kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Samorząd Rejonu Wileńskiego zwiększa finansowanie na modernizację systemów ogrzewania domów wielomieszkaniowych

Mieszkańcy domów wielomieszkaniowych w rejonie wileńskim od maja 2017 roku mają możliwość skorzystania z pomocy Samorządu w remoncie obiektów użytku ogólnego.  Po zatwierdzeniu 20 lutego 2018 r. przez Radę Samorządu Rejonu Wileńskiego zmian w opisie procedury finansowania remontu, reorganizacji i odnowienia (modernizacji) bloków wielomieszkaniowych Samorząd zwiększy środki na modernizację systemów grzewczych.


Teraz Samorząd przydzieli 50% wsparcia nie tylko w zakresie naprawy obiektów awaryjnych, ale także w zakresie modernizacji systemu ogrzewania budynku wielomieszkaniowego. Na inne obiekty proponuje się 30% finansowanie.  Samorząd również wniesie wkład w renowację budynków wielomieszkaniowych, dodatkowo przeznaczając 10% wsparcia na modernizację systemu grzewczego, jeżeli budynek wielomieszkaniowy uczestniczy w programie renowacji (modernizacji) budynków wielomieszkaniowych, zatwierdzonym przez Rząd Republiki Litewskiej.

Do 31 maja 2018 r. Samorząd Rejonu Wileńskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie remontu, rekonstrukcji i odnowienia (modernizacji) obiektów ogólnego użytku w domach wielomieszkaniowych.

Należy zauważyć, że prace są prowadzone ze środków właścicieli mieszkań i innych pomieszczeń oraz Samorządu. Priorytet finansowania przyznawany jest obiektom o stanie awaryjnym. Złożone wnioski zostaną przekazane, a wnioski dotyczące przydzielenia środków będą rozpatrywane przez specjalnie powołaną Komisję.


Wnioskodawcy w celu uzyskania wsparcia będą musieli złożyć następujące dokumenty:

  • podanie o ustalonej formie;
  • dokumenty potwierdzające prawo przedstawiciela do reprezentowania wnioskodawcy;
  • kosztorysy finansowania robót i usług, pozwolenie na budowę (jeśli jest wymagane Ustawą o Budownictwie Republiki Litewskiej), akt o ustaleniu sytuacji awaryjnej budowli (części budowli ), ekspertyza (dla obiektów awaryjnych), akt nadzoru technicznego domu;
  • protokół zebrania właścicieli mieszkania i innych lokali z postanowieniem w sprawie remontu, rekonstrukcji lub odnowienia obiektów ogólnego użytku domu wielomieszkaniowego;
  • potwierdzenie posiadania środków własnych (zaświadczenie administratora obiektów użytku ogólnego lub wyciąg z konta bankowego, kopia umowy o kredyt).

Więcej informacji na temat procedury udzielania wsparcia oraz warunków remontu, rekonstrukcji lub odnowienia (modernizacji) obiektów użytku ogólnego w opisie zasad finansowania. Opis można znaleźć na stronie internetowej Samorządu  www.vrsa.lt . W razie pytań prosimy o kontakt z specjalistką Wydziału  Gospodarki Lokalnej  Ireną  Mackel, tel. (8 5) 275 5081, e-mail irena.mackel@vrsa.lt .

Shadow up