kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacija apie vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių keitimą

Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje įvesta nuo 2012 m. gegužės 1 d. Nuo jos įvedimo pastebimai sumažėjo neleistinais būdais išmetamų atliekų,tapo švaresnė aplinka. Gyventojams ir įmonėms sudarytos galimybės naudotis komunalinių atliekų tvarkymo sistema, kurios organizavimas ir funkcionavimo užtikrinimas pavestas  Vilniaus rajono savivaldybei pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą.


Atliekų tvarkymo įstatymo 30-2 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų kaina turi būti pagrįsta būtinosiomis su komunalinių atliekų tvarkymu susijusiomis sąnaudomis. Nuo 2014 m. balandžio 1 d. Vilniausapskrities atliekų tvarkymo centro sprendimu gerokai pabrango mišrių komunalinių atliekų priėmimo kaina regioniniame Kazokiškių sąvartyne, Vilniaus rajono savivaldybei tarifas padidintas 80 procentų.  Nežiūrint į tai, Vilniaus rajone rinkliavos tarifai už komunalinių atliekų tvarkymą nebuvo padidinti, savivaldybė dengdavo atliekų priėmimo sąvartynepadidėjusias sąnaudas.

Taip pat išaugo Savivaldybės teritorijoje surenkamų mišrių komunalinių atliekų kiekiai, 2014 m. surikta 8 procentais daugiau atliekų, palyginti su  2013 m. Rinkliavos dydžiai per pastaruosius 3 metus nebuvo keičiami, nors padidintas sąvartyno vartų mokestis, keitėsi atliekų kiekiai, padidėjo atliekų tvarkymo sąnaudos. 

Įvertinus esamas atliekų susikaupimo normas ir realius atliekų tvarkymo kaštus, siekiant užtikrinti komunalinių atliekųtvarkymo sistemos funkcionavimą, buvo pakeisti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžiai (Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimas Nr. T3-286 ,,Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T3-38 ,,Dėl Vilniaus rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“).

Taip pat informuojame, kad Vilniaus rajono savivaldybės taryba 2015 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T3-287 patvirtino Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašą, kuriame numatė baigtinį sąrašą atvejų, kada vietinės rinkliavos mokėtojams gali būti suteiktos vietinės rinkliavos lengvatos.

Shadow up