinių nemokamo maitinimo ir Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašai

Š. m. sausio 25 d. vykusiame Tarybos posėdyje buvo patvirtinti nauji Mokinių nemokamo maitinimo ir Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašai, kurie suteiks didesnę paramą nepasiturintiems bendrai gyvenantiems asmenims, auginantiems mokyklinio amžiaus vaikus bei sudarys palankesnes sąlygas mokiniams gauti socialinę paramą.


Nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims įsigyti – kas gali kreiptis?

Pagal naujus Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose ir Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašus, mokiniai turi teisę į nemokamus pietus (taip pat ir į maitinimą mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose) bei teisę į paramą mokinio reikmenims, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui (toliau – vidutinės pajamos vienam asmeniui) per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio (183 Eur).

Numatomi ir kiti atvejai, kai mokiniai turi teisę į nemokamus pietus (taip pat ir į maitinimą mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose) bei teisę į paramą mokinio reikmenims, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VPR dydžiai (244 Eur):

 • kai bendrai gyvenantys asmenys augina 3 ir daugiau vaikų;
 • kai vienas iš bendrai gyvenančių asmenų turi negalią ar sunkiai serga;
 • kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus);
 • kai bendrai gyvenančius asmenis ištinka nelaimingas atsitikimas (gaisras, stichinė nelaimė), padaręs žalą turtui ar sveikatai;
 • kai vienas iš tėvų yra miręs.

Socialinė parama mokiniams gali būti teikiami ir išimties tvarka. Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą (pietus, pusryčius ar pavakarius), į maitinimą mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose bei į paramą reikmenims įsigyti išimties tvarka, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2,5 VRP dydžio (305 Eur), atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir surašius seniūnijos komisijai Buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą. Išimties tvarka gali būti skiriama šiais atvejais:

 • kai bendrai gyvenantys asmenys augina 3 ir daugiau vaikų;
 • kai vienas iš bendrai gyvenančių asmenų turi negalią ar sunkiai serga;
 • kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus);
 • kai bendrai gyvenančius asmenis ištinka nelaimingas atsitikimas (gaisras, stichinė nelaimė), padaręs žalą turtui ar sveikatai;
 • kai vienas iš tėvų yra miręs;
 • kai mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką.

Nemokamas maitinimas ir parama – kur kreiptis?

Naujas Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašas numato naujovę, kad dėl nemokamo maitinimo gali kreiptis ir pats mokinys nuo 14 iki 18 metų, turintis tėvų laisvos formos sutikimą. Dėl nemokamo maitinimo kreipiamasi į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją arba į seniūniją, kurioje jis įtrauktas į gyvenamąją vietą neturinčių asmenų apskaitą. Pagal tokią pačią tvarką skiriama ir parama mokinio reikmėms įsigyti. Atkreipiamas dėmesys, kad paramos mokinio reikmenims suma padidėjo nuo 1,5 BSI (57 Eur) iki 2 BSI (76 Eur).

Anksčiau minėtais atvejais, kai vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 arba 2,5 VRP dydžių, nemokamas maitinimas ir parama skiriami pareiškėjui papildomai pateikus laisvos formos prašymą, kuriame nurodomi argumentai, pagrindžiantys nemokamo maitinimo skyrimo būtinumą ir pateikiami tai patvirtinantys dokumentai.

Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą nuo mokslo metų pradžios, pareiškėjas turi kreiptis nuo kalendorinių metų liepos 1 dienos, taip pat atsiradus teisei į nemokamą maitinimą pareiškėjas gali kreiptis mokslo metų eigoje, o dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti pareiškėjas gali pateikti prašymą nuo kalendorinių metų liepos 1 dienos iki kalendorinių metų spalio 5 dienos.

Išsamiau susipažinti su Mokinių nemokamo maitinimo tvarkos ir Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašais galite susipažinti čia.

Shadow up